Теоретична механіка: кінематика твердого тіла, динаміка матеріальної точки. Розрахунково-графічна робота

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-06-02

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальне видання складається із завдань, які охоплюють основні теми розділу «Кінематика твердого тіла» та «Динаміка матеріальної точки» дисципліни «Теоретична механіка» і рекомендуються студентам до виконання в якості індивідуального завдання. У посібнику подано методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи, приклади виконання окремих завдань та вимоги до оформлення. Для студентів які навчаються за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».

Опис

Ключові слова

теоретична механіка, плоско-паралельний рух, рух тіла з нерухомою точкою, динаміка точки, вимушені коливання, змушені коливання, кінематика твердого тіла

Бібліографічний опис

Янчевський, І. В. Теоретична механіка: кінематика твердого тіла, динаміка матеріальної точки. Розрахунково-графічна робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітніми програмами «Динаміка і міцність машин», «Конструювання та дизайн машин» спеціальності 131 «Прикладна механіка» / І. В. Янчевський, В. Ф. Кришталь ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4.26 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 88 с. – Назва з екрана.

DOI