Магістерські роботи (ТК)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 93
 • ДокументВідкритий доступ
  Супутникова інфраструктура Інтернету речей з вузькосмуговими протоколами
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Новіцька, Анна Олександрівна; Капштик, Сергій Володимирович
  Метою даної роботи є дослідження особливості побудови супутникової ГСО-НГСО системи , що надає послуги Інтернету речей, та концепції хмарних, туманних та граничних обчислень в системах Інтернету речей, що оптимізовані до вимог мереж і використовує в якості базового протокол LoRaWAN та NB-IoT.
 • ДокументВідкритий доступ
  Зaстoсувaння мeрeжі бeздрoтoвиx сeнсoрів в мeжax кoнцeпції «рoзумнoгo містa»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Кaрпaчoвa, Мaринa Микoлaївнa; Явіся, Валерій Сергійович
  Мeтa і зaвдaння дoсліджeння. Мeтoю рoбoти є аналіз пaрaмeтрів рoбoти мeрeжі бeзпрoвoдoвиx сeнсoрів нa oснoві нoвиx тexнoлoгічниx рішeнь в умoвax кoнцeпції “рoзумнoгo містa”. Для дoсягнeння мeти нeoбxіднo вирішити тaкі зaвдaння: − дoслідити кoнцeпцію “рoзумнoгo містa”; − прoaнaлізувaти дoступні стaндaрти тa тexнoлoгії WSN; − зaпрoпoнувaти тexнoлoгії,які будуть eфeктивнo рeaлізувaти мeрeжу бeзпрoвoдoвиx сeнсoрів в умoвax “рoзумнoгo містa”
 • ДокументВідкритий доступ
  Розвиток методів синхронізації в мобільних сенсорних мережах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Шимін, Степан Васильович; Ільченко, Михайло Юхимович
  Мета роботи: дослідження актуальних протоколів синхронізації часу в мобільних сенсорних мережах, врахування їх особливостей, характеристик та напрямів розвитку. В роботі розглянуто унікальні властивості МСМ, які зводять до нуля використання протоколів синхронізації, котрі застосовуються в звичайних безпроводових мережах; розглянуто основні підходи, які застосовуються в якості базових для розробки і впровадження нових технологій і алгоритмів синхронізації. Наведено вимоги, яким повинні відповідати протоколи синхронізації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Моделі каналів передачі даних в мережі LiFi
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Шаповалов, Роман Сергійович; Романов, Олександр Іванович
  Актуальність теми: Зараз зі збільшенням даних постає питання в збільшенні пропускної здатності безпроводових мереж. Рішенням цієї проблеми може слугувати реалізація мережі LiFi. Реалізація може бути як в сукупності з іншою радіочастотною мережею для розвантаження даних, так і автономно – в обох випадках потреба в високій швидкості передачі даних буде задоволена. Але для досягнення цієї мети варто вирішити низку питань, одним із яких є вибір оптимального каналу передачі даних. Метою роботи є опис моделей каналів в мережі LiFi. Об’єкт дослідження – технологія LiFi. Предмет дослідження – канали мережі LiFi. Методи дослідження – MathCAD, Adobe Photoshop. Наукова новизна роботи полягає в пропонуванні альтернативного рішення реалізації каналу VLC на базі 6G.
 • ДокументВідкритий доступ
  Регулювання пропускної здатності у кооперативних децентралізованих безпроводових мережах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Урніш, Віра Сергіївна; Кравчук, Сергій Олександрович
  Мета роботи: розгляд та розробка протоколу вибору кількох ретрансляторів для децентралізованих безпроводових мереж із кооперацією. Задачі роботи: - Запропонувати концепцію протоколу спільного доступу до середовища (CMAC). - Запропонувати алгоритм регулювання пропускної здатності кооперативних децентралізованих безпроводових мереж. - Реалізувати алгоритм протоколу спільного доступу до середовища (CMAC). - Порівняти протокол спільного доступу до середовища (CMAC) з протоколом CSMA/CA з пакетами RTS/CTS. - Розробити стартап-проект для протоколу спільного доступу до середовища (CMAC).
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження методу неортогонального множинного доступу в багатоканальній системі зв'язку 5G
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Токаренко, Матвій Ярославович; Кравчук, Сергій Олександрович
  Мета дисертаційної роботи: теоретичні можливості реалізації та обробки сигналів багатоканальних систем зв'язку з поділом каналів за потужністю порівняно із традиційними ортогональними методами мультиплексування. Задачі дослідження: - Розглянути існуючі та новітні методи мультиплексування в системах мобільного зв’язку - Проаналізувати принцип формування та обробки сигналів багатоканальних систем зв’язку з поділом за потужністю - Проаналізувати алгоритм розрахунку та розподілу потужності каналів, що мультиплексуються - Довести або спростувати життєздатність та ефективність методу мультиплексування каналів за допомогою розподілу їх за потужністю - Розробка стартап-проекту за темою дисертації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка схеми приймача з алгоритмічною автокомпенсацією інтерференційних завад для одночастотних систем радіорелейного зв’язку
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Тарасенко, Назар Анатолійович; Якорнов, Євгеній Аркадійович
  Мета і задачі дисертації: розробка схеми приймача з алгоритмічною автокомпенсацією інтерференційних завад для одночастотних систем радіорелейного зв’язку, яка забезпечує їх придушення до 80 дБ. В роботі розглянуто методи побудови та розрахунку радіорелейних ліній, основні характеристики та методи боротьби із завадами у лініях радіо зв’язку. Проаналізувати сучасні системи радіорелейного зв’язку, ознайомитися з методами розрахунку радіорелейної лінії, провести моделювання одночастотного приймача.
 • ДокументВідкритий доступ
  Своєчасна локалізація першопричин збоїв у мережі 5G за допомогою технологій машинного навчання
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Собко, Тетяна Анатоліївна; Міночкін, Дмитро Анатолійович
  Мета роботи: розробка моделі для проведення аналізу першопричин збоїв у телекомунікаційній мережі 5G із використанням технологій машинного навчання. Задачі роботи: - Запропонувати концепцію застосування технологій машинного навчання у виявленні першопричин збоїв у роботі телекомунікаційної мережі. - Запропонувати алгоритм визначення першопричини збоїв на основі даних про стан мережі, які надаються мережею 5G - Розробити модель (нейронну мережу), яка здійснюватиме аналіз першопричин несправностей в мережі 5G - Запропонувати алгоритм обробки даних показників стану мережі, який надасть можливість їх використання у навчанні нейронної мережі. - Розробити стартап-проект для програмного забезпечення для аналізу першопричин несправностей в мережі 5G.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка та дослідження системи передавання відеопотоку високої (HDTV) та надвисокої (UHDTV) чіткості радіолінією терагерцового діапазону
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Сливка, Андрій Русланович; Авдєєнко, Гліб Леонідович
  Основою метою даної роботи є створення безпроводової системи трансляції на базі радіолінії терагерцового діапазону для передавання сервісів телевізійного мовлення з використанням потоків високої та надвисокої чіткості. Практичні задачі, на вирішення яких спрямовано проєкт: - Розрахунок та імітаційне моделювання основних вузлів безпроводової системи трансляції сервісів телевізійного мовлення в терагерцовому діапазоні. - Розробка структурної схеми приймального та передавального пристрою для передавання та приймання відеопотоку високої та надвисокої чіткості. - Розгортання лабораторного макету безпроводової системи трансляції сервісів телевізійного мовлення. - Проведення лабораторних випробувань макету безпроводової системи трансляції сервісів телевізійного мовлення радіолініею терагерцового діапазону для передачі відеопотоку високої та надвисокої чіткості.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розвиток методів застосування технології МІМО у мобільних сенсорних мережах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Сергійчук, Данило Михайлович; Ільченко, Михайло Юхимович
  Мета дослідження: підвищити пропускну здатність мережі і продуктивність використання енергії в мобільних сенсорних мережах за допомогою технології МІМО. Задачі дослідження: - огляд принців роботи мобільних сенсорних мережах; - аналіз систем зв'язку з декількома передавальними і декількома прийомними антенами (MIMO); - розробка методів застосування багатоканального кооперативного МІМО у мобільних сенсорних мережах; - впровадження розроблених методів та оцінка їх ефективності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Підвищення оптимальності та безпечної маршрутизації SDN мереж із використанням технології Blockchain
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Роспутній, Валентин Валерійович; Валуйський, Станіслав Вікторович
  Метою роботи є розробка методу безпечної маршрутизації SDN-мережі із використанням технології Blockchain. Завдання: 1. дослідити та проаналізувати побудову та принципи функціонування SDN-мереж; 2. провести аналіз протоколів північного та південного інтерфейсу в SDN-мережах; 3. проаналізувати принципи функціонування та методи застосування технології Blockchain; 4. провести порівняння різних алгоритмів консенсусу; 5. розробити метод підвищення ефективності функціонування та захищеності SDN-мереж із використанням технології Blockchain; 6. розробити схему SDN-мережі із використанням Blockchain
 • ДокументВідкритий доступ
  Розвиток методів захисту телекомунікаційних та інформаційних систем
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Нсер, Анжела Махер; Міночкін, Дмитро Анатолійович
  Метою роботи є покращення методів безпеки передачі даних та їх стійкості до атак.
 • ДокументВідкритий доступ
  Метод керування доступом в сучасних системах міжмашинної комунікації
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Нікішин, Василь Юрійович; Міночкін, Дмитро Анатолійович
  Метою роботи є знаходження та розробка методу керування доступом в сучасних системах міжмашинної комунікації. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 4. Провести дослідження безпеки технологій ІоТ та міжмашинної комунікації на предмет виявлення їхніх особливостей та недоліків. 5. Провести дослідження принципів, моделей та архітектур контролю доступу в ІоТ технологіях. 6. Розробити підхід контролю доступом для технологій ІоТ та міжмашинної комунікації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Децентралізована передача обслуговування в стільникових мережах з когнітивними терміналами
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Нагорна, Маргарита Миколаївна; Кравчук, Сергій Олександрович
  Мета роботи: збільшення кількості користувачів за допомогою передачі обслуговування в децентралізованій мережі мобільного зв`язку та вирішення проблеми розподілу ресурсів. Задачі роботи: • Запропонувати концепцію децентралізованих або розподілених безпроводових мереж, що дозволятиме покращити ситуацію проблеми розподілення ресурсу. • Запропонувати модель сигналу в умовах жорсткої ПОб для мережі одноантенних терміналів із гаусівськими каналами. 7 • Дослідити проблему децентралізованої ПОб в когнітивних мережах та індивідуальної ефективності у двох випадках жорсткої передачі: SIC та SUD. • Дослідити можливість поширення на випадок в умовах загасання каналів з багатоантенними терміналами із використанням однокористувацького декодування. • Провести моделювання у ході якого визначити індивідуальний за власними інтересами розподіл користувачів між базовими станціями та дослідити поведінку вільних користувачів, що діють у власних інтересах та, що підключатимуться до різних базових станцій. • Розробка стартап-проекту для децентралізованої передачі обслуговування у когнітивних терміналах.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розвиток методів визначення координат сенсорів у мобільній сенсорній мережі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Мулик, Андрій Вікторович; Лисенко, Олександр Іванович
  Задачі дослідження: 1. Дослідити використання UWSN та представлену математичну модель на прикладі одиночного радіомаяка для отримання координат зануреного мобільного радіомаяка. 2. Проаналізувати критерії оцінки працездатності і застосовності алгоритмів визначення координат в сенсорних мережах. 3. Описати методику оперативного розрахунку координат проміжних точок маршруту руху літаючого інформаційного робота (ЛІР), який збирає інформацію з мобільних сенсорів мобільної бездротової сенсорної мережі (МБСМ). 4. Вирахувати якісні показники роботи запропонованого алгоритму визначення координат об’єктів в сенсорній мережі на базі технології ZigBee. 5. Розробка стартап проекту Мета роботи – аналіз методів визначення координат сенсорів в мобільних сенсорних мережах, а також дослідження визначення координат з використанням визначника Кейлі-Менгера.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проєктування НВЧ антени на базі використання діелектричних резонаторів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Мудрицький, Ярослав Ігорович; Авдєєнко, Гліб Леонідович
  Мета дослідження: розробка нової компактної діелектричної антени НВЧ діапазону хвиль та проведення аналізу для оптимізації параметрів антени за допомогою параметричних досліджень. Задачі дослідження: оптимізація параметрів антени та геометрії її опромінювачів для створення компактної антенної системи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Принцип побудови та впровадження в корпоративну мережу IP телефонії на базі Asterisk
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Мілєвський, Олександр Андрійович; Міночкін, Дмитро Анатолійович
  Мета роботи: аналіз структури та принципу роботи VoIP мереж на базі Asterisk та вибір кодеку для підвищення ефективності корпоративної мережі VoIP. В ході виконання дисертаційної роботи проаналізовано принципи роботи VoIP мереж та проаналізовано показники ефективності. Змодельовано стрес навантаження на сервери Asterisk Для досягненні мети дослідження були поставлені та вирішені такі задачі: 1. Розробка зразкової моделі сервера з використанням АТС Asterisk.. 2. Порівняння звичайної телефонної архітектури з VoIP. 3.Вимірювання показників якості обслуговування VoIP з використанням SIP в якості інструменту тестування продуктивності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Методика побудови мультисервісної мережі в регіонах із низькою щільністю населення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Мельник, Богдан Геннадійович; Явіся, Валерій Сергійович
  Мета роботи: аналіз методів побудови мультисервісних мереж, дослідження вимог користувачів у регіонах із низькою щільністю населення, побудова моделі в Cisco Packet Tracert для розрахунку параметрів надійсності магістральної мультисервісної мережі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Удосконалення методів захисту інформації корпоративної мережі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Лукашук, Тарас Васильович; Явіся, Валерій Сергійович
  Мета роботи: Метою роботи є з’ясування існуючого науково-технічного напрацювання в розділі методів забезпечення інформаційної безпеки в корпоративних мереж; виявлення перспективних напрямків розвитку; вибір ефективних методів забезпечення інформаційної безпеки корпоративних мереж; виявлення прийомів, необхідних для характеристики дійсності і можливості усунення складностей в досягненні цілей. Удосконалення вже існуючих методів захисту інформації корпоративної мережі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Побудова рівня управління SDN на базі ONOS
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Корнієнко, Надія Ігорівна; Романов, Олександр Іванович
  Метою роботи є здійснення побудови контролера на базі операційної системи ONOS та управління мережею SDN за допомогою ONOS та Mininet.