Секція 1. Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • ДокументВідкритий доступ
  Кутомір на основі акселерометру ADXL-335
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Строкач, Г. Ю.; Сапегін, О. М.
  В даній статі розглядається створення кутоміра на основі мікромеханічного акселерометру та плати Arduino у програмному середовищі Matlab.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вимірювання часу роботи функцій чисельного інтегрування на мікроконтролерах STM32F303VCT6, ATmega328P
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Платов, І. М.; Павловський, О. М.
  Cучасні вимірюючі модулі безплатформної інерціальної навігаційної системи в найпростішому випадку складаються з гіроскопів та акселерометрів. Для отримання параметрів про положення об'єкта у просторі вихідні дані вимірюючого модуля інтегрують. Обчислювальним ядром цієї операції виступає мікроконтролер. Але окрім інтегрування мікроконтролер може обраховувати алгоритми керування, передачі даних тощо. Тому для правильного вибору обчислювального ядра необхідно точно оцінити скільки часу витрачається на кожну операцію окремо. У роботі досліджується час роботи функцій чисельного інтегрування із використанням мікроконтролерів, що використовуються для досліджень та у навчальному процесі на кафедрі ПСОН КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Динамічні властівості магнітного підвісу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Пархоменко, Ю. О.
  В представленій роботі розглянуто основні принципи побудови магнітних підвісів, які використовуються в системах орієнтації та навігації. Проведено аналіз попередніх досліджень з обраної тематики, які присвячені аналізу динаміки магнітних підвісів та синтезу систем керування, призначених для забезпечення необхідних показників якості. Обрано математичну модель магнітного підвісу та проведено аналіз умов стійкості. Проведено моделювання обраної системи керування та обрано параметри системи, при яких підвищується якість перехідного процесу в системі. В подальшому пропонується розглянути можливості використання інших законів керування магнітним підвісом.
 • ДокументВідкритий доступ
  Пристрій контроля характеристик сейсмічних регістраторів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Палій, Олександр Максимович; Мироненко, Павло Степанович
  В роботі представлено комплекс автономного мобільного обладнання для перевірки функціювання, інженерного дослідження та вібраційного тестування різних ти пів сейсмоприймачів, а також мікромеханічних інерціальних датчиків і модулів, які використовуються в системах керування рухомими об’єктами. Пристрій може бути використаний в польових умовах для калібрування сейсмічного тракту приладів, як з вертикальною так і з горизонтальною осями чутливості, при відсутності мережевого живлення в місці установки датчиків. Проаналізовані особливості конструкції та напрямки подальшого розвитку.
 • ДокументВідкритий доступ
  Етапи розвитку систем дистанційного управління
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Музика, Д. С.; Півторак, Д. О.
 • ДокументВідкритий доступ
  Огляд та аналіз існуючих сонячних датчиків
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Мараховська, О. Ю.
  У даній роботі приведені основні типи сонячних датчиків. Датчик сонячної орієнтації (ДСО) призначений для визначення напрямку на центр видимого диска Сонця в приладовій системі координат.
 • ДокументВідкритий доступ
  Огляд Control System Toolbox та перспективи його розвитку
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Березанська, Марина Олександрівна
  В роботі був проведений огляд Control System Toolbox, який показав, що він використовується для вирішення задач аналізу та синтезу лінійних систем автоматичного управління. Представлені області та особливості застосування Control System Toolbox. Також був приведений опис вимірювальних об'єктів данного пакету.
 • ДокументВідкритий доступ
  Особливості роботи дельта-роботів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Голубенко, І. М.; Лакоза, Сергій Леонідович
  Дельта-робот є одним з видів паралельних роботів, що широко використовується у промисловості на автоматизованих лініях. Описано основні області застосування розглядуваного механізму. У статті приведено конструктивну схему механізму, розглянуто його кінематику. Розглянуто питання прямої та оберненої кінематичної задачі дельта-роботів. Приведено формули, що дозволяють отримати для них розв’язок.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка комбінованого датчика руху об’єктів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Афзель, Сабіна Сохелівна
  В роботі було розроблено комбінований датчик руху, який складається з інфрачервоного та ультразвукового датчику. Наведено недоліки та переваги даного датчика руху. За рахунок поєднання двох видів датчиків підвищується точність показань та компенсуються недоліки один одного. Визначено та запропоновано області застосування комбінованого датчика.