Магістерські роботи (ТАЕ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 90
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження продуктивності системи термічного знесолення води із зволожувачами різних типів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Цанков, Андрій Вячеславович; Середа, Володимир Володимирович
  Технологія опріснення води методом зволоження-осушення (HDH) може забезпечити достатнє постачання прісної води людям, які проживають у віддалених регіонах з дефіцитом води. Процес HDH може працювати з використанням простих і недорогих компонентів, таких як контактного теплообмінника для зволоження повітря, оребреного теплообмінника для осушення повітря. Ці апарати легкодоступними на ринку. Але для досягнення бажаної продуктивності прісної води та теплових характеристик важливо виконати детальне проектування цих компонентів і вибрати правильні робочі параметри, такі як співвідношення масової витрати і температури верхнього розсолу, які суттєво впливають на продуктивність системи. У магістерській дисертації було проведено дослідження типів систем опріснення термальної води на основі циклу зволоження-осушення з детальним аналізом показників їх роботи та постановкою відповідних завдань. Розроблено схему термальної водної системи з циклом зволоження- осушення, що включає контактний теплообмінник зволоження повітря. Створено математичні моделі контактного теплообмінника зволоження та оребреного теплообмінника осушення. Подано опис різних типів пакувальних матеріалів з їх характеристиками. Проаналізовано режими роботи з різними пакувальними матеріалам, та порівняно залежність продуктивності агрегату за різними аспектами.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оцінка залишкового ресурсу ротора середнього тиску турбіни К-200-130 енергоблоку для типової західної ТЕЦ
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) П’ятачук, В’ячеслав Степанович; Черноусенко, Ольга Юріївна
  Більшість стаціонарних парових турбін в Україні, що мають потужність 200 МВт і працюють в базових та маневрових режимах, вже перевищили свій запланований термін експлуатації. Під час експлуатації виникають дефекти в турбінному обладнанні, які суттєво впливають на його ресурс. Оцінка впливу ремонтних робіт на залишковий ресурс є важливою для забезпечення надійного енергозабезпечення та зниження витрат на введення нових енергоблоків. Ця дисертаційна робота спрямована на вивчення впливу ремонтних робіт на залишковий ресурс РСТ турбіни К-200-130 та аргументацію можливості подовження його експлуатації за допомогою ефективного управління ресурсом та технологічних модернізацій. Щоб досягти цієї цілі поставлено наступні завдання: аналіз технічного стану РСТ парової турбіни К-200-130; оцінка залишкового ресурсу, а також утомленості мало-циклової та статичної. Ідеєю дослідження є можливість подовження терміну служби РСТ турбіни К-200-130. Об’єктом дослідження є оцінка залишкового ресурсу РСТ парової турбіни К-200-130 з урахуванням конструкційних змін та схемних рішень. Науковою новизною отриманих результатів є розв'язання проблеми ефективного управління ресурсами енергетичного обладнання: поліпшення визначення технічного стану та потреб у ремонтних роботах ротора; розрахунок мало-циклової та статичної утомленості і розроблення пропозицій з підвищення надійності роботи ротора; удосконалення оцінки і співставлення залишкового ресурсу до і після конструктивних змін у роторі; оцінка впливу подачі гарячого пару на кінцеві ущільнення на мало-циклову та статичну втомленість, циклічну пошкоджуваність та залишковий ресурс ротора. Практичне значення отриманих результатів полягає в наданні розрахункових даних щодо технічного стану, оцінки мало-циклової та статичної утомленості та залишкового турбіни К-200-130 з оцінкою реальних умов експлуатації та останніх ремонтних робіт, а також у наданні обґрунтованих рекомендацій щодо подовження роботи турбіни.
 • ДокументВідкритий доступ
  Моделювання теплогідравлічних і міцносних характеристик пластинчастого теплообмінного апарату
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Мітрошин, Андрій Віталійович; Рачинський, Артур Юрійович
  Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра за освітньо-науковою програмою підготовки на тему «Моделювання теплогідравлічних і міцносних характеристик пластинчастого теплообмінного апарату» має 102 сторінок, 7 ілюстрацій, 2 таблиці, 35 бібліографічних посилань. Основною метою роботи є підготовка комп’ютерної моделі побудованої в [Рачинським А.Ю. та Баранюком О.В.] пластинчатого теплообмінника і дослідження міцності пластинчастих теплообмінників, які широко використовуються у теплогенеруючих і тепловикористовуючих системах для перенесення тепла між теплоносіями. Для забезпечення ефективності їх функціонування важливо вивчити вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на міцність їхніх структурних елементів. Зокрема, в контексті гострих проблем енергетичної безпеки та ефективності в Україні, дисертація акцентує на необхідності повноцінної інженерної оцінки процесів теплообміну та гідродинаміки. Використання сучасних систем автоматизації, таких як Computer Aided Engineering (CAE) та Computer Aided Design (CAD), може в значній мірі сприяти прискоренню циклу розробки та створенню нових конструкцій пластинчастих теплообмінних апаратів. Такий підхід сприятиме не лише підвищенню ефективності теплообміну, а й створенню нових, більш ефективних конструкцій, що відповідають вимогам сучасного ринку енергетичних технологій. Об’єктом дослідження є теплогідравлічні та міцнісні характеристики пластинчатого теплообмінного апарата та його міжпластинчастих каналів. Предметом дослідження є CFD-модель конструкції пластинчатого теплообмінного апарата, кoмплeктaцiя якoгo нaлiчyє 26 глaдкиx плacтин з aлюмiнiю.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження методів підвищення ефективності стабілізаторних пальників при мікрофакельному спалюванні газу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Рудик, Максим Андрійович; Бутовський, Леонід Сергійович
  Рудик М.А. Дослідження методів підвищення ефективності стабілізаторних пальників при мікрофакельному спалюванні газу Дисертація на здобуття магістра за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, 2024. Економічнв ситуація в Україні на даний час складається таким чином, що для забезпечення надійного функціонування енергетичної галузі необхідно імпортувати значну кількість паливо-енергетичних ресурсів, зокрема, природного газу. Велика частка природного газу йде на виробництво сталі, мінеральних добрив тощо. Природний газ в значній кількості використовується в комунальній енергетиці, зокрема, в котлах типу НІІСТУ-5, КВГМ, ПТВМ і ін. різної потужності, парк яких складає понад 1000 штук і які відпрацювали свій ресурс, а також плавильні та нагрівальні печі, повітряні підігрівачі різного призначення, сушила тощо. Як показують техніко-економічні розрахунки, для підвищення теплової ефективності енергетичного обладнання при мінімальних витратах, необхідно виконувати їхню модернізацію. При цьому треба також враховувати такий фактор, що на змінних режимах роботи обладнання спостерігається значна витрата палива, наприклад, витрата палива, що йде на розігрівання обмуровки топки становить 25-45% від загальної кількості (Ахмедов Р.Б.). Відповідно до цього, кожному режиму роботи обладнання повинна відповідати оптимальна організація тапкового процесу. Останнім часом у світовій практиці все більша увага приділяється використанню високотемпературних газотурбінних (ГТУ) і парогазових (ПГУ) установок для виробництва електроенергії, цілей теплофікації і в комплексі з паросиловою установкою, що призводить до підвищення термодинамічної ефективності циклу. При цьому виникає проблема спалювання газу в камері вторинного підігріву при нестачі кисню в окислювачі. Ефективність енергетичного об'єкта в цілому в значній мірі залежить від характеристик топкового пристрою, а також його надійності і довговічності З точки зору сучасних вимог, які висуваються до пальникових пристроїв, багато їхніх конструкцій мають недостатньо високі техніко - економічні показники, що пов'язано з застарілими методами організації в них процесу спалювання палива. Такі пальники характеризуються, наприклад, вузьким діапазоном стійкої роботи при зміні швидкості повітряного потоку і коефіцієнта надлишку повітря, значними викидами оксидів азоту та вуглецю та ін., неефективною роботою на часткових завантаженнях, що призводить до перевитрати палива. Таким чином, актуальність виконаної роботи пов'язана з необхідністю економії коштовного газоподібного палива, а також вимогами закону щодо охорони навколишнього середовища від забруднення токсичними продуктами згорання. Вирішення цієї проблеми лежить в площині впровадження в енергетиці, ост і комунальному господарстві України ефективних технологій спалювання палива і відповідних пальників. Одним з перспективних напрямків роботи по вирішенню вказаної задачі є розробка пальникових пристроїв стабілізаторного типу з мікрофакельним спалювання газу. На кафедрі ТАЕ «КПІ» виконуються, засновані В.А. Христичем і Г.Н. Любчиком, наукові дослідження з розробки пальників стабілізаторного типу з різними схемами організації сумішоутворення і горіння палива і повітря. При спалюванні палива в системі порівняно невеликого розміру стабілізаторів призводить до дроблення факелів, збільшення поверхні запалювання, скороченню довжини факелу і підвищенню, в результаті, теплової напруги топкового об'єму (Франк - Каменецький Д.А. та ін.). Використання відповідних схем сумішоутворення газу і повітря дозволяє досягти оптимального співвідношення компонентів горіння в залежності від вимог, що пред'являються до пальникового пристрою. Мікрофакельні стабілізаторні пальники характеризуються високою ефективністю і зниженим рівнем викидів токсичних полю антів (оксидів азоту). Загальна потужність пальникового пристрою може змінюватись за рахунок зміни кількості пальникових модулів, кожен з яких являється окремим пальником. Завдяки принципу прямоточності пальники мають знижений аеродинамічний опір. За результатами випробувань на різних об'єктах встановлено, що застосування пальників стабілізаторного типу при модернізації котлів малої і середньої потужності (3 - 20 МВт) дозволило на 15 - 20% зменшити емісію оксидів азоту, за рахунок прямоточності зменшити опір пальників і знизити витрату електроенергії на привід вентилятора до 15%, підвищити надійність обладнання. У той же час, досвід показує, що пальники, призначені для роботи з підвищеним коефіцієнтом надлишку повітря, мають знижену ефективність при зниженні цього коефіцієнта і навпаки. Крім того, існують певні труднощі з організацією стійкого горіння при підвищеній швидкості повітряного потоку. Для подальшого впровадження пальникових пристроїв стабілізаторного типу в енергетиці і промисловості необхідно вдосконалення пальників в напрямку розширення діапазону стійкої і ефективної роботи в широкому діапазоні режимів стосовно швидкості повітряного потоку і коефіцієнту надлишку повітря в залежності від умов роботи агрегату . В результаті виконаних досліджень розширені і поглиблені відомості щодо геометричних і масообмінних характеристик зони рециркуляції за стабілізаторами, які обтікають повітряним потоком, при подачі газоподібного палива в слід за тілом в ізотермічних умовах і при горінні газу. Виконано аналіз впливу вмісту режимних і конструктивних факторів на процес дифузійного спалювання газу в стабілізаторній системі. Запропоновані методи розширення діапазону стійкої і високоефективної роботи стабілізаторние пальників з мікрофакельний спалюванням газу, в тому числі в умовах збільшення швидкості набігаючого повітряного потоку, розширення діапазону зміни коефіцієнта надлишку повітря. Розроблено узагальнюючі залежності, які дозволяють визначити характеристики існуючих пальникових пристроїв і виконувати попередні розрахунки пальникових пристроїв стабілізаторного типу в залежності від умов роботи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Ефективність використання теплоти літньої сонячної інсоляції для теплонасосної системи опалення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Сліжевський, Кирило Дмитрович; Безродний, Михайло Костянтинович
  Сліжевський К.Д. Дослідження ефективності використання теплоти літньої сонячної інсоляції для теплонасосної системи опалення Дисертація на здобуття магістра за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, 2024 Був проведений ґрунтовний аналіз літературних джерел та статей, що стосувались сонячних колекторів, вертикальних ґрунтових теплообмінників та схем низькотемпературного водяного опалення. На базі котрих зроблено принципову схему комбінованої теплонасосної системи опалення, проведено чисельний та графічний аналіз системи для міста Київ та розрахунки для підбору обладнання, а саме сонячних колекторів, кількості скважин для ґрунтового акумулятора та підібраний тепловий насос. Було запропоновано застосування комбінованої схеми опалення шляхом акумулювання теплоти сонця, що дозволить збільшити ефективність застосування не традиційних джерел енергії. Отримані дані з дослідження можна використовувати для підбору сонячних колекторів та загальної глибини свердловини для комбінованих систем опалення з використанням попередньо акумульованої теплоти сонячної інсоляції в ґрунті. Також с точки зору енергоресурсосбереження дана система є ефективної та має коефіцієнт трансформації в середньому 5.
 • ДокументВідкритий доступ
  Покращення еколого-теплотехнічних характеристик котлів шляхом застосування високоефективних технологій спалювання
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Юрчук, Вікторія Сергіївна; Абдулін, Михайло Загретдинович
  Магістерська дисертація другого (магістерського) рівня вищої освіти на тему «Покращення екологічних показників котлоагреатів малої потужності шляхом використання новітніх процесів спалювання палива»: пояснювальна записка на сторінки., рис., табл., бібліографічних найменувань. Мета магістерської дисертації – дослідження впливу струменево-нішевої технології на екологічні, економічні показники та на показник ефективності для парових та водяних котлоагрегатів малої потужності. В ході даної роботи проведено аналіз екологічних показників та показників ефективності. Виконано дослідження шкідливого впливу на екологію під час процесу спалювання палива та досліджено технологію, яка має позитивний вплив на покращення екологічності на основі реальних досліджень. Використовуючи реальні, дійсні дані, які отримані шляхом вимірювань розраховано режимні карти на основі яких проведено ряд досліджень, побудовано графічні зображення залежностей, які мають вагомий вплив на загальну оцінку ефективності, екологічності та економічності будь-якого котлоагрегату. На основі отриманих режимних карт надано рекомендації щодо подальшої роботи даних котлоагрегатів, які працюють на природному газі на території України.
 • ДокументВідкритий доступ
  Підвищення ефективності використання вуглеводневих палив у вогнетехнічному устаткуванні шляхом вдосконалення технології горіння
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Орловський, Богдан Олегович; Сірий, Олександр Анатолійович
  Магістерська дисертація на тему «Підвищення ефективності використання вуглеводневих палив у вогнетехнічному устаткуванні шляхом вдосконалення технології горіння» присвячена аналізу та вдосконаленню методів спалювання газоподібних палив з метою підвищення їхньої ефективності та екологічності. Основна увага приділяється використанню водню як добавки до традиційних вуглеводневих палив для зменшення викидів шкідливих речовин та покращення теплотехнічних характеристик горіння. У роботі розглянуто сучасні методи видобутку, зберігання та транспортування водню, а також досліджено вплив водневих сумішей на процеси горіння та емісійні показники. Експериментальні дослідження включають аналіз роботи пальникових пристроїв на різних сумішах метану та водню, що дозволило визначити оптимальні умови для зниження викидів NOx та CO. Результати досліджень можуть бути використані для вдосконалення технологій спалювання вуглеводневих палив у промислових та побутових умовах. Підвищення ефективності використання вуглеводневих палив у вогнетехнічному устаткуванні шляхом вдосконалення технології горіння.
 • ДокументВідкритий доступ
  Аналіз екологічних показників ТЕС при використанні різних видів палива
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Будя, Юрій Сергійович; Шелешей, Тетяна Вікторівна
  Магістерська дисертація другого (магістерського) рівня вищої освіти на тему «Аналіз екологічних показників ТЕС при спалюванні різних видів палива»: пояснювальна записка на 86 сторінок., 18 рис., 1 табл., 32 бібліографічних найменувань. Мета магістерської дисертації – аналіз шкідливих викидів при спалюванні вугілля, мазуту та газу. Огляд основних технологій зменшення шкідливих речовин, а саме твердих суспензованих частинок, оксидів сірки та оксидів азоту. Проведено аналіз методів та способів спалювання різних видів органічного палива: вугілля, мазуту, газу. Виконано огляд найпоширеніших технологій спалювання та обрахунок основних показників емісії шкідливих викидів. Отримані дані були використані для складання графіків і номограм аби пришвидшити та полегшити подальший обрахунок чисельних значень коефіцієнта емісії.
 • ДокументВідкритий доступ
  Обґрунтування можливості продовження експлуатації турбіни К-1000-60/3000 після пошкодження лопаткового апарату
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Лівшун, Ілля Олександрович; Пешко Віталій Анатолійович
  Лівшун І. О. Обґрунтування можливості продовження експлуатації турбіни К-1000-60/3000 після пошкодження лопаткового апарату. Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 144 теплоенергетика. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Київ, 2024. Дисертаційна робота присвячена дослідженню можливості експлуатації турбіни К-1000-60/3000 без робочих лопаток 5-го ступеня в разі їхнього пошкодження. Наукове обґрунтування такого рішення вимагає проведення комплексного дослідження, щодо впливу відсутності робочих лопаток на ресурсні показники ротора високого тиску. На підставі проведених досліджень отримано наступні наукові результати: вдосконалено модель розрахунку теплового стану ротора високого тиску під час пуску шляхом врахування схеми течії ущільнюючої пари в проточній частині турбіни на початкових етапах пуску; вперше встановлено зони концентрації пошкоджень в роторі високого тиску турбіни К-1000-60/3000 з демонтованими робочими лопатками 5-го ступеня; знайшла подальшого розвитку модель оцінки довговічності експлуатації ротора високого тиску турбіни К-1000-60/3000 при зміненій проєктній конструкції. Практичне значення дисертаційної роботи: встановлено вплив відсутності робочих лопаток 5-го ступеня на темпи прогрівання металу ротора високого тиску турбіни К-1000-60/3000 під час пуску з холодного стану; визначено нові зони концентрації напружень в роторі високого тиску турбіни К-1000-60/3000 без робочих лопаток 5-го ступеня, за якими необхідно організувати діагностичний контроль; надано рекомендації щодо допустимості продовження експлуатації турбіни К-1000-60/3000 після пошкодження робочих лопаток 5-го ступеня на базі уточнення ресурсних показників ротора високого тиску.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка рекомендацій для часткового заміщення природного газу воднем на водогрійних котлах з використанням струменево-нішевої технології
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Коваль, Олександр Ігорович; Сірий, Олександр Анатолійович
 • ДокументВідкритий доступ
  CFD-моделювання згоряння газу у паливні парового котла ГМ-50-1 засобами ANSYS-CFX
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Кобилинський, Євгеній Петрович; Рачинський, Артур Юрійович
  Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра за освітньо-науковою програмою підготовки на тему «CFD-моделювання згоряння газу у паливні парового котла ГМ-50-1 засобами ANSYS-CFX» має 95 сторінок, 25 ілюстрацій, 1 таблицю, 1 додаток, 50 бібліографічних посилань. На сьогоднішній день значна частина вогнетехнічного обладнання України фізично та морально застаріла. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є проведення його модернізації з впровадженням сучасного паливо-використовуючого обладнання. Визначальним напрямком в цій ситуації є орієнтація на вітчизняні технології, які вигідно відрізняються від імпортних аналогів за рахунок кращої адаптованості до вітчизняного обладнання, а також більш сприятливою ціновою політикою вітчизняних виробників. Основною метою роботи є підготовка комп’ютерної моделі побудованої Рачинським А. Ю. парового котла ГМ-50-1А і аналіз доцільності заміни штатних пальників на пальники, що працюють засобами струменеві-нішевої технології. Для чисельного моделювання використано програмний комплекс ANSYS Student. Застосування чисельного методу моделювання за допомогою програмного комплексу ANSYS Student дозволив провести детальний аналіз процесу спалювання палива у паровому котлі, оцінити його ефективність та вивчити вплив на екологічні показники. Об’єктом дослідження є процеси, які мають місце при спалюванні газоподібного палива і їх вплив на показники роботи парового котла ГМ-50-1А. Предметом дослідження є CFD-модель паливні котла ГМ-60-1А, штатні пальники якого здатні працювати як на рідкому так і на газоподібному паливі. В якості палива використаний метан, в якості пальників використовуються як штатні осьові пальники, так і сучасні, що є більш екологічними.
 • ДокументВідкритий доступ
  Забезпечення довговічності роботи надкритичних турбін шляхом раціоналізації притискних зусиль циліндрів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Джежулей, Валентин Олегович; Пешко, Віталій Анатолійович
  Джежулей В.О. Забезпечення довговічності роботи надкритичних турбін шляхом раціоналізації притискних зусиль циліндрів. Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 144 – теплоенергетика. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Київ, 2024. Дисертаційна робота присвячена вирішенню питання раціоналізації притяжних зусиль в фланцях корпусу турбіни на понадкритичні параметри. Робота є актуальною, оскільки теплові електричні станції є ключовим компонентом енергетичної інфраструктури України, питання їхньої ефективності та довговічності є вкрай важливим. Результат наукової роботи був досягнутий в процесі досліджень які включають аналіз теплового та напружено-деформованого стану корпусних елементів парової турбіни. Методи дослідження роботи містять процес математичного моделювання який основується на фундаментальних концепціях перехідної теплопровідності та механіки твердого тіла – які були враховані та використанні під час проведення моделювання. Сучасні методи інженерного аналізу та чисельні підходи до розв'язання задач математичної фізики застосовувались для отримання результатів аналізу. На підставі проведених досліджень отримано вичерпні наукові результати. Найкритичнішою точкою під час пуску установки є момент набору навантаження та період роботи на потужності 120 МВт, де інтенсивність напружень досягає максимальних показників до 221,1 МПа. Притискні сили на початкових етапах роботи турбогенератора мають характерно домінуючий вплив на його поведінку. Середні значення показників осьових напружень, шпильки фланцевого з’єднання турбіни високого тиску, перевищують існуючи виміри, і потребують уточнення попередніх рекомендацій стосовно раціоналізації притискних зусиль на 9 %. Оновленні зусилля затяжки шпильок, приводять до зниження інтенсивності максимальних напружень з рівня 184.1 МПа до 152.7 МПа, тобто на 17%, що позитивно впливає на зменшення темпів накопичення пошкоджень металу корпусу турбіни.
 • ДокументВідкритий доступ
  Підвищення енергоефективності гуртожитку №20 КПІ ім. Ігоря Сікорського з використанням сонячних колекторів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Опанасенко, Олександр Миколайович; Суходуб. І. О.
  Пояснювальна записка до магістерської дисертації складається з 7 розділів, пояснювальна записка містить 106 сторінок основного тексту. Текст включає 62 таблиці,41рисунків, та 18 бібліографічних найменування за переліком посилань. Мета проекту включає підвищення рівня енергоефективності споживання енергоресурсів в гуртожитку №20КПІ ім. Ігоря Сікорського. Впровадження всіх запропонованих можливостей енергозбереження допоможе скоротити споживання енергоресурсів. Відносно невеликі терміни окупності запропонованих заходів вказує на економічній ефект впровадження заходів з підвищення енергоефективності споживання енергоресурсів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оцінювання енергоефективних заходів для житловоїбагатоповерхівки за допомогою динамічного моделювання
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Пирятинська, Анастасія Володимирівна; Яценко, О. І.
  Магістерська дисертація «Оцінювання енергоефективних заходів для житлової багатоповерхівки за допомогою динамічного моделювання» складається з 5 розділів, 107 сторінок, 40 ілюстрацій, 36 таблиць. Головною метою даної магістерської дисертації є розробка і застосування динамічних моделей для оцінювання та оптимізації енергоефективних заходів у житловій багатоповерхівці. Дослідження спрямоване на використання методів динамічного моделювання для прогнозування та аналізу впливу різних енергоощадних заходів на споживання енергії, комфортних умов у приміщеннях та економічну ефективність. В ході роботи над дисертацією матеріали досліджень пройшли апробацію на ХХ міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики».
 • ДокументВідкритий доступ
  Оцінювання рівня енергоефективності школи з врахуванням використання локальних відновлювальних джерел енергії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Яркова, Наталія Андріївна; Білоус, І. Ю.
  Магістерська дисертація «Оцінювання рівня енергоефективності школи з врахуванням використання локальних відновлювальних джерел енергії» складається з 99 сторінок, 41 рисунків, 24 таблиць, а також містить 30 джерел в переліку посилань. Актуальність теми полягає увпровадженні в систему опалення відновлювальних джерел енергії для будівлі на базі термомодернізаціїогорождуючих конструкцій та використання енергоефективнх режимів опалення. Метою роботи є визначення ефективності впровадження в систему опалення відновлювальних джерел енергії. Щорічно, питання енергоефективності та енергозбереження посідає все вищі та вищі місця в списку проблем людства. Також, на сьогоднішній день важливою складовою в характеристиці цих систем, є питання екології, так як використання викопних ресурсів для отримання енергії, негативно впливає на навколишнє середовище. Об’єкт дослідження – загальноосвітня школа. Предмет дослідження – процес оцінювання енергоефективності будівлі на основі застосування динамічного моделювання. Наукова новизна магістерської дисертації полягає у дослідженні використання відновлювальних джерел енергії на базі використання енергоефективного режиму опалення за допомогою динамічного моделювання. Отримані результати, запропоновані заходи з енергозбереження можуть використовуватись для аналізу ефективності систем з використанням відновлювальних джерел енергії при впровадженні енергоефективних режимів опалення. Результати досліджень були апробовані та викладені на ХХ міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (присвяченій 90-річчю ТЕФ). Київ, 26-29 квітня 2023 р.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модернізація системи енергозабезпечення корпусу №15 КПІ ім. Ігоря Сікорського з використанням ФЕС
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Чумак, Наталія Валеріївна; Дубровська, В. В.
  Магістерська дисертація «Модернізація системи енергозабезпечення корпусу №15 з використанням ФЕС» складається з121сторінок, 54 рисунків, 56таблиць, а також містить 17 джерел в переліку посилань. Об’єктом дослідження слугує навчальний корпус №15 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», за адресою Політехнічна, 14а. Метою роботи є використання енергетичного моделювання для проведення техніко-економічної оцінки впровадження енергозберігаючих заходів у будівлях з використанням ВДЕ. В роботі проведено моделювання сонячної електростанції для енергозабезпечення корпусу. Проектування системи ФEС зроблено в програмних середовищах PV*SOL та RETScreen [1]. Результати досліджень доповідались на міжнародній науково-практичній онлайн - конференції "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" на тему «Використання енергетичного моделювання для модернізації системи енергозабезпечення навчального корпусу»
 • ДокументВідкритий доступ
  Підвищення енергоефективності корпусу №28 за рахунок використання нетрадиційних джерел енергії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Олійник, Вячеслав Олександрович; Буяк, Н. А.
  Магістерська дисертація "Підвищення енергоефективності корпусу №28 за рахунок використання альтернативних джерел енергії" має обсяг сторінок, рисунків, та таблиць, а також включає список літературних джерел. Актуальність даної теми обумовлена потребою у вдосконаленні ефективності використання альтернативних джерел енергії, зокрема сонячної енергії. Метою дослідження є визначення впливу встановлення сонячних панелей на даху на споживання електроенергії та оцінка ефективності систем теплопостачання на основі сонячних колекторів. У сучасному світі питання енергоефективності та енергозбереження є високопріоритетними і займають важливе місце в списку проблем людства. Крім цього, екологічний компонент стає дедалі важливішим, оскільки використання природних ресурсів для виробництва енергії призводить до негативного впливу на оточуюче середовище. Наукова новизна отриманих результатів виявляється у розробці методів аналізу, оцінки та моніторингу енерговитрат навчальних будівель. Була створена модель для вивчення споживання енергії за допомогою спеціалізованих програм RETSCREEN, PVSOL, а також проведено порівняльну оцінку результатів моделювання будівлі з урахуванням конструктивних особливостей та характеристик інженерних систем. Отримані результати магістерської дисертації можуть бути корисними при підготовці та викладанні дисциплін "Енергозбереження будівель і споруд" та "Методи енергомоніторингу та енергоаудиту будівель" для студентів спеціальностей 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" і 144 "Теплоенергетика".
 • ДокументВідкритий доступ
  Комбінована сонячна система для енергозабезпечення гуртожитку №22 КПІ ім. Ігоря Сікорського
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Тяжкун, Олександр Олександрович; Шкляр, Віктор Іванович
  Магістерська дисертація «Комбінована сонячна система для енергозабезпечення гуртожитку №22 КПІ ім. Ігоря Сікорського». складається з 107 сторінок, 25 рисунків, 42 таблиць, а також має 28 джерел в переліку посилань. Актуальність теми полягає в ефективному використанні нетрадиційних джерел енергії. Мета проведення магістерської дисертації полягає в оцінці ефективності використання теплопостачальних систем, що базуються на сонячних колекторах та фотоелектричних системах. Щороку, питання енергетичної ефективності та енергозбереження набуває все більшого значення в світі. В додаток до цього, проблеми екології стають ключовими аспектами при оцінці енергетичних систем, оскільки використання природних ресурсів для отримання енергії погано впливає на оточуюче середовище. Об’єкт дослідження – сімейний гуртожиток №22 КПІ ім. Ігоря Сікорського. Предмет дослідження – обрахунок типу встановлення сонячних панелей на даху та ефективності використання систем теплового постачання на базі сонячних колекторів. Наукова новизна магістерської дисертації полягає у обгрунтування встановлення сонячних панелей та сонячних колекторів на даху гуртожитку. Отримані результати, запропоновані методики та підходи можуть використовуватись для аналізу ефективності систем використання систем теплопостачання на базі сонячного колектора. Результати магістерської дисертації можуть знайти практичне застосування при підготовці та викладанні різних дисциплін «Енергозбереження будівель». Публікації. Підготовлено статтю Моделювання комбінованої сонячної системи // Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті: матеріали XXIV міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18–19 травня 2023р.).– К.: Інституту відновлюваної енергетики НАН України, 2023.С.–215-217.
 • ДокументВідкритий доступ
  Підвищення рівня енергоефективності та теплового комфорту школи шляхом використання нетрадиційних джерел енергії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Сагайдак, Ярослав Богданович; Буяк, Надія Андріївна
  Магістерська дисертація «Підвищення рівня енергоефективності та оцінка енергетичних характеристик спеціалізованої школи» складається з 120 сторінок, 34 рисунків, 25 таблиць, а також містить 30 джерел в переліку посилань. Актуальність дослідження визначається потребою в ефективному використанні сонячної енергії та енергії навколишнього середовища в системі гарячого водопостачання. Мета цієї роботи полягає в оцінці ефективності використання теплопостачальних систем, що базуються на сонячних колекторах. У світлі сучасних викликів людства, особлива увага приділяється питанням енергоефективності та енергозбереження. Важливим аспектом також стає екологічна придатність систем, оскільки використання традиційних енергетичних ресурсів має негативний вплив на довкілля. Об'єктом нашого дослідження є геліосистема, призначена для гарячого водопостачання в спеціалізованій школі №64. Основним предметом дослідження є визначення оптимального типу та кута нахилу системи, необхідних для забезпечення ефективного гарячого водопостачання. Наукова новизна магістерської дисертації виявляється в обґрунтуванні доцільності встановлення геліосистем у навчальних закладах. Отримані результати, а також запропоновані методики та підходи, можуть служити основою для аналізу ефективності систем гарячого водопостачання з використанням сонячних колекторів. Дослідження та його результати були представлені на 15-й міжнародній науково-практичній конференції "Відновлювальна енергетика ХХІ століття" у смт. Кацивелі, АР Крим, Україна, в 2014 році. Це подія дозволила апробувати та обговорити отримані результати в широкому науковому співтоваристві. Публікації. 15-та науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина»
 • ДокументВідкритий доступ
  Підвищення рівня енергоефективності корпусу №13 КПІ ім. Ігоря Сікорського
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Поповіченко, Катерина Олександрівна; Шкляр, В. І.
  Магістерська дисертація «Підвищення рівня енергоефективності корпусу №13 КПІ ім. Ігоря Сікорського» складається з 109 сторінок, 29 рисунків, 54 таблиці, а також містить 22 джерела в переліку посилань. Актуальність теми полягає в ефективному використанні нетрадиційних джерел енергії, сонячної енергії. Мета даної роботи полягає у визначенні змін в споживанні електроенергії об'єктом через встановлення сонячних панелей на даху та підвищення ефективності системи теплопостачання, яка базується на сонячних колекторах. Щороку, питання енергетичної ефективності та енергозбереження набуває все більшого значення в світі. В додаток до цього, проблеми екології стають ключовими аспектами при оцінці енергетичних систем, оскільки використання природних ресурсів для того, щоб отримати енергіюзавдає шкоди навколишньому середовищу. Об’єкт дослідження –корпус №13 КПІ ім. Ігоря Сікорського. Предмет дослідження – аналіз доцільності встановлення ФЕС та використання систем теплопостачання на базі сонячних колекторів. Наукова новизна магістерської дисертації полягає у обгрунтування встановлення сонячних панелей та сонячних колекторів на даху корпусу. Отримані результати, запропоновані методики та підходи можуть використовуватись для аналізу ефективності систем використання систем теплопостачання на базі сонячного колектора. Результати магістерської дисертації можуть знайти практичне застосування при підготовці та викладанні дисциплін«Енергозбереження будівель і споруд», а також «Методи енергомоніторингу та енергоаудиту будівель» для студентів 141спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 144 «Теплоенергетика». Публікації. Підготовлено статтю «Аналіз використання сонячної комбінованої системи для навчальному корпусі в програмних середовищахPV-SolтаT-sol» на ХII міжнародній науково-пракичній конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», м. Чернігів.