Бакалаврські роботи (ТВЛА)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 45
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія виготовлення деталі «Рама»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Хрущельов, Олександр Костянтинович; Лавріненков, Антон Дмитрович
  Мета даної роботи – створення технологічного процесу для массового виробництва деталі «Рама», з виконанням ряду технологічних вимог. Головним у виготовленні детілі «Рама» є досягнути неперервної волоконної структури, малих витрат матеріал та високої якості продукції за допомогою обраного технологічного процесу. Об’єктами дослідження є процеси гарячого вальцювання, гарячого п-подібного гнуття та гарячого об’ємного штампування. Метою дослідження є встановлення можливості використання обраного технологіччного процесу для виготовлення деталі «Рама». Дослідження включатиме в себе проведенння моделювання кожної операції для встановлення можливості використовувати цилідричну заготовку після вальцювання та гнуття в якості заготовки для штампування. Отримані результати моделювання мають практичне значення, так як вони можуть підтвердити або ж навпаки, можливість виготовлення деталі обраним технологічним процессом. Крім того, було розроблено обладнання для штампування та вальцювання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка технологій та оснащення для відновлення порожнистих виробів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Байханов, Андрій Михайлович; Горностай, Вадим Миколайович
  В бакалаврському дипломному проєкті розроблена технологія та сконструйоване оснащення для відновлення порожнистих виробів, а саме: відпрацьованих гільз. Дипломний проєкт включає в себе: експериментальні лабораторні дослідження, заміри еліпсоїдності, комп’ютерне моделювання процесу відновлення в програмі DEFORM та штамп. Штамп спроектований на основі лабораторних досліджень, експериментального оснащення, аналізу літератури та комп’ютерного моделювання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія та оснащення для виготовлення деталі «тримач»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Орел, Андрій Іванович; Злочевська, Наталія Костянтинівна
  Темою мого дипломного проекту є: технологія та оснащення для виготовлення деталі «тримач». На етапі проектування було виконано: аналіз на технологічність деталі «тримач», проведено розрахунки для визначення розмірів вихідної заготовки, зусиль процесів вирубки-пробивки, та гнуття, знаходження центру тиску штампу, розробка штампів для виготовлення даної деталі. Було спроектовано три штампа: перший штамп для вирубування, другий штамп для першого переходу гнуття та третій штамп для другого переходу гнуття. До трьох штампів виконано деталювання. Також в дипломний проект входить розділ охорони праці для безпечної роботи працівників, щоб не виникло травм під час роботи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія та оснащення для виготовлення деталі «кронштейн»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Ус, Олександр Володимирович; Злочевська, Наталія Костянтинівна
  В бакалаврському дипломному проєкті розраховано і спроектовано обладнання, для виготовлення деталі «кронштейн». В розрахунок входять: аналіз технологічності, побудування оптимального розкрою, визначення центру тиску. Спроектовано таке обладнання за допомогою використання ГОСТів та формул з технічної літератури: штамп для вирубування та пробивання, штамп для формування рельєфу, штамп для гнуття деталі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія та оснащення для виготовлення деталі «Фіксатор верхній»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шендера, Максим Романович; Тітов, Вячеслав Андрійович
  В бакалаврському дипломному проєкті розраховано і спроектовано обладнання, для виготовлення деталі «Фіксатор верхній». В розрахунок входять: аналіз технологічності, побудування оптимального розкрою, визначення центру тиску. Спроектовано таке обладнання за допомогою використання ГОСТів та формул з технічної літератури: штамп послідовної дії для пробивання-вирубування, штамп простої дії для відбортування та штамп послідовної дії для гнуття. Деталь можна використовувати в приладобудуванні та машинобудуванні, де потрібно скріпити два елементи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка устаткування для інкрементного формування листових деталей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Авєрков, Марко Олександрович; Лавріненков, Антон Дмитрович
  Для виготовлення деталей за допомогою витяжки (класичний метод) використовується багато енергії та дороге обладнання, дана робота має на меті дослідження та розробку та проектування установки для інкрементного штампування для формування металевих деталей складної форми для не великих компаній. Об'єктом дослідження є процес інкрементного листового формування Мета дослідження полягає в розробці робочої установки для інкрементного штампування деталей складної форми з використанням методу скінчених елементів для встановлення енерго-силових параметрів процесу. Дослідження включають аналіз наявних досліджень з технології інкрементного формування, включаючи відповідні матеріали, їх параметри та типи установок, моделювання процесу інкрементного формування, розробку експериментальної установки для отримання деталей інкрементним штампуванням та аналіз отриманих результатів. Отримані результати дослідження мають практичне значення, оскільки було проведено моделювання та дослідження процесу формування напівсферичної деталі та коробчатої форми з алюмінієвого сплаву 7075. Крім того, була розроблена установка для інкрементного штампування, яка дозволяє отримувати деталі різних форм.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія та оснащення для виготовлення деталі «перемичка»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кирилішен, Кирило Сергійович; Борис, Руслан Степанович
  За кресленням деталі «перемичка», проаналізувавши технологічність деталі, встановлено порядок технологічного процесу, визначили розміри вихідної заготовки, прийняли оптимальний тип розкрою, призначили необхідну послідовність операцій – вирубування, пробивання та гнуття.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія та оснащення для виготовлення деталі «з’єднувач кутовий»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Цукров, Артур Ігорович; Кліско, Андрій Валерійович
  В бакалаврському дипломному проєкті розраховано і спроектовано обладнання, для виготовлення деталі «З’єднувач кутовий». В розрахунок входять: аналіз технологічності, побудування оптимального розкрою, визначення центру тиску. Спроектовано таке обладнання за допомогою використання ГОСТів та формул з технічної літератури: штамп послідовної дії для пробивання-вирубування та 2 штампи послідовної дії для гнуття. Деталь можна використовувати будівництві: для монтажу стельових каркасів, він дозволяє посилити стельовий каркас шляхом поперечного зміцнення несучих профілів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія та оснащення для виготовлення деталі «панель»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Габрель, В’ячеслав Несторович; Бородій, Юрій Петрович
  За кресленням деталі «панель», яка виготовляється із алюмінієвого сплаву Д16 ГОСТ 4784-97 по 14 квалітету проводиться аналіз технологічності її конструкції для можливості виготовлення визначеними операціями листового штампування. Визначається, що для виготовлення деталі треба виконати операції вирубування, пробивання та гнуття. Проектується технологічне оснащення для листового штампування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія та оснащення для виготовлення деталі «скоба»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Лисенко, Ілля Дмитрович; Сохан, Дмитро Володимирович
  Основним прогресивним технологічним фактором розвитку холодного штампування є прагнення одержати штампуванням цілком закінчену деталь, що не вимагає додаткової обробки різанням. Метою виконання даного дипломного проекту є отримання студентом максимальних знань і умінь самостійно користуватися науково-технічною літературою та довідниками, проектувати технологічне оснащення для листового штампування: рішення безліч інженерних задач при розробці технологічного процесу в умовах, максимально наближених до виробничих.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розроблення технології витягування з потоншенням через дві послідовно розташовані матриці
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Щерба, Павло Миколайович; Калюжний, Володимир Леонідович
  Метою роботи є аналіз процесу холодного витягування з потоншенням через дві матриці з використанням комп’ютерного моделювання на основі методу скінченних елементів (МСЕ). За допомогою методу скінченних елементів проведений аналіз процесу холодного витягування з потоншенням традиційним пуансоном через дві матриці вісесиметричного порожнистого виробу із напівфабрикату, який попередньо отриманий зворотним видавлюванням із сталі 15. Встановлені розрахункові схеми витягування та знімання виробу з пуансону. Встановлено величини зусиль витягування, знімання та питомі зусилля на деформуючому інструменті. Встановлений напружено-деформований стан (НДС) здеформованого металу. Показано результати моделювання після деформування в першій із двох матриць. Встановлені кінцеві форма і розміри напівфабрикату після другого витягування. Розроблена конструкція штампу для витягування з потоншенням через дві матриці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія та оснащення для виготовлення деталі «скоба двохстороння фіксуюча»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Компанієць, Георгій Русланович; Сабол, Сергій Францович
  Темою мого дипломного проекту є технологія та оснащення для виготовлення деталі «скоба двостороння фіксуюча». На етапі проектування було виконано: аналіз на технологічність деталі «скоба двостороння фіксуюча», розроблено головні деталі штампів. Була проведена перевірка на міцність окремих деталей штампів. Було спроектовано два штампа: перший штамп послідовної дії для вирубування та пробивання, другий штамп простої дії для гнуття. До штампів виконано деталювання. В дипломний проект також входить розділ охорони праці для безпечної роботи працівників, для того щоб не виникло травм під час роботи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія та оснащення для виготовлення деталі «Перехідник»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шафінський, Андрій Вікторович; Гараненко, Тетяна Романівна
  Тема дипломного проєкту це виготовлення деталі «Перехідник».Під час проєктування я провів аналіз на технологічність, розробив штамп, його комплектуючі, та основні деталі для отримання заготовок і безпосередньо деталі . Перевірив на міцність окремі деталі, такі як матриця і пуансон. В підсумку, було спроєктовано три штампи, один розділовий послідовної дії, та два штампи гнуття різних поличок. До всіх штампів виконано деталювання. Розписано також техніку безпеки і охорону праці для, безпосередньо, операторів штампів, аби запобігти травмам на виробництві.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія та оснащення для виготовлення деталі «притискач»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Трандасір, Павло Юрійович; Холявік, Ольга Віталіївна
  Тема дипломного проєкту це виготовлення деталі «Притискач». В ході проектування було проведено аналіз на технологічність, розробив штамп, його комплектуючі, та основні деталі для отримання заготовок і безпосередньо деталі . Перевірив на міцність окремі деталі, такі як матриця і пуансон. В підсумку, було спроєктовано три штампи, один розділовий послідовної дії, штамп для першого переходу гнуття, та штап для відбортування. До всіх штампів виконано деталювання. Розписано також техніку безпеки і охорону праці для, безпосередньо, операторів штампів, аби запобігти травмам на виробництві.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка конструкції безпілотного літального апарату по типу літак з вантажепід’ємністю 10 кг.
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Темченко, Петро Русланович; Піманов, Валерій Володимирович
  В бакалаврській дипломній роботі була спроектована конструкція БпЛА вантажепід’ємністю 10 кг. В роботу входять: теоретичні відомості про фундаментальні поняття; аналіз «великої авіації»; розрахунок геометричних параметрів несучих поверхонь і обрання їх аеродинамічної схеми; аналіз статичної і динамічної стійкості; аналіз форми фюзеляжу; проектування самої конструкції; перевірка на міцність її елементів; визначення положення центру тиску. Готовий продукт можна використовувати як засіб підходу до місць, куди людині важко дістатися. Спектр застосунку вельми великий: від пожежогасіння до використання як баражуючий боєприпас.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія та оснащення для виготовлення деталі «кронштейн фіксуючий»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Сипало, Владислав Ігорович; Холявік, Ольга Віталіївна
  В бакалаврському дипломному проєкті розраховано і спроектовано обладнання, для виготовлення деталі ««кронштейн фіксуючий». В розрахунок входять: аналіз технологічності, побудування оптимального розкрою, визначення центру тиску. Спроектовано таке обладнання за допомогою використання ГОСТів та формул з технічної літератури: штамп послідовної дії для пробивання-вирубування, штамп простої дії для відбортування та штамп простої дії для гнуття. Деталь можна використовувати в приладобудуванні та машинобудуванні, де потрібно зафіксувати деталь , щоб вона стояла у вертикальному або горизонтальному положенні.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія та оснащення для виготовлення деталі «Скоба для притискання»
  (2021) Тхорук, Ілля Сергійович; Гожій, Сергій Петрович
  Дипломний проект присвячений вирішенню питання – створення сучасного ефективного технологічного процесу і оснащення для виготовлення деталі Скоба для притискання із збереженням специфічних особливостей середньосерійного і масового виробництва. Зменшення собівартості виробів досягається застосуванням маловідходних технологічних процесів обробки металів тиском (листового штампування) із застосуванням універсального штампового обладнання. Для цього проведений аналіз технологічності виготовлення деталі проектування, визначена послідовність технологічного процесу (три технологічні операції: вирубування-пробивання - гнуття – формування), створені ресурсозберігаючі технологічні операції та відповідне штампове оснащення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія та оснащення для виготовлення деталі «З’єднувач»
  (2021) Турій, Владислав Ігорович; Лавріненков, Антон Дмитрович
  Темою мого дипломного проекту є: технологія та оснащення для виготовлення деталі «з’єднувач». На етапі проектування було виконано: аналіз на технологічність деталі «з’єднувач», розраховано розміри вихідної заготовки, розроблено головні деталі штампів. Було спроектовано три штампа: перший штамп послідовної дії для вирубування та пробивання, другий штамп простої дії для відбортування та третій штамп простої дії для гнуття. До трьох штампів виконано деталювання. Також в дипломний проект входить розділ охорони праці для безпечної роботи працівників, щоб не виникло травм під час роботи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія та оснащення для виготовлення деталі «щиток»
  (2021) Тітаренко, Андрій Євгенійович; Орлюк, Михайло Володимирович
  Робота присвячена визначання технологічного процесу та проектуванню обладнання деталі «Щиток». При визначенні технологічності в данні роботі використовувались арифметичні залежності та моделювання в програмному комплексі DEFORM, де були проведені чисельні експерименти технологічних операцій для визначення можливості виготовлення операції та визначення необхідної форми інструмента. При проектуванні обладнання було спроектовано два штампа: штампу простої дії для вирубування і пробивання та деталювання, штампу простої дії для гнуття та деталювання. Також в даній роботі розписаний розділ охорони праці, який необхідний для забезпечення безпеки працівника та уникнення травм під час роботи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія та оснащення для виготовлення деталі «фіксатор»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Назарук, Тетяна Олександрівна; Сабол, Сергій Францович
  В бакалаврському дипломному проєкті розраховано і спроектовано обладнання, для виготовлення деталі «Фіксатор». В розрахунок входять: аналіз технологічності, побудування оптимального розкрою, визначення центру тиску. Спроектовано таке обладнання за допомогою використання ГОСТів та формул з технічної літератури: штамп послідовної дії для пробивання-вирубування, штамп простої дії для відбортування та 2 штампи послідовної дії для гнуття. Деталь можна використовувати в приладобудуванні та машинобудуванні, де потрібно скріпити два елементи так, щоб вони їздили уздовж пазу.