Навчально-методичні матеріали (МАХНВ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 161
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерно-інтегровані технології проєктування та виготовлення обладнання хімічної технології: курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-12-07) Гусарова, Олена Віталіївна
  У посібнику розглянуто основні конструкції сучасних центрифуг та сепараторів, машин барабанного типу та перемішуючих пристроїв посудин. Викладено теоретичні основи їх розрахунків та конструювання. Наведено класифікацію процесів та відповідного обладнання. Розглянуто елементи теорії пластин та оболонок, теорії коливань, вибір параметрів та особливостей конструювання роторних машин, апаратів з тихохідними барабанами та посудин із мішалками. Приведено алгоритми розрахунків для забезпечення міцності, стійкості, жорсткості, герметичності, корозійної тривкості, конструктивної довершеності та технологічності, а також інших вимог до заданого основного технологічного обладнання хімічних виробництв у відповідності до нормативної документації. Навчальний посібник призначений для здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою «Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології проєктування інноваційного галузевого обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Навчальний посібник буде корисним фахівцям з хімічної інженерії та технології, харчової, фармацевтичної та біотехнологій, а також студентам, які навчаються за відповідними спеціальностями.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розрахунок і конструювання несучих елементів конструкцій. Рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024-02-29) Андреєв, Ігор Анатолійович; Гусарова, Олена Віталіївна
  Посібник містить вимоги, правила виконання, оформлення розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Розрахунок і конструювання несучих елементів конструкцій». Наведено алгоритм і приклад виконання розрахунково-графічної роботи і необхідні довідкові дані, які будуть корисні для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розрахунок і конструювання несучих елементів конструкцій. Розрахунок несучої здатності обичайки в місці розташування сідлової опори
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024-02-01) Андреєв, Ігор Анатолійович; Гусарова, Олена Віталіївна
  Посібник містить конструкції опорних вузлів горизонтальних циліндричних апаратів, теорію, алгоритми і приклади розрахунків несучої здатності обичайки в місці розташування сідлової опори. Наведені необхідні довідкові дані для виконання розрахунків. Для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Процеси та обладнання хімічних технологій. Частина 1. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Корнієнко, Ярослав Микитович; Степанюк, Андрій Романович; Гулієнко, Сергій Валерійович; Гайдай, Сергій Сергійович; Семінський, Олександр Олегович
  У посібнику наведено короткі теоретичні відомості з гідравліки та теплообміну, описано методику визначення теплофізичних властивостей теплоносіїв, викладено методики вибору насосів та вентиляторів, визначення параметрів теплообмінного обладнання та методики параметричних розрахунків теплообмінників та випарних апаратів. Наведені індивідуальні завдання для розрахунків. Всі необхідні довідкові дані для виконання розрахунків наведені в тексті посібника. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 133 Галузе машинобудування, буде також корисним для бакалаврів за спеціальностями 101 Екологія, 161 Хімічні технології та інженерія та 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка.
 • ДокументВідкритий доступ
  Спеціальні методи термічної підготовки. Рекомендації до виконання розрахункової роботи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Степанюк, Андрій Романович
  У посібнику викладено теоретичні відомості щодо визначення кількість тепла, що передалось випромінюванням матеріалу, визначення витрат повітря та палива, розрахунок товщини ізоляції печі та визначення висоти димаря та його діаметра для трубчатої печі. Наведено алгоритм виконання розрахункової роботи. Описано вимоги до оформлення та здачі розрахункової роботи. Наведені індивідуальні завдання для розрахунків. Всі необхідні довідкові дані для виконання розрахунків наведені в тексті посібника. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 133 Галузе машинобудування, буде також корисним для бакалаврів за спеціальностю 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка.
 • ДокументВідкритий доступ
  Процеси перенесення у суцільних середовищах. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Гулієнко, Сергій Валерійович; Степанюк, Андрій Романович
  У посібнику викладено теоретичні відомості відповідно да практичних завдань, Наведені індивідуальні завдання для розрахунків та приклади їх вирішення. Всі необхідні довідкові дані для виконання розрахунків наведені в тексті посібника. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 133 Галузе машинобудування, буде також корисним для бакалаврів за спеціальностями 101 Екологія, 161 Хімічні технології та інженерія та 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка.
 • ДокументВідкритий доступ
  Процеси перенесення у суцільних середовищах. Рекомендації до виконання розрахункової роботи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Гулієнко, Сергій Валерійович; Степанюк, Андрій Романович
  У посібнику викладено теоретичні відомості щодо вибору насосу, описано методику визначення теплофізичних властивостей теплоносіїв, вибору діаметра трубопроводу, коефіцієнта тертя, коефіцієнтів місцевих опорів, сумарних витрат енергії, описано методику вибору насоса та граничної висоти всмоктування. Наведено алгоритм виконання розрахункової роботи. Описано вимоги до оформлення та здачі розрахункової роботи. Наведені індивідуальні завдання для розрахунків. Всі необхідні довідкові дані для виконання розрахунків наведені в тексті посібника. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 133 Галузе машинобудування, буде також корисним для бакалаврів за спеціальностями 101 Екологія, 161 Хімічні технології та інженерія та 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка.
 • ДокументВідкритий доступ
  Конструювання і розрахунок основних елементів посудин та апаратів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024-02-05) Андреєв, Ігор Анатолійович
  Підручник містить основні положення з конструювання і розрахунку основних елементів типового хімічного обладнання, вимоги до посудин та апаратів, нормативні параметри і допустимі напруження, теоретичні положення, питання для самоконтролю, алгоритми і приклади розрахунків, необхідний довідковий матеріал.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розрахунок і конструювання обладнання: рекомендації до виконання курсового проєкту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024-02-01) Андреєв, Ігор Анатолійович
  Посібник містить вимоги, правила виконання, оформлення пояснювальної записки і графічної частини курсового проєкту з розрахунків і конструювання обладнання. Наведені приклади виконання курсового проєкту і необхідні довідкові дані, які будуть корисні для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування
 • ДокументВідкритий доступ
  Процеси та обладнання хімічних технологій. Базові принципи теорії тепломасообміну: практикум. (2-ге видання перероблене і доповнене)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського., 2023) Гулієнко, Сергій Валерійович; Степанюк, Андрій Романович
  Процеси тепло- та масообміну є одними з найважливіших в хімічній промисловості, при чому в більшості випадків ці процеси протікають за участі рідин та газів. Інтенсивність тепло- та масообміну визначається гідравлічними умовами в апаратах. Даний навчальний посібник присвячений питанням гідравліки в обладнанні хімічних виробництв. Наведено практичне застосування основних закономірностей течії рідин та газів, та методики гідравлічного розрахунку типових апаратів. Матеріал посібника доцільно використовувати при проведенні практичних занять з курсу «Процеси та обладнання хімічних технологій-1. Базові принципи теорії тепломасообміну». Наведені завдання для розрахунків та приклади їх виконання. Всі необхідні довідкові дані для виконання розрахунків наведені в тексті посібника
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи комп’ютерного дизайну: конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06-02) Косенко, Володимир Владиславович; Бишко, Микита Андрійович; Семінський, Олександр Олегович
  У посібнику описано інструментарій, необхідний для ефективного конструювання обладнання з використанням системи автоматизованого проектування Autodesk Inventor 2024, приділено увагу відомостям щодо налаштування і початку роботи з системою, пояснені підходи до оформлення конструкторської документації. Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» може бути також корисним іншим здобувачам інженерних напрямів підготовки, а також широкому колу стейкхолдерів, зацікавлених у впровадженні сучасних комп’ютерних систем проектування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи 3D-інженерії: курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06-22) Бишко, Микита Андрійович; Косенко, Володимир Владиславович; Семінський, Олександр Олегович
  У посібнику описано інструментарій, необхідний для ефективного конструювання обладнання з використанням системи проектування SolidWorks 2023, приділено увагу відомостям щодо налаштування і початку роботи з системою, пояснені підходи до розробки деталей і складальних одиниць, створення обладнання, розробки конструкторської документації. Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» може бути також корисним іншим здобувачам інженерних напрямів підготовки, а також широкому колу стейкхолдерів, зацікавлених у впровадженні сучасних комп’ютерних систем проектування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Процеси та обладнання хімічної технології-3. Гідромеханічні та механічні процеси: практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Корнієнко, Ярослав Микитович; Гайдай, Сергій Сергійович
  У навчальному посібнику наведені теоретичні матеріали для виконання практичних робіт із дисципліни: «Процеси та обладнання хімічної технології – 3. Гідромеханічні та механічні процеси», а саме: процеси розділення неоднорідних газових та рідких систем при осадженні у гравітаційному полі та у полі відцентрових сил, центрифугування, перемішування, псевдозрідження, подрібнення матеріалів. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування, освітньої програми: «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії». Видання включає індивідуальні завдання для виконання розрахункової роботи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Процеси та обладнання хімічної технології-3. Гідромеханічні та механічні процеси: розрахункова робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Корнієнко, Ярослав Микитович; Гайдай, Сергій Сергійович
  У навчальному посібнику наведені теоретичні матеріали для виконання розрахункової роботи з дисципліни: «Процеси та обладнання хімічної технології – 3. Гідромеханічні та механічні процеси», а саме – проектного розрахунку циклонів – апаратів для сухого очищення газів у полі дії відцентрових сил. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії». Видання включає індивідуальні завдання для виконання розрахункової роботи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Процеси та обладнання хімічної технології-4. Масообмінні процеси: розрахункова робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Корнієнко, Ярослав Микитович; Гайдай, Сергій Сергійович
  У навчальному посібнику наведені теоретичні матеріали для виконання розрахункової роботи з дисципліни: «Процеси та обладнання хімічної технології – 4. Масообмінні процеси», а саме – розрахунку абсорбційної колони насадкового типу. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії». Видання включає індивідуальні завдання для виконання розрахункової роботи
 • ДокументВідкритий доступ
  Термодинаміка в хімічній інженерії. Теоретичні основи. Навчальний посібник
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Гулієнко, Сергій Валерійович; Гусарова, Олена Віталіївна
  Термодинаміка – це наука, яка вивчає перетворення енергії з однієї форми в інші, а також явища, пов’язані з перенесенням енергії до системи чи з неї. Принципи термодинаміки лежать в основі більшості процесів в хімічній інженерії, тому це вчення має велике практичне значення при аналізі процесів та проектуванні обладнання. Відповідно, для фахівців з хімічної інженерії, знання з термодинаміки є важливою складовою професійної підготовки. Даний навчальний посібник є курсом лекцій з дисципліни, а також включає теоретичні матеріали, винесені на самостійне опрацювання студентами. В навчальному посібнику розглянуто питання базових законів термодинаміки, термодинамічний аналіз розчинів та сумішей, а також процесів змішування, методи оцінки термодинамічних властивостей речовин, питання рівноваги та аналізу процесів. Навчальний посібник призначений для здобувачів освітнього ступеня бакалавр освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Навчальний посібник буде корисним фахівцям з хімічної інженерії та хімічної технології, харчової технології.
 • ДокументВідкритий доступ
  Числові методи аналізу: теорія та завдання до комп'ютерного практикуму
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Сачок, Роман Володимирович
  Навчальний посібник присвячений застосуванню комп‘ютерної техніки для розрахунків та моделювання. Розглянуті основні питання, пов‘язані з розв‘язком алгебраїчних й трансцендентних рівнянь, методи числового інтегрування, розв’язок комбінованих задач та методи апроксимації й інтерполяції функцій.
 • ДокументВідкритий доступ
  Холодильна техніка. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Гулієнко, Сергій Валерійович; Гусарова, Олена Віталіївна
  Низькі температури широко використовуються в промисловості для широкого діапазону технологічних процесів, а також у торгівлі та побуті для зберігання харчових продуктів, медикаментів тощо. Тому для фахівців з хімічної інженерії будуть корисними знання з холодильної техніки. У навчальному посібнику викладено основні питання пов’язані з процесами штучного охолодження, які використовуються промислових процесах, зокрема в хімічній інженерії. Розглянуто теоретичні основи отримання штучного холоду та основні практичні методи отримання низьких температур. Основну увагу приділено процесам помірного охолодження (діапазон температур від +20 до –100С) та парокомпресійним холодильним машинам, як найбільш часто використовуваним в хімічних процесах. Наведено цикли та схеми найбільш поширених одно-, дво- та трьохступінчастих холодильних машин, а також каскадні цикли. Серед інших холодильних машин розглянуто тепловикористовуючі холодильні машини, а саме абсобрційні та ежекторні. Викладено загальний огляд обладнання, яке застосовується в холодильній техніці. Крім того, в загальних рисах розглянуто програмний продукт CoolPack, який дозволяє виконувати розрахунки холодильного обладнання. Навчальний посібник призначений для здобувачів освітнього ступеня бакалавр освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», Навчальний посібник буде корисним фахівцям з хімічної інженерії та хімічної технології, харчової технології та біотехнології, а також студентам, які навчаються за вказаними спеціальностями.
 • ДокументВідкритий доступ
  Спеціальні методи термічної підготовки: практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Степанюк, Андрій Романович
  Наведено теоретичні відмості для виконання практичних робіт з курсу спеціальні методи термічної підготовки, надано завдання для практичних робіт, викладено приклади вирішення задач та індивідуальні завдання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Обладнання хімічних виробництв: конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Швед, Микола Петрович; Гусарова, Олена Віталіївна; Степанюк, Андрій Романович; Швед, Дмитро Миколайович
  У навчальному посібнику викладено теоретичні основи технічної гідравліки з описом конструкцій гідравлічних машини та теоретичні основи теплових процесів хімічної технології. Розглянуто основні підходи до розрахунку теплообмінників, установок випарювання та сушіння, конструкції типових апаратів та алгоритми їх розрахунку і закономірності їх вибору.