Монографії (ОППЦБ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено монографії, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • ДокументВідкритий доступ
  Оптимізація параметрів конструктивних елементів фільтрувальних респіраторів
  (ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», 2021) Чеберячко, Сергій Іванович; Третякова, Лариса Дмитрівна; Чеберячко, Юрій Іванович
 • ДокументВідкритий доступ
  Fashion design in a multicultural space
  (Academic Society of Micha Baludansky, 2020) Tretiakova, Larisa Dmytrivna; Колосніченко, Марина Вікторівна; Pasnkevich, Kalyna Leonozovna; Kotova, Tetiana Viktorivna
 • ДокументВідкритий доступ
  Методологія оцінювання та управління професійними ризиками у виготовлені та використанні засобів індивідуального захисту
  (Видавництво "Середняк Т.К., 2021) Голінько, Василь Іванович; Третякова, Лариса Лмитрівна; Чеберячко, Сергій Іванович; Мітюк, Людмила Олексіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Новітні рішення проблеми індивідуального захисту працівників атомних електричних станцій
  (Основа, 2016) Третякова, Лариса Дмитрівна
  Монографія присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми – створення теорії та аналітичних методів розробки засобів індивідуального захисту на підставі комплексного аналізу небезпек, релевантних характеристик матеріалів та елементів конструкцій. Монографія складається з п’яти розділів. Перший розділ містить інформацію щодо загальної характеристики умов праці на Українських атомних електричних станціях. У другому розділі запропоновано концепцію конструкторсько-технологічної розробки комплектів засобів індивідуального захисту. Окрему увагу приділено вимогам до захисного одягу, особливостям сучасних конструктивно-технологічних рішень та технологіям виготовлення. У третьому розділі наведено інформацію щодо розробки складу і технологій виготовлення нових полімерних, нетканих, композиційних текстильних матеріалів, які мають прогнозовані захисні властивості. Четвертий розділ містить постановку багатокритеріальних завдань оптимізації параметрів комплектів засобів індивідуального захисту та способи їх вирішення. Розглянуто питання, пов'язані з формалізацією процедури надання вихідної інформації з використанням логіко-імовірного методу. У п'ятому розділі надано результати практичних методів створення багатофункціональних комплектів, до складу яких входять нові види захисного одягу та засоби індивідуального захисту голови, рук, ніг та органів дихання.
 • ДокументВідкритий доступ
 • ДокументВідкритий доступ
  Підвищення безпеки робіт в діючих електроустановках
  (Луцький національний технічний університет, 2018-06) Третякова, Лариса Дмитрівна; Мітюк, Людмила Олексіївна