Бакалаврські роботи (ТЕХВ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 69
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття у приладобудуванні. Розробка технології попереднього гальванічного міднення друкованих плат
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Єфіміщ, Ірина Леонідівна; Ущаповський, Дмитро Юрійович
  У проєкті розроблено технологію нанесення мідного покриття на плати друкованого монтажу з річною виробничою програмою 2000 м2, обґрунтовано доцільність використання сульфатного електроліту для гальванічного процесу. У проєкті наведено конструктивні та технологічні розрахунки, обрано відповідне обладнання, підвісний пристрій, реактиви та електроліт. Проведено економіко-організаційні розрахунки гальванічного цеху. Розроблено схему автоматизації процесу попереднього гальванічного міднення. Виконано креслення гальванічної ванни. Представлено карту та схему технологічного процесу. Розроблено безстічну схему очищення стічних вод. Приведено заходи з охорони праці з урахуванням шкідливих та небезпечних факторів на виробництві
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технології нанесення покриття сплаву олово-вісмут на сталеві деталі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Толстопятов, Арсеній Олександрович; Бик, Михайло Володимирович
  У проєкті розроблено технологію нанесення покриття сплавом олово – вісмут на сталеві деталі, обґрунтовано доцільність використання електроліту, описано призначення деталі. У проєкті наведено технологічні розрахунки для гальванічних ван і підвісок на них, обрано відповідне додаткове обладнання, розроблена схема автоматизації процесу нанесення покриття. Виконано розрахунок техніко-економічних показників. Виконано креслення гальванічної ванни. Розроблено схему очищення стічних вод. Розроблено заходи з охорони праці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття у приладобудуванні. Розробка технології захисно-декоративного хромування сталевих деталей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Тхоржевський, Дмитро Павлович; Фроленкова, Світлана Василівна
  В рамках проєкту була розроблена технологія нанесення захисно-декоративного хромового покриття на сталеві деталі з продуктивністю 8500 м2/рік. Були підібрані основні технологічні параметри процесу, такі як густина струму, температура і тривалість осадження, а також було здійснено вибір відповідної електролітичної ванни. У представленій технології хром осаджується з сульфатного електроліту за густини струму 20 А/дм2 і температури 60C, з тривалістю процесу 5,5 хвилин. В проєкті проведено розрахунок параметрів технології нанесення хромового покриття, як фінального шару тришарового покриття, яке складається з міді, нікелю і хрому. Така комбінація покриттів сприяє підвищенню корозійної стійкості деталей і надає їм привабливий зовнішній вигляд. У проєкті також було враховано важливі аспекти техніки безпеки, автоматизації параметрів процесу і розроблено ефективну схему очищення стічних вод. Крім того, проведено економічні розрахунки для оцінки прибутковості та стабільності проєкту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття у авіабудуванні. Розробка технології кадмування сталевих кріпильних деталей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Степчук, Олександра Андріївна; Мотронюк, Тетяна Іванівна
  У дипломному проєкті розроблено технологію нанесення захисного кадмієвого покриття на сталеві кріпильні деталі для захисту їх від корозії в авіабудуванні. Осадження покриття проводиться із хлорамонійного електроліту кадмування . Річна продуктивність гальванічного цеху складає 16 000 м2 . Для гальванічного підприємства було розроблено схему автоматизації гальванічної лінії процесу кадмування, очистку стічних вод, розраховано основні техніко-економічні показники. Проаналізовані шкідливі та небезпечні виробничі фактори й запропоновано заходи з техніки безпеки та охорони праці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття у машинобудуванні. Розробка технології гальванічного цинкування дрібних сталевих деталей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Савостіков, Георгій Романович; Мотронюк, Тетяна Іванівна
  У проєкті розроблено технологію нанесення цинкового покриття на дрібні сталеві деталі з продуктивністю 10 000 м2/рік. Проведено розрахунок технологічних параметрів процесу та вибір електролітичної ванни. Цинк осаджується з хлорамонійного електроліту при густині струму 1,4 А/дм2 впродовж 31 хвилини. У проєкті запропоновано заходи з техніки безпеки, автоматизації параметрів процесу, розроблено схему очистки стічних вод, проведено економічні та організаційні розрахунки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття у приладобудуванні. Розробка технології гальванічного захисно-декоративного нікелювання сталевих деталей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Пригалінська, Вікторія Миколаївна; Фроленкова, Світлана Василівна
  У проєкті розроблено технологію нанесення нікелевого покриття на сталеву деталь з метою надання їй захисно-декоративних властивостей. Робота включає обґрунтування вибору електроліту, обладнання, типу та товщини покриття, а також опис технологічного процесу. Також була розроблена схема автоматизації. Проведено розрахунки балансів електроенергії, струму та напруги, розраховано техніко-економічні показники, складено схему автоматичного регулювання технологічного процесу. Проєкт передбачає систему очищення стічних вод після процесу нанесення гальванічного покриття і включає перелік заходів безпеки, спрямованих на забезпечення безпеки працівників.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття у радіоелектронній промисловості. Розробка технології нанесення гальванічного олов'яного металорезисту у виробництві плат друкованого монтажу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Лісовська, Ольга Ярославівна; Кушмирук, Андрій Іванович
  В рамках проєкту була розроблена технологія нанесення олов'яного металорезисту на плати друкованого монтажу. Для нанесення покриття використано сульфатний електроліт олов'янування з добавкми фірми Atotech GmbН. (Федеративна ресрубліка Німечинна) – STH Zusatz та Suffotech SP Zusatz, який працює за температури 18…25 oC та катодною густиною струму 1 - 2 А/дм2. Проведено конструктивні та технологічні розрахунки та їх основі обрано відповідне обладнання та реактиви. Проєкт включає розробку схеми автоматичного регулювання процесу гальванічного олов'янування. Проведено економіко-технологічні розрахунки виробництва. У проєкті запропонована схема очищення стічних вод реагентним методом. Розроблено заходи з техніки безпеки та охорони праці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття у приладобудуванні. Розробка технології анодування алюмінієвих деталей з подальшим фарбуванням
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Колосенко, Катерина Євгенівна; Косогін, Олексій Володимирович
  У дипломному проєкті був розроблений технологічний процес анодування алюмінієвих деталей з подальшим фарбуванням. В якості електроліту викорис-тано Сульфатний електроліт з режимом електролізу 180-200 г/дм3 , анодна гус-тина струму складає 1,5А/дм2, температура 18-25 В роботі наведено схему автоматизації процесу, його технологічні та техніко-економічні розрахунки. Розроблено схему очистки стічних вод для даного процесу та заходи з охорони праці та техніки безпеки, для чого був проведений аналіз шкідливих та небезпечних факторів впливу
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технології гальванічного зносостійкого хромування сталевих деталей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Калюжний, Андрій Сергійович; Білоусова, Ніна Аркадіївна
  В проекті розроблено технологію нанесення блискучого зносостійкого хромового покриття на сталеві деталі з продуктивністю 10000 м2/рік. Хром осаджується товщиною 24 мкм з саморегулюючого електроліту при густині струму 80 А/дм2 і температурі 55 оС впродовж 18,18 хвилин. Проведено розрахунок технологічних параметрів процесу та вибір гальванічної ванни. У проекті запропоновано вибір гальванічного обладнання, автоматизації, заходи техніки безпеки і охорони праці. Розроблено схему очистки стічних вод, проведено економічні розрахунки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття у авіабудуванні. Розробка технології гальванічного міднення сталевих деталей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Лук'яненко, Віктор Владиславович; Мотронюк, Тетяна Іванівна
  Розроблено технологічний процес гальванічного міднення сталевих деталей для захисту від цементації, продуктивність 1000 м2/рік. Товщина мідного покриття становить 54 мкм. Міднення проводиться у сульфатному електроліті при катодній густині струму 4 А/дм2 за кімнатної температури. У проєкті проведено технологічні та техніко-економічні розрахунки, запропоновано схему автоматичного регулювання процесу міднення. Розроблено схему очистки стічних вод. Проведено аналіз небезпечних факторів на виробництві та запропоновано заходи з техніки безпеки та охорони праці. Виконано креслення ванни міднення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття в електротехнічній промисловості. Розробка технології нанесення покриття зі сплаву олово-кадмій на мідні деталі. Електроліт сульфатний. Продуктивність 9000 м2/рік
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Горенко, Аліна Анатоліївна; Ущаповський, Дмитро Юрійович
  У даній роботі розроблено технологію нанесення на мідні деталі гальванічного покриття зі сплаву олово-кадмій товщиною 10 мкм. Нанесення покриття проводиться із сульфатного електроліту. У роботі було виконано технологічні розрахунки, економічні розрахунки. У процесі обгрунтування була розроблена схема для очищення стічних вод, а також проведений аналіз шкідливих та небезпечних факторів, що пов'язані з виробництвом. Крім того, були запропоновані конкретні заходи з техніки безпеки та охорони праці, спрямовані на запобігання потенційним ризикам та забезпечення безпечного робочого середовища.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття в машинобудуванні. Тверде анодування алюмінієвих корпусних деталей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Дятлик, Денис Геннадійович; Білоусова, Ніна Аркадіївна
  У дипломному проєкті розроблено технологічний процес нанесення твердого анодного покриття на алюмінієві корпусні деталі багатоцільового призначення продуктивністю 12000 м2/рік. Процес анодування проводиться в сульфатному електроліті при температурі 130С - 250С та анодної густини струму 2 А/дм2. Товщина покриття становить 50 мкм. У проєкті були проведені конструктивні та технологічні розрахунки, вибрано відповідне обладнання, розроблена схема автоматичного регулювання процесу анодування. Виконані основні економіко-організаційні розрахунки. В рамках проєкту була представлена схема очищення стічних вод, а також було проаналізовано шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Запропоновано заходи з техніки безпеки та охорони праці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технології гальванічного цинкування корпусних деталей в машинобудуванні
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Фортунатов, Тимур Дмитрович; Білоусова, Ніна Аркадіївна
  У даному дипломному проєкті розроблено технологію нанесення цинкового покриття на корпусну деталь з метою підвищення корозійної стійкості металевого виробу. Товщина покриття становить 9 мкм. Осадження цинкового покриття проводиться з пірофосфатного електроліту в гальванічній ванні при катодній густині струму 1,5 А/дм2 і за температури 25…35 С. У проєкті проведено конструктивні та технологічні розрахунки, обране відповідне обладнання, розроблена схема автоматичного регулювання процесу цинкування. Виконано розрахунки енергогосподарства, заробітної плати та техніко–економічних показників. У проєкті наведена схема очистки стічної води від пірофосфатів, наявного шестивалентного хрому Cr6+ та нейтралізації кислотно-лужних стічних вод, проаналізовані шкідливі та небезпечні виробничі фактори й запропоновано заходи з техніки безпеки та охорони праці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття у машинобудуванні. Розробка технології гальванічного захисно-декоративного цинкування сталевих кріпильних деталей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Чуйко, Анна Олексіївна; Фроленкова, Світлана Василівна
  В проєкті розроблено технологію нанесення цинкового покриття на сталеві кріпильні деталі з продуктивністю 20000 м2/рік. Проведено розрахунок технологічних параметрів процесу та вибір електролітичної ванни. Підібрано основні технологічні параметри процесу. Для осадження цинкового покриття обґрунтовано вибір сульфатного електроліту, густину струму осадження 1,5 А/дм2, температуру процесу нанесення 20°С з тривалістю 5 хв. У проєкті враховано важливі аспекти техніки безпеки та охорони праці, розроблено схеми автоматизації параметрів процесу та очищення стічних вод, проведено розрахунки техніко – економічних показників.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття у машинобудуванні. Розробка технології захисного цинкування сталевих деталей простої конфігурації
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Бойко, Ірина Вікторівна; Мотронюк, Тетяна Іванівна
  У даному проєкті розглядається технологія нанесення гальванічного захисного блискучого цинкування товщиною 9 мкм на сталевий кутник, з метою надання більшої корозійної стійкості та зносостійкості. Нанесення покриття здійснюється із хлоридного електроліту цинкування при густині струму 200 А/м2 при температурі 20. Розраховано основне обладнання та підвісний пристрій для нанесення покриття. Проведено технологічні розрахунки та розрахунки витрат енергоносіїв, матеріалу анодів, хімічних реактивів і води. Розроблено схему автоматичного регулювання параметрів. Оцінено доцільність реалізації розробленого технологічного процесу згідно техніко-економічних показників. В технологічному процесі для очищення стічних вод виробництва використовується реагентний метод. Всі технічні рішення в проєкті ухвалено згідно чинних вимог охорони праці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технології гальванічного міднення сталевих кріпильних деталей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Боровицький, Дмитро Юрійович; Букет, Олександр Іванович
  У проєкті розроблено технологію нанесення мідного покриття товщиною 30 мкм на сталеві, кріпильні деталі, з метою їх захисту від корозії, накипання, ущільнення з’єднання. Запропоновано проведення операції хроматування для надання деталі зносостійкості та вигляду деталі, що тривалий час використовувалась. Наведено характеристики деталі, Розроблено технологічну схему нанесення мідного покриття, обґрунтовано вибір операцій, проведено розрахунок основного обладнання. Виконано економіко-організаційні розрахунки, розроблено схему автоматизації виробництва, схему очищення стічних вод, наведено основні заходи з охорони праці для підвищення рівня безпеки та комфорту працівників.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технології гальванічного цинкування складнопрофільованих корпусних деталей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Армашевська, Анна Сергіївна; Герасименко, Юрій Степанович
  Розроблено технологію гальванічного цинкування складнопрофільованих корпусних деталей у сфері приладобудування, виконано конструктивні та технологічні розрахунки. Вибрано оптимальне обладнання, а саме : поліпропіленову гальванічну ванну, джерело струму типу «IPT3‧380/12-400» та нерозчинні аноди зі Ст10, а також розроблена детальна схема автоматичного керування процесу цинкування з метою забезпечення максимальної ефективності і якості покриття. Виконані розрахунки з енергозбереження, заробітної плати та техніко-економічних показників. Для очищення стічних вод застосовано метод нейтралізації лужних розчинів цинкату натрію для забезпечення відповідності екологічним нормам та стандартам. Проведений аналіз шкідливих та небезпечних факторів виробництва дозволив ідентифікувати потенційні ризики, а саме: вплив шкідливих хімічних речовин; неправильне використання або обслуговування електрообладнання; вплив шуму та вібрацій; фізичні травми; пожежна небезпека; та запропонувати необхідні заходи: забезпечення робітників необхідними засобами безпеки; моніторинг наявності шкідливих речовин у повітрі; вентиляція; ізоляція струмоведучих частин, діелектрична підлога, захисне відключення; контроль вимог регламенту при веденні технологічного процесу; наявність виходів для евакуації; засоби для гасіння пожежі; з техніки безпеки та охорони праці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття в авіабудуванні. Розробка технології нанесення цинкового покриття на сталеві деталі в барабані
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Яворський, Сергій Михайлович; Васильєв, Георгій Степанович
  У дипломному проєкті розроблено технологічний процес нанесення цинкового покриття на сталеві деталі в барабані. Цинкування проводять в хлорамонійному електроліті за температури 18–25 і катодної густини струму 1 А/дм2. В ході роботи були проведені технологічні та техніко-економічні розрахунки, запропоновано схему автоматичного регулювання процесу цинкування, проаналізовано небезпечні фактори впливу та приведено заходи з охорони праці і техніки безпеки. Запропонована схема очищення стічних вод.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття в авіабудуванні. Розробка технології нанесення кадмієвого покриття на сталеві деталі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Тригубчук, Дмитро Олександрович; Погребова, Інна Сергіївна
  У проекті розроблено технологію нанесення кадмієвого покриття на сталеві деталі з трилонатного електролітупродуктивністю – 13000 м2/рік. Обраний електроліт дає можливість використовувати підвищені густини струму. Приведено технологічні розрахунки, вибрано необхідне обладнання, розроблено схему автоматизації процесу, розраховано основні техніко-економічні показники виробництва, розроблено схему очистки стічних вод від йонів кадмію, хрому та трилону Б. Запропоновано заходи з забезпечення безпеки працівників виробництва.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технології нанесення нікелевого покриття на дрібні сталеві деталі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Росінський, Артем Олександрович; Погребова, Інна Сергіївна
  В данному проекті разроблена технологія нанесення матового нікелевого покриття на стальні гайоки для їх захисту від корозії. Процес проводиться у ванні барабанного типу, товщина нікелевого покриття становить 9 мкм. Використовується простий кислий електроліт нікелювання при кімнатній температурі, густина струму становить 1,5 А/дм2. Побудована схема автоматизації технології. Проведені економічні розрахунки енергогосподарства, заробітної плати та техніко-економічних показників. Розроблена схема очистки стічних вод. Запропоновані заходи з техніки безпеки та охорони праці.