Приладобудування: стан і перспективи (20 ; 2021 ; Київ)

Постійне посилання на фонд

Загальною метою конференції є плідне спілкування науково-промислової спільноти в царині проблем створення засад сучасного приладобудування, прецизійних технологій, інтелектуалізації виробництва. В роботі конференції брали участь 221 представників 32 промислових підприємств, академічних, вузівських та галузевих дослідницьких установ з 15 міст України, Республіки Білорусь, Польщі. Збірник містить 128 праці за результатами наукових і практичних досліджень з актуальних проблем приладобудування. Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців приладобудівної промисловості, аспірантів, магістрантів з фаху комп’ютерно-інтегрованих технологій, метрології, аналітичного та екологічного приладобудування, автоматизації науково-технічних досліджень, інформаційно-вимірювальної техніки широкого призначення. Сайт конференції: http://conferencepb.kpi.ua/conferencepb2021

Переглянути

© КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ, 2021