Навчально-методичні матеріали (ІПІ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • ДокументВідкритий доступ
  Бази даних. Рекомендації до виконання курсової роботи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Ліщук, Катерина Ігорівна
  Навчальний посібник містить рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бази даних» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студентами спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» усіх форм навчання
 • ДокументВідкритий доступ
  Реактивне програмування. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Полупан, Юлія Вікторівна
  Навчальний посібник охоплює матеріал лабораторних практикумів з дисципліни «Реактивне програмування» та призначений для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» кафедри інформатики та програмної інженерії усіх форм навчання. Матеріал, наведений у посібнику спрямований на оволодіння студентами парадигмою реактивного програмування на мові TypeScript з використанням найвідомішого фреймворку Angular, а також на вивчення особливостей створення реактивних додатків. В посібнику містяться лабораторні роботи, що направлені на створення односторінкових веб-застосунків (SPA) при допомозі фреймворку Angular з дотриманням основних принципів та механізмів використання методик реактивного програмування взагалі та RxJS зокрема. Представлено реактивний підхід до вирішення задач в сучасних Web-застосунках, які вібрали в себе найкращі риси цієї нової та дуже перспективної технології. Посібник може бути корисним студентам відповідних спеціальностей при вивченні дисциплін, пов’язаних із основами розробки програмного забезпечення, сучасниими технологіями розробки WEB-застосувань, а також при виконанні курсових робіт, бакалаврських дипломних проєктів та магістерських дисертацій, у яких використовуються технології реактивного програмування. Оформлення посібника виконано згідно вимог до конструкторської документації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вступ до розробки програмного забезпечення. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Марченко, Олена Іванівна; Солдатова, Марія Олександрівна
  У навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал та містить відомості для виконання практичних завдань, також наведено приклад виконання та оформлення специфікації. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавр всіх освітніх програм за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології», також буде корисним студентам відповідних спеціальностей при вивченні дисциплін, пов’язаних із аналізом, проєктуванням та моделюванням в розробці програмного забезпечення, а також при виконанні бакалаврських робіт, курсових проектів, в яких використовується відповідна специфікація.
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи оптимізації та прийняття рішень. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Ладогубець, Тетяна Сергіївна; Ромашкевич, Яна Олександрівна; Фіногенов, Олексій Дмитрович
  У навчальному посібнику представлені необхідні дані для виконання лабораторних робіт з методів оптимізації та прийняття управлінських рішень за допомогою комп'ютерних технологій, наведено теоретичні відомості, приклади, алгоритми, варіанти завдань, контрольні запитання, рекомендована література. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра, які навчаються за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем» факультету інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Аналіз даних в інформаційно-управляючих системах. Курс лекцій
  (КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2024) Гавриленко, Олена Валеріївна
  У посібнику систематизовано викладено курс лекцій з дисципліни «Аналіз даних в інформаційно-управляючих системах». Курс лекцій покликаний розвинути навички студентів до розв’язання основних задач з дисципліни для їх застосування в інженерній практиці. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології, буде також корисним для студентів інших технічних спеціальностей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дипломний проєкт: організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення. Навчальний посібник
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Стеценко, Інна Вячеславівна; Ліхоузова, Тетяна Анатоліївна; Ліщук, Катерина Ігорівна; Марченко, Олена Іванівна; Головченко, Максим Миколайович
  Навчальний посібник призначений для ознайомлення здобувачів вищої освіти з вимогами, правилами оформлення та оцінювання випускних кваліфікаційних робіт бакалавра для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення». Навчальний посібник розроблено на основі діючого законодавства, стандарту вищої освіти, освітньої програми підготовки «Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем». В посібнику розкрито суть та загальні положення з написання дипломного проєкту; вказані основні вимоги до структури та оформлення роботи; наводяться критерії оцінювання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Курсова робота з дослідження операцій в інформаційно-управляючих системах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Жданова, Олена Григорівна; Попенко, Володимир Дмитрович; Сперкач, Майя Олегівна
  Навчально-методичний посібник присвячено виконанню курсової роботи з дослідження операцій в інформаційно-управляючих системах. В ньому викладені вимоги її змісту, структури, форми викладу матеріалу, а також оформлення. Розглянуті етапи виконання курсової роботи та календарний план виконання. Надано вимоги до виконання структурних елементів пояснювальної записки, відповідні теоретичні відомості та приклади. Описані вимоги до змісту розділів основної частини пояснювальної записки, наведені приклади. Надані вимоги до оформлення згідно до державних стандартів України. Посібник призначений для студентів спеціальності «Інформаційні системи та технології» освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи та технології»та/або для тих, хто вивчає дисципліну «Дослідження операцій».
 • ДокументВідкритий доступ
  Компоненти програмної інженерії. Частина 1. Вступ до програмної інженерії. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Марченко, Олена Іванівна; Вітковська, Ірина Іванівна
  Навчальний посібник охоплює теоретичний матеріал та практичні завдання, які необхідні для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Компоненти програмної інженерії Частина 1. Вступ до програмної інженерії» для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення». Навчальний посібник може бути корисним студентам відповідних спеціальностей при вивченні дисциплін, пов’язаних із аналізом, проектуванням та моделюванням в розробці програмного забезпечення, а також при виконанні бакалаврських робіт, курсових проектів, в яких використовується відповідна специфікація.
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика. Практикум. Частина 2
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-02-27) Гавриленко, Олена Валеріївна
  Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» кафедри інформаційних систем та технологій та спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» кафедри інформатики та програмної інженерії всіх освітніх програм та всіх форм навчання. У посібнику наведено систематизоване викладення багатьох основних відомостей з теорії ймовірностей, ймовірнісних процесів та математичної статистики з орієнтацією на розв’язання задач з вказаної дисципліни студентами технічних спеціальностей. Метою автора було розвинути навички студентів до розв’язання задач з дисципліни «Ймовірністні моделі та статистичне оцінювання в інформаційно-управляючих системах» для їх застосування в інженерній практиці
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика. Розрахунково-графічна робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-04-27) Гавриленко, Олена Валеріївна
  Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» кафедри інформаційних систем та технологій та спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» кафедри інформатики та програмної інженерії всіх форм навчання. У посібнику наведено завдання до розрахунково-графічної роботи з даної дисципліни. Метою автора було розвинути навички студентів до розв’язання задач з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» для їх застосування в інженерній практиці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритми та структури даних. Частина1. Основи алгоритмізації. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Вітковська, Ірина Іванівна; Муха, Ірина Павлівна; Вєчерковська, Анастасія Сергійовна
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи програмування. Курсова робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Муха, Ірина Павлівна; Вітковська, Ірина Іванівна; Головченко, Максим Миколайович
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи програмування. Частина 2. Модульне програмування
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Муха, Ірина Павлівна; Вітковська, Ірина Іванівна; Головченко, Максим Миколайович
 • ДокументВідкритий доступ
  Інфраструктура інформаційних систем. Курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Жаріков, Едуард В'ячеславович
 • ДокументВідкритий доступ
  Аналіз даних в інформаційних системах. Курсова робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Ліхоузова, Тетяна Анатоліївна; Олійник, Юрій Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Магістерська дисертація. Організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Стеценко, Інна Вячеславівна; Ліхоузова, Тетяна Анатоліївна; Ліщук, Катерина Ігорівна; Муха, Ірина Павлівна; Олійник, Юрій Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика. Курс лекцій. Частина 3
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Павлов, Олександр Анатолійович; Гавриленко, Олена Валеріївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика. Курс лекцій. Частина 2
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Павлов, Олександр Анатолійович; Гавриленко, Олена Валеріївна; Жданова, Олена Григорівна