Магістерські роботи (ПФ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • ДокументВідкритий доступ
    Вплив лазерного випромінювання на індуковану оловом кристалізацію аморфного кремнію
    (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Ольховик, Ілля Володимирович; Воронов, Сергій Олександрович
    Дисертація складається із вступу, двох розділів, висновків та списку цитованої літератури. Вона викладена на 50 сторінках та містить 20 рисунків, список літературних джерел (81 найменування). Дисертаційна робота присвячена вивченню процесів iндукованої оловом кристалiзацiї аморфного кремнiю та механізмів формування нанокристалів кремнію в шаруватих структурах a-Si/Sn. Запропоновано механізм індукованої оловом кристалізації через циклічне утворення і розпад пересиченого розчину кремнію в олові евтектичного шару на межі розділу аморфного кремнію та металевого олова. Експериментально продемонстрована можливість отримання за допомогою індукованої металом кристалізації у плівкових шаруватих структурах a-Si/Sn нанокристалів кремнію з домінантними розмірами в діапазоні 2-7 нм. Встановлено, що утворення нанокристалів починається при темпертурі 230 ℃. Виявлено прискорення індукованої оловом кристалізації аморфного Si під впливом лазерного випромінювання порівнянно з кристалізацією в темноті при такій же температурі. Також показано, що раманівський спектр нанокристалічного кремнію, на відміну від монокристалічного є чутливим до інтенсивності збуджуючого світла. При чому ця чутливість не пов’язана зі зміною температури, а зумувленна оптичною компонентою впливу лазерного світла. Вперше експериментально доведено існування нетеплової компоненти стимулюючого впливу лазерного світла на процеси індукованої оловом трансформації кремнія із аморфного у нанокристалічний стан. Отримані результати можуть викорастані для виготовлення та контролю якості плівкового нанокристалічного кремнію для ізоморфних сонячних елементів каскадного типу.