Бакалаврські роботи (ХТКМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • ДокументВідкритий доступ
  Виробництво тонера-порошку для лазерного друку на основі поліакрилатів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Сорокіна, Іріна Олегівна; Миронюк, Олексій Володимирович
  Пояснювальна записка до дипломного проєкту на тему: «Виробництво тонера-порошку для лазерного друку на основі поліакрилатів» : 100 с., 20 табл., 15 рис., 19 джерело. В дипломному проєкті був складений процес виробництва тонера-порошку для лазерного друку на основі поліакрилатів. Було розроблено загальну рецептуру та технологію виробництва. Обґрунтовано вибір технологічної схеми. Виконані розрахунки основного обладнання, теплового балансу та якості готової продукції. Наведено схему автоматичного контролю і керування, також запропоновані технічні рішення з охорони довкілля. Розроблено економіко-організаційну частину проєкту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Цех випалу цементу типу ПЦЦ IV/A
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Пузатко, Тетяна Миколаївна; Дорогань, Наталія Олександрівна
  Пояснювальна записка до дипломного проекту "Виробництво пуцоланового портландцементу" на 84 сторінках, містить 1 рисунків, 30 таблиць, 1 додаток, 27 використаних посилань та 4 креслення. В дипломному проекті розглядається процес виробництва пуцоланового портландцементу, для чого використовується сучасне обладнання та технологічна схема. Для забезпечення випуску пуцоланового портландцементу використовують крейду, глину, піритні недопалки. Випал сировинної суміші проводиться по сухому способу виробництва портландцементу. Розглянуто та вибрано методи подрібнення сировини, гомогенізації за допомогою усереднювальних складів, помел, та коректування за допомогою двоярусних змішувальних силосів; процеси, які проходять під час випалу та охолодження, помелу пуцоланового портланд цементу. Розраховане і вибране основне та допоміжне технологічне обладнання. Проектом передбачена автоматизація процесу випалу сировинної суміші в обертовій печі з циклонними теплообмінниками та розраховано економічну доцільність використання печі 6,4/7×95м. Розглянуто основні питання з охорони праці та техніки безпеки, проведено автоматизацію виробничої лінії. А також зроблені економіко-технічні розрахунки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Виробництво силікатної цегли. Автоклавне відділення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Полупан, Олександр Станіславович; Коваленко, Юрій Олексійович
  Бакалаврський проект викладений на 79 сторінок,містить 3 рисунків, 19 таблиць, 18 використаних посилань, додатків 1 та 4 креслення. Мета роботи – проектування автоклавного відділення з виробництва силікатної цегли. Розроблено проект технологічного процесу виготовлення силікатної цегли шляхом отримання силікатної маси з піску та гашеного вапна, та подальшого її автоклавування. У проекті обґрунтовано вибір технологічної схеми виробництва силікатної цегли. Приведені характеристики вихідних матеріалів, готового продукту та вимоги нормативних документів до матеріалів. У ході роботи було пораховано матеріальний баланс автоклаву та кількість одиниць основного та допоміжного обладнання. Складено схему автоматичного контролю і керування процесом автоклавування. Виконано економіко-організаційні розрахунки підприємства. Проведено аналіз шкідливих небезпечних виробничих факторів на об'єкті проекту, та розроблено низку технологічних рішень із охорони праці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Виробництво портландцементу. Відділення підготовки сировини
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Моренець, Юлія Сергіївна; Глуховський, Владислав Вікторович
  Пояснювальна записка по дипломному проекту на тему: «Виготовлення портландцементу. Відділення підготовки сировини.»: 93 с., 9 рис., 27 таб., 16 джерел. В проекті наведено принцип дії та конструкцію основного та допоміжного обладнання. Розраховано матеріальний баланс основного обладнання, в якому бере участь млин Аерофол, розглянуто його призначення та місце в технологічній схемі. Передбачена автоматизація млину « Аерофол» та допоміжних механізмів. Представлено техніко-економічне обґрунтування будівництва заводу з виробництва портландцементу сухим способом із застосуванням конкретного виду палива. Приведено відомості про охорону праці та навколишнього середовища.
 • ДокументВідкритий доступ
  Виробництво парникової плівки на основі поліетилену методом екструзії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Маковський, Денис Петрович; Миронюк, Олексій Володимирович
  Пояснювальна записка до дипломного проєкту на тему: «Виробництво парникової плівки на основі поліетилену методом екструзії»: 77с., 29 табл., 7 рис., 17 джерел. У бакалаврському проекті проаналізовані методи виробництва парникових плівок. Підібрано сировину для виготовлення плівки. Розроблену технологічну схему та підібрано основне обладнання. Проведено розрахунки матеріального балансу та розрахунки потужності основного обладнання. На підставі технологічної схеми обрані засоби автоматичного контролю і керування. Проведено економічні розрахунки виробництва та складено охорону праці.