Навчально-методичні матеріали (ШІ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • ДокументВідкритий доступ
  Foundations of sustainable development. Common issues of sustainable development. Seminar class
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Dzhygyrey, Iryna Mykolaivna; Verlan, Andriy Anatoliiovych
  У виданні викладено вимоги до проведення семінарського заняття «Загальні питання сталого розвитку» освітнього компоненту «Основи сталого розвитку». Навчальний посібник містить детальну рейтингову систему оцінювання освітнього компонента. Видання забезпечує вивчення студентами теоретичного матеріалу щодо основних концепцій розвитку суспільства, передісторії, передумов, віх і принципів сталого розвитку, підготовку до семінарського заняття, є корисним для самостійної роботи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи інженерії та технології сталого розвитку. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06) Комариста, Богдана Миколаївна; Бендюг, Владислав Іванович
  Курс направлений на ознайомлення з основними світовими тенденціями екологізування виробництв, які направлені на збереження, відновлення та запобігання негативного впливу на навколишнє природне середовище. Акцент робиться на такі питання як: ресурсозбереження, методи детоксикування та декарбонізації, «зелені» технології, розумні технології, застування міжнародних стандартів для підвищення якості продукції та екологізації виробництв, багатооборотна економіка та ін., що є актуальними і важливими питаннями сьогодення. Розподіл часу: лекції – 18, семінарські заняття – 18, самостійна робота – 24. Мета: підвищення рівня знань і досвіду в оперуванні основними поняттями, принципами, підходами, інструментами у сфері сталого розвитку для правильного сприйняття руху технічного прогресу і забезпечення безпечних умов існування людства в майбутньому.
 • ДокументВідкритий доступ
  Прикладна статистика. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Жиров, Олександр Леонідович
  В навчальному посібнику викладено методики виконання практичних завдань, передбачених силабусом з предмету «Прикладна статистика», та містить варіанти індивідуальних завдань. Посібник забезпечує проведення практичних занять з предмету «Прикладна статистика» для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальностями 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз.
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи та системи штучного інтелекту. Комп'ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Шаповал, Наталія Віталіївна
  У навчальному посібнику викладено основний теоретичний матеріал до відповідних практичних завдань щодо класичних задач штучного інтелекту: пошук в просторі станів, задачі планування, пошук дій в іграх тощо. Містяться методичні вказівки щодо виконання практичних завдань, матеріал для підготовки до занять під час самостійної роботи. При складанні посібника автор ставив за мету викласти предмет просто та наочно. Посібник призначений для бакалаврів, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», а також для всіх, хто використовує методи штучного інтелекту у своїй практичній діяльності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Прикладна статистика
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Бідюк, П. І.; Данилов, В. Я.; Жиров, О. Л.
  Навчальний посібник призначений для засвоєння здобувачами вищої освіти основ прикладної статистики, як інструментарію статистичного аналізу даних. В навчальному посібнику викладено теорію, наведені важливі приклади використання методів та методології прикладної статистики для побудови статистичних моделей, побудови інтервального прогнозу поведінки системи та оцінювання ризиків. Призначений для здобувачів ступеня бакалавра спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи та технології напівкерованого навчання: курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Синєглазов, Віктор Михайлович; Чумаченко, Олена Іллівна