Анотовані описи звітів про НДР (ТМ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено анотовані описи звітів про НДР, що виконані на кафедрі.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • ДокументВідкритий доступ
  Інноваційні технології та верстатно-інструментальне оснащення високопродуктивної обробки різанням сучасних конструкційних матеріалів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Петраков, Ю. В.; Petrakov, Yuri V.
  При виконанні проекту була застосована комплексна структура проведення досліджень, в якій вибір конкретного типу дослідження визначався цілями і завданнями, які вирішувались на окремих етапах його проведення. По-перше, при розробленні математичних моделей процесів формоутворення різанням був використаний підхід, заснований на чисельному та імітаційному моделюванні, а для визначення деяких емпіричних параметрів моделей – використані методи планування експерименту та регресійний аналіз. По-друге, при розробленні динамічних моделей шпиндельних вузлів був використаний системний підхід, що розглядає шпиндельний вузол як складну систему з урахуванням процесу різання та оточуючих елементів всієї технологічної обробної системи. По-третє, при пошуку інноваційних рішень оброблення композиційних матеріалів використаний метод експериментальних досліджень для перевірки ефективності і встановлення адекватності. Створені теоретичні засади управління процесом різання, що спрямовані на вирішення задачі оптимізації і розділяються за часом надходження інформації, яка використовується для формування управління. В процесі виконання досліджень з’ясувалося, що найбільш ефективним методом досягнення необхідної точності оброблення деталей складного контуру в умовах невизначеності параметрів технологічної обробної системи є управління за апостеріорною інформацією. Розроблені основи управління за апостеріорною інформацією, що передбачають використання можливостей сучасних верстатів з ЧПК, створені програмні засоби автоматизації проектування скорегованих траєкторій оброблення, які були практично апробовані на верстатах токарної та фрезерної групи, зокрема ST-20 MF-3 HAAS. Розроблено узагальнену динамічну модель шпиндельних вузлів верстатів як складної механічної коливальної системи, що містить підсистеми інструменту/заготовки, шпинделя на опорах і корпусу, закріпленого на основі. Це складає теоретичну основу створення нових, більш досконалих методів оцінки динамічного стану шпиндельних вузлів. Інноваційні технології оброблення композиційних матеріалів передбачають застосування нового верстатно-інструментального забезпечення, яке було розроблене для операцій свердління з оптимізацією і розширенням функціональних і технологічних можливостей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка системи автоматизованого проектування технологічних операцій оброблення складних поверхонь на верстатах з ЧПК
  (НТУУ «КПІ», 2010) Петраков, Ю. В.; Petrakov, Y. V.; Петраков, Ю. В.; Кафедра технології машинобудування; Механіко-машинобудівний інститут; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
 • ДокументВідкритий доступ
  Адаптивна система управління верстатами з ЧПК
  (НТУУ «КПІ», 2016) Петраков, Ю. В.; Petrakov, Y. V.; Петраков, Ю. В.; Кафедра технології машинобудування; Механіко-машинобудівний інститут; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологічні основи шліфування нежорстких деталей зі складною поверхнею
  (НТУУ "КПІ", 2014) Петраков, Ю. В.; Петраков, Ю. В.; Petrakov, Y. V.; технології машинобудування; Механіко-машинобудівний інститут; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"