Автореферати (БМК)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено автореферати дисертацій, захищених працівниками кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • ДокументВідкритий доступ
  Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при хірургічному лікуванні хворих ішемічною хворобою серця
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Яковенко, Альона Вікторівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.09 – медична та біологічна інформатика і кібернетика. – Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України, Київ, 2015. В роботі встановлено комплекси факторів ризику розвитку післяопераційних ускладнень, що дозволяє здійснювати підтримку прийняття рішень при хірургічному лікуванні хворих ішемічною хворобою серця. На основі бінарної логістичної регресії побудовано, із врахуванням комплексу факторів ризику, математичні моделі прогнозування розвитку ускладнень після аорто-коронарного шунтування, що дозволяє в доопераційному періоді прогнозувати розвиток ускладнення в ранньому післяопераційному періоді. Побудовано моделі взаємозв’язків окремих факторів ризику післяопераційних ускладнень з іншими чинниками, які забезпечують можливість опосередкованого впливу на фактори ризику. Побудовано інформаційну технологію, яка включає модуль аналітичної обробки доопераційних та операційних даних, що дозволяє здійснювати прогнозування розвитку післяопераційних ускладнень та подальшу корекцію лікувальних заходів на основі визначення значущих факторів ризику і взаємозв’язків між ними.
 • ДокументВідкритий доступ
  Адаптивна обробка та аналіз зображень комп’ютерної томографії ювенільних ангіофібром основи черепа
  (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2013) Алхімова, Світлана Миколаївна; Кафедра медичної кібернетики та телемедицини; Медико-інженерний факультет; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"