Секція 7. Ефективність неруйнівного контролю, технічна та медична діагностика

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • ДокументВідкритий доступ
  Комплексування зображень, як спосіб покращення якості бінарної сегментації
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Сторожик, Д. В.; Муравйов, О. В.
  Робота присвячена дослідженню можливості застосування комплексування зображень видимої та інфрачервоної областей спектру для підвищення їх якості та інформативності. На основі розробленої програми виконано аналіз методів комплексування знімків з метою визначення доцільності їх використання в подальших процесах обробки зображень. Розглянуто можливі напрямки та перспективи застосування комплексування для виявлення та розпізнавання об'єктів та автоматизованого аналізу зображень у системах неруйнівного контролю.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології сучасного 3D-друку та перспективи їх застосування
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Нижник, Ю. М.
  Стаття присвячена аналізу сучасних технологій 3D-друку та можливостей їх впровадження у промислове виробництво. У роботі виконано порівняння існуючих методів тривимірного друку, визначені їх основні переваги та недоліки, а також поточні та можливі в найближчому майбутньому області застосування. Наведено надсучасні приклади використання такої техніки для різних сфер життєдіяльності людини.
 • ДокументВідкритий доступ
  Квантові системи передачі інформації
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Котлов, Д. Є.
  У роботі розглядається концепція технології передачі інформація за допомогою таких відомих принципів квантової механіки, як квантова телепортація та квантова заплутаність. Наводиться стислий опис фізичних основ їх роботи та аналіз методів реалізації. Розглядаються можливості імплементації таких систем в повсякденне життя та перспективи їх подальшого розвитку.
 • ДокументВідкритий доступ
  Застосування метаматеріалів в оптичних технологіях
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Ванджура, А. Р.
  Матеріал містить аналіз перспективних напрямів застосування метаматеріалів в оптичних технологіях та інших сферах науки і техніки. В статті наведені фізичні принципи роботи та властивості метаматеріальних структур різного призначення. Розглянуто сучасний стан наукових досліджень, які спрямовані на створення пристроїв та систем, що наділені властивістю невидимості для неозброєного ока людини, та проблеми подальшого розвитку цих технологій.
 • ДокументВідкритий доступ
  Анализ методов реализации обратной связи бионическими протезами верхних конечностей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Апостолов, В. Р.
  Даная статья – это аналитический обзор существующих методов реализации обратной связи между человеком и бионическими протезами, основные методы сбора и передачи информации их принципы работы, а также возможные перспективы модернизации.
 • ДокументВідкритий доступ
  Засоби вимірювання швидкості ультразвукової хвилі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Якимчук, А. Ю.
  Виконано огляд існуючих методів та засобів вимірювання швидкості ультразвукової хвилі в різних середовищах. Наведені їх переваги та недоліки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Перспективи методу спрямованих хвиль в процесі контролю трубопроводів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Троцюк, К. М.
  В даній статті розглянуто метод неруйнівного контролю з використанням спрямованих ультразвукових хвиль: його особливості, переваги, недоліки та перспективи. Показано необхідність розробки для розглянутого методу нового підходу до організації контролю трубопроводів і нових методик оцінювання стану ОК на основі вибіркового контролю. Особливу увагу в даній роботі зосереджено на застосуванні методу спрямованих хвиль з метою збільшення інформативності контролю, продуктивності для підвищення безпеки експлуатації трубопроводів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Використання нейронних мереж в тепловізійних системах контролю безпеки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Складчиков, І. О.
  Розглянуто перспективи застосування системи теплобачення для контролю безпеки. З метою підвищення ефективності таких систем пропонується автоматизація процесу обробки тепловізійних зображень за допомогою засобів машинного навчання. Зокрема, одним з найбільш розвинутих методів є використання згорткових нейронних мереж.
 • ДокументВідкритий доступ
  Прилади для контролю заготовок із порошкових матеріалів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Петренко, Д. В.
  Актуальність даної роботи полягає у необхідності вибору новітніх приладів, за допомогою яких можливо знаходити дефекти у виробах із порошкових матеріалів. Це необхідно для того, щоб уникнути виготовлення неякісних деталей ще на початкових стадіях, також це сприятиме заощадженню коштів. Проведено аналіз та опис порошкових матеріалів, як вони виробляються та які саме дефекти і на яких етапах виробництва можуть виникнути у заготовках. Наведено приклади та опис новітніх приладів і систем, які найкраще підходять для неруйнівного контролю заготовок з порошкових матеріалів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Прилади для контролю контактного точкового зварювання
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Маснуха, Д. В.
  Дана стаття присвячена важливій для неруйнівного контролю темі, а саме приладам для контролю точкового зварювання. Стаття містить вступ, опис основних принципи контактного точкового зварювання, опис методів і приладів контролю та висновки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Застосування САПР SOLIDWORKS для проектуваня ультразвукових перетворювачів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019) Глущенко, М. О.
  В роботі розглядаються питання дослідження і проектування ультразвукових перетворювачів. Досліджуються системи автоматизованого проектування, та застосування їх до задач проектування перетворювачів. Змодельовано два види датчиків (прямий, похилий) в програмі SOLIDWORKS, в роботі наведені рендери моделей. Показані шляхи перспективності використання SOLIDWORKS в якості програми для проектування датчиків та приладів ультразвукового неруйнівного контролю.