Навчально-методичні матеріали (АЕ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 110
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматичне управління в енергосистемах: лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Марченко, Анатолій Андрійович; Гулий, Володимир Сергійович
  Навчальний посібник містить матеріали чотирьох завдань, які виконуються студентами на лабораторному практикумі протягом семестру. Завдання охоплюють наступні питання: знайомство з програмним забезпеченням Power Factory v. 14 шляхом вивчення можливостей роботи з програмним забезпеченням; регулювання частоти та активної потужності в Енергосистемі, моделювання роботи автоматичного регулятора збудження генератора та статичного тиристорного компенсатора у динамічних режимах , . дослідження асинхронного режиму в Енергосистемі .Матеріали кожного заняття включають теоретичні відомості, індивідуальні завдання і порядок їх виконання. Посібник призначений для здобувачів ступеня магістра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і містить матеріали завдань для лабораторного практикума. Також матеріали посібника можуть бути використані на комп’ютерному практикумі для освітніх компонентів пов’язаних з автоматичним регулюванням та автоматичним управлінням в енергетичних системах
 • ДокументВідкритий доступ
  Спецпитання з виробництва та розподілу електроенергії: збірник задач і вправ для практичних занять
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Заколодяжний, Володимир Васильович
  Для студентів денної та заочної форм навчання передбачено проведення практичних занять з дисципліни Спецпитання з виробництва та розподілу електроенергії. Метою проведення практичних занять студентами є закріплення лекційного матеріалу, перевірка уміння практично вирішувати задачі захисту для конкретних випадків первинних режимів та схем електрообладнання, виконання розрахунків основних параметрів систем захисту. Кожне з завданнь включає приклади в обсязі, достатньому для самостійного розв’язання задачі. Даний електронний ресурс призначений для студентів другого магістерського рівня вищої освіти, які навчаються на факультеті електроенерготехніки та автоматики за спеціальністю 141 -Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматичне управління в енергосистемах. Дослідження системи автоматичного регулювання частоти та активної потужності об’єднаної енергосистеми. Розрахунково-графічна робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Марченко, Анатолій Андрійович; Гулий, Володимир Сергійович
  Навчальний посібник містить матеріали завдань, які виконуються студентами в якості розрахунково-графічної роботи протягом семестру. Метою виконання розрахунковографічної роботи студентами є закріплення лекційного матеріалу. Робота є розрахунковою і призначена розвинути вміння дослідити роботу системи автоматичного регулювання частоти та потужності (САРЧП) та виконати аналіз її роботи в різних режимних умовах. Для запропонованих параметрів САРЧП на системному та станційному рівнях, автоматичного регулятора швидкості, сталої часу генератора. Відповідно до індивідуального варіанту необхідно виконати моделювання роботи САРЧП при виникненні стрибкоподібного та неперервного збурення. Даний електронний ресурс призначений для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються на факультеті електроенерготехніки та автоматики за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматичне управління в енергосистемах. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Марченко, Анатолій Андрійович; Гулий, Володимир Сергійович
  Навчальний посібник містить приклади розв’язання типових задач , які охоплюють розділи кредитного модуля «Автоматичне управління в енергосистемах» в процесі практичної підготовки . Метою проведення практичних занять студентами є закріплення знань лекційного матеріалу та набуття навичок аналізу процесів, що протікають в енергосистемі при збуреннях. Матеріал навчального посібника може виявитися корисним в рамках дипломного проектування студентами спеціальності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Спецпитання з виробництва та розподілу електроенергії. Курсовий проект
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06-02) Заколодяжний, Володимир Васильович
  Для студентів денної та заочної форм навчання передбачено виконання курсового проекту з дисципліни Спецпитання з виробництва та розподілу електроенергії. Метою курсового проекту є закріплення лекційного матеріалу, перевірка уміння практично вирішувати задачі захисту для конкретних випадків первинних режимів та схем електрообладнання, виконання розрахунків основних параметрів систем захисту. Методичні вказівки містять приклади вирішення задач в обсязі, достатньому для самостійного розв’язання задачі. Даний електронний ресурс призначений для студентів другого магістерського рівня вищої освіти, які навчаються на факультеті електроенерготехніки та автоматики за спеціальністю 363 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
 • ДокументВідкритий доступ
  Протиаварійна автоматика. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06-02) Заколодяжний, Володимир Васильович
  Для студентів денної та заочної форм навчання передбачено проведення лабораторних та практичних занять з дисципліни Протиаварійна автоматика. Метою проведення комп’ютерного практикуму студентами є закріплення лекційного матеріалу, набуття та закріплення навичок з організації експериментальних досліджень пристроїв протиаварійної автоматики шляхом комп’ютерного моделювання, та виконання розрахунків основних параметрів систем протиаваріфної автоматики. Кожна з робіт включає приклади в обсязі, достатньому для самостійного розв’язання задачі. Даний електронний ресурс призначений для студентів другого магістерського рівня вищої освіти, які навчаються на факультеті електроенерготехніки та автоматики за спеціальністю 363 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
 • ДокументВідкритий доступ
  Практика здобувачів ступеня магістра. Організація, завдання та звітування
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06-02) Заколодяжний, Володимир Васильович
  Для студентів денної та заочної форм навчання учбовим планом передбачено проходження переддипломної практики. Проходження переддипломної практики забезпечує перевірку теоретичних знань, отриманих студентами в період навчання в університеті, їх закріплення, а також освоєння практичних навичок у сфері професійної діяльності. Даний електронний ресурс призначений для студентів другого магістерського рівня вищої освіти, які навчаються на факультеті електроенерготехніки та автоматики за спеціальністю 363 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
 • ДокументВідкритий доступ
  Науково‐дослідна практика здобувачів ступеня магістра. Організація, завдання та звітування
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06-02) Заколодяжний, Володимир Васильович
  Даний електронний ресурс призначений для студентів освітньо-наукової програми другого магістерського рівня вищої освіти, які навчаються на факультеті електроенерготехніки та автоматики за спеціальністю 363 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Для магістрів освітньо-наукової програми денної та заочної форм навчання учбовим планом передбачено проходження науково-дослідної практики. Проходження практики забезпечує перевірку теоретичних знань, отриманих студентами в період навчання в університеті, їх закріплення, а також освоєння практичних навичок у сфері професійної діяльності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизація енергоустаткування. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06-02) Дмитренко, Олександр Олесійович; Хлистов, Валерій Михайлович; Заколодяжний, Володимир Васильович
  Метою проведення лабораторних занять студентами є закріплення лекційного матеріалу, набуття та закріплення навичок з організації експериментальних досліджень пристроїв протиаварійної автоматики шляхом комп’ютерного моделювання, та виконання розрахунків основних параметрів пристроїв системної автоматики. Кожна з робіт включає в себе теоретичні відомості в обсязі, достатньому для самостійного освоєння матеріалу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації: практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Дмитренко, Олександр Олексійович
  Метою проведення циклу практичних занять з освітнього компоненту “Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації” студентами є: набуття практичних навичок з розрахунку основних параметрів пристроїв релейного захисту, системної автоматики, методів оптимізації та лінійного програмування. Силабусом дисципліни “Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації” передбачено 6 практичних завдань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Релейний захист та автоматизація енергосистем: системна автоматика: лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Дмитренко, Олександр Олексійович; Заколодяжний, Володимир Васильович; Хлистов, Валерій Михайлович
  Метою проведення циклу лабораторних робіт із системної автоматики з освітнього компоненту “Релейний захист та автоматизація енергосистем” студентами є: набуття навичок з організації експериментальних досліджень, засвоєння методики перевірки і настроювання параметрів як окремих елементів системної автоматики, так і завершених комплектів, вміння користуватись електричними та електронними контрольно-вимірювальними приладами та апаратами, набуття навичок з наукового аналізу та узагальнення результатів експериментальних досліджень, оформлення звітної документації за результатами досліджень. При виконанні лабораторних робіт, висвітлених у посібнику, студенти набувають практичні навички роботи з традиційним, найбільш поширеним в Україні, електромеханічним та мікроелектронним обладнанням системної автоматики.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмне забезпечення мікропроцесорних пристроїв РЗА: лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Дмитренко, Олександр Олексійович; Заколодяжний, Володимир Васильович
  Метою проведення циклу лабораторних робіт з освітніх компонентів “Сучасна теорія керування та засоби автоматизації електроенергетичних та електромеханічних об'єктів”, „Протиаварійна автоматика” є: набуття навичок студентами з організації експериментальних досліджень, засвоєння методики перевірки, конфігурування і настроювання параметрів як окремих елементів програмного забезбечення, так і системи мікропроцесорного релейного захисту в цілому, вміння користуватись електричними та електронними контрольно-вимірювальними приладами та апаратами, набуття навичок з наукового аналізу та узагальнення результатів експериментальних досліджень, оформлення звітної документації за результатами досліджень. При виконанні лабораторних робіт, висвітлених у посібнику, студенти набувають практичні навички роботи з новітнім обладнанням релейного захисту та відповідним програмним забезпеченням.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмування для мікропроцесорних систем. Навчальний посібник до виконання розрахунково-графічної роботи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06) Тимохін, Олександр Вікторович; Тимохіна, Анастасія Олександрівна
  Навчальний посібник до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Програмування для мікропроцесорних систем» призначений для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньо-професійної програми «Управління, захист та автоматизація енергосистем». В навчальному посібнику розглядаються питання основних принципів синтезу та побудови цифрових систем. Отримані знання та навички дозволять створювати нові цифрові системи для потреб енергетики на основі застосування підходів із застосуванням сучасних засобів моделювання та проектування цифрових схем. Навчальний посібник містить матеріали з усіх розділів розрахунково-графічної роботи та включає теоретичні відомості, індивідуальні завдання і порядок їх виконання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Цифрові пристрої релейного захисту та автоматики. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Дмитренко, Олександр Олексійович; Хоменко, Олег Володимирович
  Метою проведення циклу практичних занять з освітнього компоненту “Цифрові пристрої релейного захисту та автоматики” студентами є: набуття навичок з математичного моделювання цифрових фільтрів, як основних вимірювальних елементів мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, та проведення досліджень придатності їх роботи в нормальних та аварійних режимах роботи електричної мережі. Силабусом дисципліни “Цифрові пристрої релейного захисту та автоматики” передбачено 3 практичних завдання (6 год, кожне).
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмування для мікропроцесорних систем. Навчальний посібник до виконання модульної контрольної роботи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06) Тимохін, Олександр Вікторович; Тимохіна, Анастасія Олександрівна
  Навчальний посібник до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Програмування для мікропроцесорних систем» призначений для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньо-професійної програми «Управління, захист та автоматизація енергосистем». Для студентів денної та заочної форм навчання передбачено проведення МКР в 1 семестрі. У навчальному посібнику наведені всі базові знання, що необхідні студентам для виконання модульної контрольної роботи з дисципліни “Програмування для мікропроцесорних систем”. А саме дається поняття позиційних систем числення та основ алгебри в позиційних системах числення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмування для мікропроцесорних систем. Навчальний посібник до виконання лабораторних робіт
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06) Тимохін, Олександр Вікторович; Тимохіна, Анастасія Олександрівна
  Навчальний посібник до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Програмування для мікропроцесорних систем» призначений для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньо-професійної програми «Управління, захист та автоматизація енергосистем». Лабораторний практикум з курсу «Програмування для мікропроцесорних систем» виконуються студентами денної форми навчання впродовж 1-го семестру очного та заочного навчання магістратури. Їх метою є закріплення знань лекційного матеріалу та поглиблення навичок роботи із реальними системами на базі мікроконтролерів із використанням операційних систем реального часу. Зокрема набуття навичок роботи із мікроконтролерами серії ATmega фірми Atmel.
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи і засоби передачі інформації в електроенергетиці. Навчальний посібник до виконання курсового проекту. Частина 2
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06) Яндульський, Олександр Станіславович; Тимохін, Олександр Вікторович; Тимохіна, Анастасія Олександрівна
  Навчальний посібник до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи і засоби передачі інформації в електроенергетиці. Навчальний посібник до виконання курсового проекту. Частина 2» призначений для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньо-професійної програми «Управління, захист та автоматизація енергосистем». Для студентів денної та заочної форм навчання учбовим планом передбачено виконання практичних занять протягом 1-го семестру. Метою курсового проекту є закріплення знань та формування практичних навичок у студентів щодо принципів організації ВЧ зв’язку по ЛЕП, обладнання, що входять до складу апаратури, що використовується для побудови ВЧ зв’язку по ЛЕП та властивостей тональних каналів. Зокрема уклін робиться на вимірювання характеристик устаткування та каналів, а також на аналіз отриманих результатів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи і засоби передачі інформації в електроенергетиці. Навчальний посібник до виконання курсового проекту. Частина 1
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06) Яндульський, Олександр Станіславович; Тимохін, Олександр Вікторович; Тимохіна, Анастасія Олександрівна
  Навчальний посібник до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи і засоби передачі інформації в електроенергетиці» призначений для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньо-професійної програми «Управління, захист та автоматизація енергосистем». Для студентів денної та заочної форм навчання учбовим планом передбачено виконання практичних занять протягом 1-го семестру. Метою курсового проекту є закріплення знань та формування практичних навичок у студентів щодо принципів організації ВЧ зв’язку по ЛЕП, обладнання, що входять до складу апаратури, що використовується для побудови ВЧ зв’язку по ЛЕП та властивостей тональних каналів. Зокрема уклін робиться на вимірювання характеристик устаткування та каналів, а також на аналіз отриманих результатів
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи алгоритмізації електроенергетичних задач: збірник задач до виконання модульної контрольної роботи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Банін, Дмитро Борисович; Банін, Максим Дмитрович; Нестерко, Артем Борисович; Труніна, Ганна Олексіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія автоматичного керування. Частина 1. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Марченко, Анатолій Андрійович; Гулий, Володимир Сергійович