Секція 8. Економічна ефективність використання систем біомедичного приладобудування та технологій

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • ДокументВідкритий доступ
  Моделювання-3D та адитивні технології в сучасній медицині
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Юхименко, Ю. А.; Стельмах, Наталія Володимирівна
  В даній статті розглянуто та проаналізовано переваги та недоліки використання моделювання-3D та застосування адитивних технологій в медицині, а також описано сучасний етап їх розвитку та концептуальних перспектив розвитку в майбутньому.
 • ДокументВідкритий доступ
  Біомеханічні параметри стопи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Цапенко, В. В.; Терещенко, Микола Федорович
  Запропонований метод дослідження просторових та пружних характеристик стопи, який дає змогу вивчати морфологічну структуру, визначати просторові параметри та проводити оцінку пружних характеристик.
 • ДокументВідкритий доступ
  Залежність параметрів відбитого променя лазерного випромінювання та глибини проникнення його в біологічні структури
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Харевич, Анастасія Сергіївна; Терещенко, Микола Федорович
  У статті досліджуються та встановлюються значення параметрів відбиття лазерного променю від біологічної структури та глибини його проникнення. Встановлюється зв’язок параметрів відбитого когерентного монохроматичного електромагнітного випромінювання та глибини його проникнення в біологічну структуру за допомогою тіньового метода вимірювання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Використання ультразвуку в стоматології
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Хайретдінов, Ренат Ріфатович; Вислоух, Сергій Петрович
  В даній статті було розглянуто особливості дії ультразвуку на органи ротової порожнини людини. Наведено переваги використання ультразвукових коливань в стоматологічних процедурах, надано переваги застосування ультразвукової хірургії і представлено використовуваний при цьому інструментарій.
 • ДокументВідкритий доступ
  Біометрична ідентифікація для автоматизованих систем забору та аналізу крові
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Турчина, Марія Олегівна
  В даній роботі проведено аналіз біометричних систем для ідентифікацій особистості, що можна використати для автоматизованих систем забору та аналізу крові. Запропоновано використання електричної активності серця для ідентифікації людини. Результати, отримані методом електрокардіографії, показали високий показник відповідності обраних ознак ЕКГ для окремої особистості, але для використання в автоматичних системах необхідно розробити алгоритм оптимізації та зменшення часу обробки сигналу та виділення ознак, що характеризують об’єкт.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комплексна система вакуумної абсорбції та санації ран
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Руцька, Оксана Володимирівна; Терещенко, Микола Федорович
  Новітня методика очищення та лікування поверхні ран, що пришвидшує виздоровлення пацієнта та зменшує ризик зараження і подальшого ускладнення при різних видах ран. Комплексна система включає в себе вакуумну очистку ранової поверхні від сторонніх включень та інтенсивну обробку ушкоджених тканин розпиленим розчином лікувального препарату. Впровадження такого методу сприяє швидшому загоєнню рани, забезпечує стерильні умови та мобілізує механізми, що сприяють інтенсивній грануляції тканин та швидшій фазі регенерації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Обробка сигналу електрокардіограми для біометричної ідентифікації людини
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Рудий, О. Д.
  У роботі наведено існуючі методи біометричної ідентифікації та розглянуто їх недоліки, переваги та обрано метод для проведення експерименту. Розглянуто основні етапи процесу ідентифікації та виявлено головну проблему – виділення ознак, що характеризують об’єкт. У роботі використовувалась біометрична система, яка заснована на електричній активності людського серця у формі сигналів електрокардіограми (ЕКГ). Було виконано дослідження за допомогою стенду для медичних вимірів KL-720, де в результаті отриманий сигнал електричної активності серця мав ряд артефактів і шумів. В роботі було проведено фільтрацію знятого сигналу для подальшого використання біометричними системами ідентифікації особистості та встановлено відповідні параметри і характеристики для біометричної ідентифікації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Особливості використання п’єзоелектричного та тензорезистивного датчиків при дослідженні рухової активності м’язів методом Force-міографії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Притула, Ольга Анатоліївна; Вонсевич, Костянтин Петрович
  У роботі розглянуто особливості реєстрації біологічного сигналу м’язів та основні засоби для практичної реалізації методу Force-міографії. Описано залежність точності класифікації жестів від типу датчиків, їх кількості, просторового розміщення та фіксації у вимірювальному пристрої. Визначено основні типи датчиків, що використовуються для реєстрації біологічного сигналу та проаналізовано загальні принципи їх роботи, розглянуто основні переваги та недоліки. Окрім того, в роботі було предаставлено блок – схему системи вимірювання Force-міографічного сигналу і охарактеризовано її складові частини.
 • ДокументВідкритий доступ
  Метод моніторингу нейром’язової блокади
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Прилипа, Інна Андріївна; Стельмах, Наталія Володимирівна
  В даній статі розглядається проблема моніторинга нейром'язової блокади, завдяки якому є змога дізнатися стан міорелаксації організму пацієнта під час анестезії з метою забезпечення зміни за потреби дози анестуючого препарату та мінімізації негативних наслідків наркозу. У роботі розглянуто метод інструментальної оцінки нейром'язової блокади, що є інтерпретацією реакції м'язової тканини на електронейростімуляцію. У результаті проведеного аналізу встановлено, на які методи інтерпретації реакції м'язу на електронейростімуляцію та було обрано найбільш перспективні з них.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження блоку керування апарату для спортивної медицини
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Поліщук, Т. І.; Макаров, М. Д.; Фетов, І. В.
  Досить серйозною проблемою, яка виникає під час контролю за функціональним станом людини, наприклад, під час спортивних тренувань та змагань, важкої фізичної роботи, військових дій, є покращення фізіологічних показників організму . Особливим показником функціонального стану людини є кількість глюкози в крові, оскільки саме нормальний вміст глюкози забезпечує функціонування всіх органів і тканин живого організму [1, 2]. Збільшується вміст глюкози в таких гормонах, як глюкагон, адреналін, глюкокортикоїди тощо. У той же час фізичне навантаження впливає на кількість глюкози таким чином, що при нестабільному стані організму збільшується ризик гіпоглікемії [3], що небажано для людини, яка перебуває у стані активної дії.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження впливу навантаження на електроди хірургічного степлера
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Пичак, Роман Володимирович; Вислоух, Сергій Петрович
  В даній статті наведено конструкцію моделі хірургічного степлера для з’єднання тканин з технологією високочастотного зварювання. Виконано симуляцію впливу навантаження та досліджено вплив навантаження на електроди в програмному середовищі “SolidWorks Simulation”.
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи дослідження показника заломлення біологічних тканин
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Олійник, Єлизавета Володимирівна
  В роботі представлено як показник заломлення зміню своє значення в залежності від способу дослідження, тобто in vitro та in vivo. Також описано основні оптичні параметри біологічного зразка і показано, що для кожного шару біологічної тканини ці показники мають різне значення.. Було створено класифікацію методів дослідження показника заломлення в мутному середовище на двох рівнях: тканинний та клітинний. Запропоновано установку для вимірювання показника заломлення у біологічних середовищах, та описано основні її компоненти, та описано обмеження та вимоги для більш точного визначення показника заломлення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Біомедичний спектрофотометр
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Марушевський, Богдан Олегович; Безугла, Наталя Василівна; Безугла, Наталя Василівна
  Розглянуто вимірювання відображення і пропускання зразка за допомогою інтегруючої сфери - широко використовуваний в науці і виробництві метод. Проведено дослідження актуальності методів сучасних спектрофотометрів з допомогою інтегруючої сфери, аналіз методів, способів та пристроїв впливу на біологічні ткинини та середовища. Створення інтегруючої сфери за допомогою 3Д прінтера
 • ДокументВідкритий доступ
  Біометрична ідентифікація людини за допомогою фотоплетизмографії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Мартиненко, В. І.
  У роботі розглянуто біометричні дані для ідентифікації людини. Біометрія – це метод встановлення особистості (автентифікація та ідентифікація) за допомогою вимірювання або оцінки її фізіологічних параметрів (статичних та динамічних). Тому біометричний контроль здатен вирішити багато питань безпеки (медична галузь, військова справа, страхова медицина), так як необхідна інформація не може бути використана сторонньою особою. В роботі описано основні засоби ідентифікації та обрано метод, що базується на використанні другого покоління біометричних даних. Запропоновано загальну структурно-функціональну схему вимірювального каналу КL-720 та описано метод зняття та обробки даних для біометричної ідентифікації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дія магнітного поля на параметри глибини проникнення фармацевтичних препаратів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Малий, Олександр Арменович; Лєсніков, Андрій Геннадійович; Терещенко, Микола Федорович; Яковенко, Ірина Олександрівна
  Встановлена закономірність впливу змінного магнітного поля на параметри глибини проникнення фармацевтичних препаратів в біологічну тканину під. Отримана залежність дозволяє контролювати та визначати параметри часу доставки лікарського засобу при проходженні шарів біологічної тканини. Ступінь проникності шкіряного покрову людини має суттєвий інтерес для фізіотерапії та фармакології, так як на ній базується терапевтичний ефект конкретних фізичних методів лікування. Ціль проведеного дослідження слідує з сучасного етапу розвитку методики введення неінвазивно лікарських препаратів (ЛП).
 • ДокументВідкритий доступ
  Радіотермографія як метод діагностики раку молочної залози
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Корнієнко, К. В.
  В цій роботі проведено аналіз основних методів діагностики онкологічних захворювань та ранньої діагностики раку молочної залози. Здійснено статистичний аналіз проблеми виникнення захворювання молочної залози серед жінок різного віку. Визначено загальні принципи та протипоказання до застосування фізичних, гістологічних і теплових методів дослідження злоякісних пухлин. Розглянуто основні засади та особливості використання радіотермографії, як методу для багаторазової діагностики раку молочної залози на ранніх стадіях розвитку.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оцінка впливу параметрів ультразвукових коливань в біосередовищі на глибину проникнення лікарських речовин
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Копищик, В. В.; Терещенко, Микола Федорович
  Отримані результати експериментальних досліджень з оцінки впливу ультразвукових коливань методом надшкірного трансдермального введення лікарських препаратів. Не інвазивні методи безболісного введення лікарських препаратів, на сьогоднішній день, є прогресивним напрямком розвитку анестезії в наукових пошуках, ефективного методу адресної доставки лікарських препаратів в біосередовище. Поряд з розробкою надефективних лікарських препаратів(ЛП) актуальні питання їх цільової доставки безпосередньо в осередок патології.
 • ДокументВідкритий доступ
  Аналіз розподілу навантажень у протезованому колінному суглобі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Коміссарова, Ірина Павлівна
  У даній статті наведені та порівняні результати аналізу розподілів навантажень та деформацій у протезованому та не протезованому колінному суглобі у середовищі ANSYS. Ці данні отримані на основі змодельованих систем у програмному середовищі SolidWorks за допомогою реальних КТ-знімків пацієнта. Визначено основні біомеханічні параметри для матеріалів протезу. Підведено підсумок аналізу та визначено найслабший елемент у конструкції протезу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизована система стимуляції і діагностики біологічних тканин
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Дорощук, Іван Анатолійович; Терещенко, Микола Федорович
  Автоматизована система стимуляції і діагностики біологічних тканин (БТ) використовує способі електростимуляції БТ з дією на пацієнта різними струмами в діапазоні струму (0 - 30,0) мА, частоти (0,1 - 99,9) Гц та часу (0,1 – 9,9) мс. Така дія струмами різного виду на пацієнта та визваний ними ефект знаходиться під контролем з вимірюванням значень струму на тілі пацієнта в межах зони впливу та температури в даному місці з початку фізіотерапевтичної процедури і до її закінчення. Дана автоматизована система забезпечує максимальну ефективність біо стимуляції м’яких тканин та м’язів, з достовірним та безпечним контролем фізіотерапевтичної процедури. Процеси замірів градієнтів температури в зоні впливу відбуваються комплексно в взаємодії з спеціалізованим датчиком.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комплекс лазеротерапії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Данилюк, Ілля Анатолійович; Шмендель, О. Г.; Терещенко, Микола Федорович
  Проведено огляд та аналіз стану лазеротерапевтичних апаратів , які використовуються в медичній практиці. Запропонована їх класифікація та виявлені тенденції розвитку. Досліджена преспективна структурна схема та принцип побудови високоефективного адаптивного лазерного терапевтичного апарату. Проведені цикл досліджень на живому та не живому біологічному об’єкті.