Магістерські роботи (ХПСМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 130
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінія для виробництва плитки з модернізацією преса
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Пилипенко, Вадим Миколайович; Витвицький, Віктор Миронович
  В магістерській роботі досліджуються принципи функціонування та будови гідравлічного пресу, що використовується в технологічній лінії для виробництва керамічних та інших видів плит. Основною проблемою базової конструкції гідравлічного пресу є обмежені можливості підвищення якості та швидкості виробництва через неякісну прес-форму та її кріплення. Для удосконалення конструкції прес-форми проведений аналіз літературних джерел та патентів, що дозволило запропонувати дві модифікації. Одна з модифікацій включає встановлення додаткових роликів для нижньої частини прес-форми траверси. За допомогою аналізу технічних параметрів та характеристик роботи пресу, було проведено параметричний розрахунок та розрахунок на міцність деталей та агрегатів цього пристрою за допомогою системи ANSYS. Результати розрахунків підтверджують ефективність та доцільність запропонованої модернізації. Дана робота є актуальною для промислових підприємств, які використовують гідравлічні преси у своїх технологічних процесах. Пропонуються конкретні технічні рішення для покращення якості та продуктивності прес-форми, що сприяє покращенню ефективності виробництва. Результати роботи дають внесок у вивчення принципів та можливостей гідравлічних пресів пропонуючи конкретні рекомендації для практичного застосування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінія для виробництва рукавної полімерної плівки з модернізацією екструзійної головки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Северенчук, Дмитро Павлович; Сівецький, Володимир Іванович
  Об'єктом дослідження в магістерській роботі є лінія для виробництва рукавної полімерної плівки з вдосконаленою екструзійною головкою. Основним предметом дослідження є технічні та технологічні параметри головки екструдера, які впливають на процес формування плівки. Мета роботи полягає у розробці та впровадженні модернізаційних заходів для головки з метою підвищення продуктивності, поліпшення якості та зменшення витрат сировини та енергії. Наукова новизна дослідження виявляється в розробці нової конструкції головки, що забезпечує точніше формування плівки та покращені експлуатаційні характеристики. В роботі досліджено вплив параметрів модернізованої головки на якість та властивості плівки, визначено конструктивні параметри з метою енергоефективності та екологічної безпеки виробництва. Розроблено рекомендації для практичного впровадження модернізованої головки в промислове виробництво. Дослідження спрямоване на оптимізацію технології виробництва полімерної плівки, зменшення енерговитрат та покращення екологічних показників. Практичне значення полягає в покращенні ефективності та якості виробництва, що сприятиме економічному зростанню та підвищенню конкурентоспроможності підприємства в галузі виробництва плівки. Дослідження обґрунтоване аналізом літературних джерел, експериментами та математичним моделюванням, що забезпечує достовірність отриманих результатів та їхню відповідність вимогам вимогам практичного використання..
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінія для виробництва цементу з модернізацією щокової дробарки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Прокопенко, Євгеній Павлович; Казак, Ірина Олександрівна
  Магістерська дисертація спрямована на підвищення надійності при ремонті та монтажі броньованих плит щоки для щокової дробарки. Об’єктом дослідження є технологічний процес виготовлення цементу з використанням щокової дробарки, а предметом дослідження – сама щокова дробарка. З метою усунення недоліків базової конструкції дробарки було проведено літературно-патентний огляд для вибору її модернізації. В результаті була обрана щока, яка дозволяє підвищити надійність обслуговування та зменшити ризик для персоналу під час заміни дробильних плит. Також була вибрана конструкція щокової дробарки з модернізованим ексцентриковим валом, що покращує процес подрібнення і дозволяє змінювати результуючий ексцентриситет вузла щокової дробарки. Модернізована конструкція щокової дробарки дозволить підвищити надійність під час обслуговування та зменшити ризик для персоналу під час заміни дробильних плит. У дисертації також описано технологічну схему для виготовлення цементу з використанням щокової дробарки, вивчено конструкцію та принцип її роботи, виконані параметричні розрахунки та розрахунки на міцність базової машини. Проведено розрахунок базової і модернізованої щоки дробарки з допомогою програми SolidWorks, що дало змогу визначити працездатність модернізованого вузла порівняно з базовою конструкцією.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінія для виготовлення утепленого лінолеуму з модернізацією каландра
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шапіро, Артем Олегович; Швачко, Денис Григорович
  Магістерська дисертація присвячена розробці модернізаційної лінії для виготовлення утепленого лінолеуму з використанням каландра. У роботі детально розглянуто основний пристрій виробництва рулонних матеріалів - каландер, його функції та роль у підвищенні якості продукції та зниженні енерговитрат. Запропоновано дві модернізації каландра. Перша модернізація спрямована на вирішення проблеми термічного опору та тепловтрат з торців валка, що заважають рівномірному розподілу температурного поля. Для цього валок впроваджено центральний канал, що забезпечує кращий тепловий обмін і поліпшує якість продукції. Друга модернізація спрямована на підвищення якості продукції шляхом збільшення часу контакту паперового полотна з валами та зменшення його деформації. Для цього розроблено нову схему технологічного процесу та модернізовано валки. За допомогою 3D-моделювання були проведені розрахунки, які підтвердили, що впроваджені модернізації позитивно впливають на якість продукції, енергоефективність та тривалість роботи каландра. Робота має важливе значення для виробництва утепленого лінолеуму, оскільки пропоновані модернізації дозволяють покращити якість продукції, знизити енерговитрати та підвищити продуктивність каландрового процесу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Піч обертова для виготовлення цементу сухим способом з модернізацією бандажу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Цехмейструк, Денис Валерійович; Карвацький, Антон Янович
  Об'єктом дослідження в магістерській дисертації є обертова піч, яка використовується для виробництва цементу сухим способом. Робота спрямована на розробку та оцінку ефективності модернізації бандажу обертової печі з метою підвищення її продуктивності та енергоефективності. В роботі виконано патентно-літературний огляд та вибрано дві модернізації бандажу, які передбачають використання нових конструктивних елементів для покращення теплоізоляційних характеристики бандажу та підвищення його надійності. Додатковою перевагою модернізованого бандажу є зменшення теплових втрат, збільшення терміну служби та покращення якості виробленого цементу шляхом зменшення впливу температурних деформацій на процес теплообміну. На основі розрахунків встановлено, що при використанні конструктивних рішень запропонованих в патентах обертова піч має достатній запас міцності, що забезпечує роботу в процесі виробництва цементу. Також розроблено стартап-проєкт модернізації обертової печі, який включає нову конструкцію бандажу з покращеною енергоефективністю виробництва цементу, зменшенням витрат та підвищенням якості цементу. Проект має значний потенціал використання, оскільки відповідає актуальним потребам цементної промисловості.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінія для вигoтoвлення плівки з мoдернізaцією гoлoвки екcтрудерa
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Хоменко, Антон Миколайович; Казак, Ірина Олександрівна
  Магістерська дисертація присвячена модернізації головки екструдера для виробництва рукавної плівки з поліетилену. Для усунення недоліків базової конструкції екструдера було виконано пошук патентів та обрано конструкцію головки з втулкою і дорном з кільцевою порожниною. Це спрощує виготовлення і усуває потребу в заміні дорнів. Також було вибрано модернізовану конструкцію черв'яка з канавками на гребенях, що підвищує продуктивність екструдера і знижує енергоємність виробів з полімерів. Проведено дослідження технологічного процесу виготовлення плівки та вивчено роботу та конструкцію екструдера. За допомогою параметричних, теплових та розрахунків на міцність було підтверджено працездатність модернізованої головки. Розроблено 3D моделі базової та модернізованої конструкцій головки екструдера, а саме його втулки та дорна та проведено розрахунки в програмному середовищі ANSYS Workbench. За результатами розрахунків головки в ANSYS можна зробити висновок, що модернізована конструкція втулки та дорна витримує прикладені навантаження по запасу міцності то може використовуватися у виробництві. У результаті розроблена технологічна лінія для виробництва рукавної полімерної плівки з модернізованою головкою екструдера. Робота також включає розділи про монтаж та експлуатацію, автоматизацію, стартап-проект та охорону праці, що підтверджують доцільність використання модернізованого вузла. Роботп має науково-практичне значення, оскільки пропонує новий підхід до модернізації головки екструдера, що сприяє поліпшенню технологічного процесу та підвищенню продуктивності виробництва рукавної плівки з поліетилену.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінія для виготовлення полімерних труб з модернізацією екструзійної головки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Травков, Ростислав Володимирович; Чемерис, Андрій Олегович
  Метою магістерської дисертації є модернізація одного з вузлів лінії для виробництва полімерних труб, а саме формуючої головки, для підвищення ефективності виробництва та зменшення витрат на обслуговування. Проведено патентно-літературний огляд, в результаті якого обрано патент для модернізації. Сутність якого полягає в встановленні додаткового фільтра для зменшення швидкості засмічення фільтра в формуючій головці. Виконані роботи, що включають параметричний аналіз та кінематичний розрахунок розрахунки головки, міцності корпусу, працездатності черв'яка та тепловий розрахунок Розрахунки виконані з допомогою програмних засобів ANSYS та SOLIDWORKS включають симуляцію течії розплаву полімеру в базовій та модернізованій конструкції. Встановлено, що додаткова решітка не суттєво впливає на швидкість руху розплаву в каналі. Аналіз результатів також підтвердив, що модернізована модель формуючої головки має напруження і переміщення подібні в порівняні з базовою моделлю. Модернізація конструкції формуючої головки дозволила вирішити проблему швидкого засмічення фільтра, що сприяло підвищенню ефективності виробництва та зменшенню витрат на обслуговування. Числове моделювання підтвердило працездатність модернізованої конструкції та показало, що траєкторія та швидкість потоку розплаву полімеру не змінились. У магістерській дисертації також розглядались розділи монтажу і експлуатації, стартап-проекту, автоматизації та охороні праці, що показали доцільність використання екструзійної лінії для виготовлення полімерних труб. Робота містить практичні рекомендації щодо впровадження запропонованої модернізації, в галузі виробництва полімерних труб та оптимізації обладнання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінія з виробництва цементу з модернізацією барабанного млина
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Тимофіюк, Іван Олександррович; Олексишен, Віталій Олександрович
  Магістерська дисертація присвячена дослідженню модернізації барабанного млина для виробництва цементу з метою підвищення його ефективності. Метою роботи є розробка та оцінка ефективності модернізації, спрямованої на підвищення продуктивності, зниження енерговитрат та мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище. Дослідження базується на літературному аналізі, використанні аналітичних методів, експериментах та математичному моделюванні. Отримані результати є об'єктивними та достовірними завдяки використанню наукових методів дослідження та статистичного аналізу даних. Робота включає розробку нових технологічних рішень для модернізації барабанного млина, аналіз технічних параметрів та характеристик модернізованого млина. Результати дослідження мають важливе практичне значення для промислового сектора, сприяючи підвищенню ефективності виробництва, зниженню енерговитрат і покращенню екологічної безпеки. Магістерська дисертація забезпечує фундаментальні підґрунтя для розробки нових технологій та вдосконалення існуючих барабанних млинів, що сприятиме покращенню якості продукції та збільшенню конкурентоспроможності підприємств у промисловому секторі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінія для виготовлення рукавної полімерної плівки з модернізацією екструдера
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Касян, Віталій Володимирович; Борщик, Сергій Олександрович
  Метою проекту є модернізація черв’яка екструдера для підвищення його продуктивності. Для поліпшення роботи екструдера був проведений літературно-патентний пошук, з вибором патенту для модернізації, який передбачає зміну базової геометрії черв'яка на більш складну геометрію. Згідно з проведеними розрахунками програмою Solidworks, ця модернізація дозволяє збільшити об'єм оброблювального матеріалу, підвищити продуктивність та зменшити час виготовлення готового матеріалу. Завдяки пелюстковій геометрії черв'яка, збільшується його термін служби. Проведені кінематичні та параметричні розрахунки екструдера та розрахунки на міцність окремих його елементів. Удосконалений екструдер може бути використаний для змішування суміші при виробництві плівки. Виконані розрахунки можуть бути використані для подальшої модернізації екструдерів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінія з виробництва цегли з модернізацією бігунів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Кліменчук, Дмитро Олексійович; Герасименко, Юлія Юріївна
  Мета дисертації – модернізація котка бігунів для лінії з виробництва цегли. Записка містить опис технологічного процесу, вибір типів бігунів і їх місце в технологічній схемі, технічну характеристику апаратів, обгрунтування вибору конструкції апаратів, що проектується і принцип дії їх основних складальних одиниць та деталей, порівнянна основних показників розробленої конструкції апаратів. Виконано модернізацію апарату з котками та математичне моделювання запропонованої модернізації. Розрахунки на міцність виконані з допомогою системи ANSYS. Наведено заходи, щодо охорони праці, рекомендації з монтажу та експлуатації. Проведено модернізацію установки та визначено очікувані техніко – економічні показники від впровадження модернізації. Проведено модернізації, збільшилась годинна продуктивність, річна продуктивність виходу кінцевого продукту. Зазначена модернізація може бути рекомендована для впровадження у виробництво. Визначено рівень стандартизації та уніфікації. Розроблено автоматичну схему керування процессом.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінія для виробництва полімерних листів з модернізацією екструдера
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Левченко, Владислав Миколайович; Чемерис, Андрій Олегович
  Мета проекту – проектування та розробка, червячного прессу для виготовлення листів, зважаючи на існуючі базові механізми; виконання та розробка модернізації та вдосконалення черв’яка екструдера та формуючої головки. Методика розробки та обрахунків - аналітичний, розрахунковий, проектувальний; із застосуванням існуючих методів, обчислювальних комплексів, спеціальних програм та стандартних нормативних документів. З допомогою патентно-літературного огляду розроблено модернізації черв’яка приведеного екструдера.Під час розробки та проектування червячного пресу, виконані дослідження параметрів роботи та технології промислових червячних пресів та екструдерів для виробництва листів. Проаналізовані технологічні параметри та виконано опис цих апаратів. Проведені розрахунки, екструдера відповідно вихідних даних завдання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінія з виробництва силікатної цегли з модернізацією колосникового грохота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Лопатін, Іван Костянтинович; Герасименко, Юлія Юріївна
  Мета дисертації – модернізація колосникового грохоту для виробництва силікатної цегли. Записка містить опис технологічного процесу, принцип роботи базової машини, технічну характеристику базового обладнання, літературно-патентний огляд, вибір варіантів модернізації конструкції та розрахунки базової машини. Виконано медернізацію конструкції грохота, розрахунок розподілу навантажень та еквівалентні навантаження вузла модернізації. Розрахунки на міцність виконувались з застосовуванням програми Solidworks, Проведена модернізація, додалась можливість оперативно керувати переміщенням частинок матеріалу по ситу та регулювання кута нахилу грохота. Зазначена модернізація може бути рекомендована для впровадження у виробництво. Розроблено автоматичну систему керування процесом.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінія виробництва портландцементу сухим способом з модернізацією кульового млина
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Ільїн, Артем Сергійович; Герасименко, Юлія Юріївна
  Метою дисертації є модернізація механізму завантаження для кульвого млина для виготовлення портландцементу. Робота містить опис технологічного процесу, базової конструкції машини, літературно-патентний огляд та вибір модернізації кульового млина. З метою усунення недоліків базовох конструкції кульового млина було проведено обґ двох модернізацій кульвого млина. Обрано вузол завантаження, що містить шнек для подачі матеріалу та насос для продування матеріалу у середену барабану, система подачі матеріалу спрощується, зменшуються витрати на електроенергію. Проведені числові розрахунки модернізованого шнеку для підтвердження працездатності модернізації. Обрано спосіб встановлення та конструкцію футерувальних плит, які мають хвилясту форму, втулку та виготовляються з кераміки, що дозволяє збільшити зносостійкість та підвищити продуктивність млина. Виконано розділи монтажу та експлуатації, охорони праці, стартап та автоматизації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Машина гумопереробна одночерв’ячна холодного живлення з модернізацією корпуса
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Букія, Олександр Борисович; Мікуленок, Ігор Олегович
  Метою роботи є модернізація корпуса та шнека в гумопереробній одночерв’ячній машині. Об’єкт дослідження – машина гумопереробна одночерв’ячна холодного живлення для переробки гуми. Предмет дослідження – процес виготовлення гумової суміши, за рахунок ефективності змішуванн сировини. Науково-практичне значення полягає в можливість підвищенні інтенсивності змішування матеріалу та продуктивності екструдера і розширення його технологічних можливостей. Рішення поставленої задачі досягається тим, що в екструдері для обробки і виробництва каучука і термопластичних мас, що підлягає переробці, надходить у завантажувальний отвір корпуса, де захоплюється нарізкою черв'яка й далі транспортується в напрямку розвантажувального отвору корпуса. Завдяки наявності на циліндричній ділянці черв'яка та стінці порожнини корпуса з боку зазначеної циліндричної ділянки черв'яка поздовжніх пазів із зазначеними ознаками забезпечується інтенсивний зсув термопласту під час взаємного переміщення відповідних пазів, розташованих на черв'яку і корпусі. Внаслідок наявності у пазів змінної глибини по довжині перероблюваний матеріал, проходячи вздовж зазначених поздовжніх пазів, інтенсивно перемішується по всій їх глибині.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінія для виробництва стрічкових гумових заготовок з модернізацією екструдера
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Онищенко, Дмитро Володимирович; Сокольський, Олександр Леонідович
  Мета роботи полягає у розробці та створенні черв’яка екструдера для формування гумових заготовок. Одним з наявних недоліків базової конструкції екструдера є неможливість підвищити швидкість та якість виробництва через неякісну форму черв’яка. Для оновлення конструкції черв’яка проведено аналіз літературних джерел та патентів, що дозволило в свою чергу запропонувати 2 модифікації. Одна з них включає в себе вдосконалення штифтами для черв’яка. В роботі розглянуто основні принципи функціонування та будову черв’яка екструдера який використовується у технологічній лінії для виробництва гумових та стрічкових виробів. Проведений технічний аналіз параметрів та характеристик роботи екструдера та черв’яка, виконано параметричний розрахунок та розрахунки на міцність деталей та агрегатів за допомогою системи Ansys. Отримані результати підтверджують ефективність та доцільність модернізації черв’яка екструдера.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінія для виготовлення силікатної цегли з модернізацією щокової дробарки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Новік, Антон Валерійович; Казак, Ірина Олександрівна
  Метою магістерської дисертації є модернізація щокової дробарки для підвищення якості подрібнення матеріалу. Об’єкт дослідження – технологічний процес виготовлення силікатної цегли. Предмет дослідження – щокова дробарка для виробництва силікатної цегли з модернізацією ексцентрикового валу. З метою усунення недоліків базової конструкції щокової дробарки проведено літературно-патентний огляд та вибір технічного рішення для модернізації. Обрано вал, що дає змогу підвищити якість подрібнення продукції та загалом якість виготовлення силікатної цегли. Також обрана конструкція щокової дробарки із модернізацією рухомої щоки, що дає змогу підвищити ефективність подрібнення матеріалів. Виконано параметричні розрахунки та кінематичні розрахунки базової машини. Розрахунок модернізованого вала виконаний з використанням числового моделювання за допомогою системи ANSYS, що дало змогу визначити працездатність модернізованого вузла. Також виконані розділи монтажу та експлуатації, автоматизації, стартап та розділ охорони праці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Термопластавтомат з модернізацією системи охолодження
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Нестеренко, Дмитро Олексійович; Карвацький, Антон Янович
  Метою магістерської десертації є удосконалення системи охолодження термопластавтомату ДE3330.Ф1. В результаті проведеної модернізації забезпечується підвищена ефективність охолодження та зменшення кількості браку. Об’єкт дослідження термопластавтомат в лінії виробництва деталей для рекламно виставкових стендів. В магістерській дисертації розроблені розділи: автоматична система управління, стартап-проект і оцінка техніко‐економічних показників модернізації, охорона праці та навколишнього середовища, виконано параметричні та теплові розрахунки, розрахунки на міцність, а також розрахунки, що підтверджують працездатність. розрахунки ‐ за допомогою SOLIDWORKS
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінія для виробництва керамічної плитки з модернізацією трубного млина
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Лук`яненко, Олександр Анатолійович; Швачко, Денис Григорович
  Метою магістерської дисертації є модернізація футерувальних плит трубного кульового млина. Об’єкт дослідження – процес виготовлення керамічної плитки, за рахунок ефективності розмелювання сировини. Предмет дослідження – оптимальні умови розмелювання сировини в млині для досягнення вказаних характеристик порошку. Вивчено конструкцію, принцип роботи та характеристики трубного млина та лінії в цілому. Проведено параметричні та кінематичні розрахунки. Щоб уникнути існуючих недоліків в млинах подібного типу виконано літературно–патентний огляд конструкції з вибором технічних рішень в яких встановлені ліфтери, що дозволяють збільшити довговічність футерівки, підвищити продуктивність, термін служби млина та якість подрібнення матеріалу. З допомогою програмного комплексу SolidWorks виконані розрахунки базового та модернізованого вузла, що підтверджують можливість використання ліфтерів. Виконані розділи монтажу і експлуатації, автоматизації, охорони праці та розроблено стартап-проект.
 • ДокументВідкритий доступ
  Ділянка підготовки сировини виробництва цементу з модернізацією валкової дробарки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Машир, Вадим Сергійович; Сокольський, Олександр Леонідович
  Метою дисертації є модернізація валкової дробарки шляхом змінення форми валків. Об’єкт дослідження – технологічний процес виготовленя сировини для виготовлення цементу. Предмет дослідження валкова дробарка вторинного дроблення ДГ-1000×900. З метою усунення недоліків базової конструкції дробарки було проведено літературно-патентний огляд можливих технічних рішень конструкції валкових дробарок вторинного дроблення для вибору методу модернізації валків. Науково-практичне значення полягає в зміні форми валків дробарки, що дозволяє збільшити робочу площу та підвищити продуктивність і якість вихідного матеріалу. Обрано встановлення фланців на вали, для підвищення зносостійкості на унежливленню випадіння через край валка та підвищення продуктивності. Результати підтверджено відповідними типовими для даних машин параметричними і кінематичними розрахунками та числовими розрахунками на міцність виконаними з допомогою програмою ANSYS.
 • ДокументВідкритий доступ
  Млин мокрого самоподрібнення типу «Гідрофол» з модернізацією робочої камери
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Фатов, Андрій Миколайович; Борщик, Сергій Олександрович
  Метою проєкта є розробка та проектування модифікації вже існуючої структури млина самопобріблення для підвищення ефективності та зниження витрат на виготовлення готової продукції. Об'єкт розробки і проектування - Млин мокрого самоподрібнення. У проекті вміщено опис технологічного процесу, де застосовується млин мокрого самоподріблення, розглянуті його призначення та його місце в технологічній схемі. Робота включає технічні характеристики, досліджену конструкцію та принцип дії млина мокрого самоподрібнення типу «Гідрофол», проведені розрахунки параметрів, кінематики, теплових характеристик і міцності, що підтверджують ефективність і надійність машини. У проекті проведений аналіз літератури та патентів для вибору оптимального варіанту модернізації робочої камери млина мокрого самоподрібнення. У магістерській дисертації розглянуто відповідність млина мокрого самоподріблення стандартам безпеки праці та запропоновано рекомендації щодо монтажу та експлуатації пристрою.