Секція 2. Оптичні та оптико-електронні прилади і системи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • ДокументВідкритий доступ
  Огляд гіперспектральних камер та систем
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Федорець, О. В.; Боровицький, В. М.
  Гіперспектральні камери дозволяють отримати очне гіперспектральне зображення, що збирає і обробляє інформацію про електромагнітний спектр. Гіперспектральні камери можна класифікувати за типом хвиль та за діапазоном їх довжини. Гіперспектральні камери також входять до складу зйомочних гіперспектральних систем, що використовуються у космонавтиці, для досліджень у польових або у лабораторних умовах.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка оптичної системи окуляра для мікродисплея
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Тростянська, О. В.; Сокуренко, В. М.
  За допомогою сучасного методу глобальної оптимізації в роботі здійснено автоматизований параметричний синтез оптичної системи окуляра. Окуляр має кутове поле зору 40 градусів та призначений для роботи з кольоровим мікродисплеєм формату 0,61 дюйма та віддаленням зіниці ока 25 мм. Результати розрахунку свідчать про якісну корецію аберацій.
 • ДокументВідкритий доступ
  Детектування дорожньої розмітки перетворенням Хафа
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Стаднічук, В. С.; Колобродов, В. Г.
  У даній роботі розглянуті і проаналізовані існуючі методи обробки зображень в оптико-електронних системах активної безпеки допомоги водінню, основні причини виникнення ДТП, концепції автономного водіння. Запропоновано розробку власного універсального оптико-електронного приладу для всіх типів автомобілів. Основним недоліком таких систем є відсутність мобільності. Аналіз існуючих систем активної безпеки виявив ряд безперечних переваг оптико-електронних систем, а також довів ефективність їх застосування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Параметричний синтез SWIR об’єктива
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Смажко, І. О.; Сокуренко, В. М.
  В даній роботі здійснено автоматизований синтез оптичної системи шестилінзового об’єктива з фокусною відстанню 100 мм, відносним отвором 1:2 та кутовим полем зору 11,7°, призначеного для функціонування в короткохвильовому інфрачервоному діапазоні SWIR (0,9 – 1,7 мкм). У статті запропоновано методику синтезу нових оптичних систем, на основі сучасного методу глобальної оптимізації – адаптивного методу диференційної еволюції Коші. Наведені результати розрахунку SWIR об’єктива підтверджують відмінну якість виправлення аберацій та результативність запропонованого методу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Роздільна здатність приладів тепловізорів за критеріями Джонсона
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Пашков, Ростислав Андрійович; Балахонова, Наталія Олександрівна
  Розглянуті критерії Джонсона для визначення роздільної здатності тепловізорів. Остання величина розрахована для геометричних параметрів людини, автомобіля і танка при різних відстанях від цих об’єктів до приладу. Отримані значення можуть допомогти при проектуванні тепловізора.
 • ДокументВідкритий доступ
  Критерії оцінювання якості зображень в оптико-електронних системах спостереження (на основі критерію TTP)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Пашков, Ростислав Андрійович
  Описується нова модель ефективності цілевпізнавання, в якій використовується показник якості виконання задачі (TTP). Як і його попередник, відомі критерії Джонсона, нова модель передбачає, що дальність спостереження пропорційна якості зображення. Тому передбачається простота реалізації. На додаток до загальної кращої точності методика TTP може використовуватися для моделювання дискретизованих зображень, високочастотного посилення, небілого шуму та інших функцій сучасних зображень, які неможливо точно змоделювати за допомогою критеріїв Джонсона.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оцінка забрудненості паперових грошей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Павлюк, Юрій Миколайович; Богатирьова, Галина Вікторівна
  Розглянуто визначення платоспроможності паперових грошей, особливу увагу приділено питанню забрудненості купюр. Визначено ознаки старості і запропоновано критерії об'єктивної оцінки забрудненості за допомогою оцінки оптичної щільності купюри.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оптичний транспарант як елемент цифрового оптичного спектроаналізатора
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Налбандова, Вікторія Павлівна.; Балінський, Євгеній Георгійович
  В наведеній статті розглянуто експериментальну схему цифрового оптичного спектроаналізатора, який використовується для обробки інформації. Особлива увага приділена компоненту керування хвильовим фронтом. Авторами проаналізовано основні типи приладів, які можуть використовуватись як компоненти керування хвильовим фронтом.
 • ДокументВідкритий доступ
  Компактний флюориметp для дослідження плазмон-регульованої флюоресценції з використанням масивів високопровідних наноструктур
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Литвин, В. К.; Лопатинський, А. М.; Чегель, В. І.
  В роботі представлено метод флюориметрії з використанням явища локалізованого поверхневого плазмонного резонансу в масивах невпорядкованих наноструктур золота та срібла. Для апробації такого методу проведено дослідження флюоресцентних властивостей системи «наноструктури-діелектричне покриття-модельний барвник» з використанням розробленого в рамках роботи компактного лазерного флюориметра.
 • ДокументВідкритий доступ
  Двоканальні оптико-електронні системи спостереження
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Ландік, Богдан Валерійович
  Розглянуто принципи побудови двоканальних оптико-електронних багатофункціональних систем, що працюють в різних діапазонах спектру. Обговорюються загальні вимоги до двоканальних оптико-електронних систем та сфери їх використання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Числові критерії оцінки якості зображення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Киричук, Б. В.; Кучеренко, О. К.
  В наведеній статті розглянуто числові критерії, за допомогою яких характеризується якість оптичного зображення. Авторами проаналізовано всі відомі типи критеріїв, які можуть використовуватись для оцінки якості зображення та надані рекомендації що до їх застосування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження методів виявлення сигналів в тепловізійних системах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Дерев’янко, О. В.
  В роботі обговорюються принципи аналізу вихідного масиву даних тепловізійної системи. Спираючись на стохастичний характер корисних та помилкових сигналів, алгоритми обробки засновані на теорії статистичних рішень. Розглядаються різноманітні принципи побудови тепловізійних систем (системні рішення, елементи, датчики). Проведено розрахунки характеристик виявлення корисних сигналів. Запропонований алгоритм дозволив фіксувати розподіл температур об’єктів. У разі змін характеристик сцени, формувати необхідний сигнал вмикання тривоги. Запропонована тепловізійна система завдяки розробленому методу забезпечує безконтактний спосіб виявлення змін положення чи зникнення окремих об’єктів з обраними характеристиками виявлення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Використання флюоресцентного сенсора для безконтактного контролю температури в процесі мікрохвильового нагрівання
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Гайдук, Н. В.; Якунов, А. В.
  Метод динамічної термометрії, заснований на температурній залежності деяких параметрів спектру флуоресценції, використовується для контролю температури при нагріванні рідких середовищ у мікрохвильовій печі. В якості термочутливого датчика застосовується розчин органічного барвника родаміну 6G. Вимірювання відносної інтенсивності флюоресценції не забезпечує достатньої точності відтворення температур и, а при t>100 С взагалі не дозволяє контролювати температуру. Для водного розчину однаково зручними параметрами є пікова довжина хвилі та коефіцієнт асиметрії спектрального контуру. Для розчину гліцерину більш точним є вимірювання пікової довжини хвилі. Застосування зазначених параметрів спектру флуоресценції для контролю температури розчинів демонструє високу точність і відтворюваність температуро-часових профілів. Описана методика, окрім практичного використання у відповідних технологічних процесах, дає можливість вивчити динамічні зміни температури при мікрохвильовому опроміненні і може бути використана для реєстрації швидких процесів та контролю просторового розподілу температури.
 • ДокументВідкритий доступ
  Метод дослідження цифрових голограм на основі вейвлет-аналізу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Братова, Дар'я Романівна
  Використання вейвлет - аналізу дозволяє не лише ефективно фільтрувати шумову складову прийнятого сигналу, а і, користуючись властивостями цього перетворення, обробляти цифрову голограму. У статті описується метод знаходження центрів інтерференційних смуг, які реєструються цифровою камерою.
 • ДокументВідкритий доступ
  Сучасні системи для інтраопераційних вимірювань
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Басюк, Г. П.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка проекційного об’єктива з телецентричним ходом променів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Барановський, М. Д.; Сокуренко, В. М.
  В роботі здійснено автоматизований параметричний синтез оптичної системи телецентричного проекційного об’єктива, що має поперечне збільшення 0,5× та передню числову апертуру 0,14. Методика синтезу оптичної системи зводилася до застосування одного з сучасних методів глобальної оптимізації – адаптивного методу диференційної еволюції. Наведені результати розрахунку проекційного об’єктива підтверджують відмінну якість виправлення аберацій та результативність запропонованого підходу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Особливості обробки сигналів в цифрових системах з фазовою модуляцією
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Андреєв, А. А.; Кравченко, І. В.
  Досліджено цифрові методи вимірювання фази в оптико-електронних приладах. Розроблено імітаційну комп'ютерну модель з метою дослідження точносних параметрів комп'ютерно-інтегрованих фазових оптико-електронних приладів. В ході роботи виявлено область значень вимірюваної фази, в якій похибка оцінки має неприпустимо велике значення, на підставі цього введено поняття “мертва зона”. Емпірично доведено, що всі залежності є монотонними та спадаючими. Для кількісної оцінки значень та виведення аналітичної залежності було застосовано метод нелінійної регресії. Виведена формула застосовується для визначення «мертвої» зони для значень відношення сигнал/шум 20 дБ ... 120дБ та кількості періодів сигналу 1 ... 120.
 • ДокументВідкритий доступ
  The role of coherence in image formation
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Hudz, O.; Borovytsky, V.
  The article presents the key stages of the history of the development of the wave theory of the formation of a diffraction grating image in a microscope system of coherent, non-coherent and partly coherent illumination.
 • ДокументВідкритий доступ
  Using correlation filters to support the UAV
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Bortnik, V. A.; Borovytsky, V. M.
  In this paper is about performance evaluation of the tracking algorithms for UAVs - MOSSE and KCF from the library of computer vision OpenCV.
 • ДокументВідкритий доступ
  Navigtaion systems
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Averin, D.; Borovytsky, V.
  The article is about history of navigation systems. The modern navigation methods are also discussed.