Екологія. Людина. Суспільство (19 ; 2016 ; Київ)

Постійне посилання на фонд

Збірка містить статті, присвячені питанням розробки та впровадження безвідходних технологій, очистки природних та стічних вод від забруднень антропогенного характеру, знешкодження газових викидів, рекуперації промислових відходів; розробки, проектування та впровадження екологічно чистих технологій та обладнання, екологічного моніторингу, екології популяції, охорони рослинного та тваринного світу, впливу стану навколишнього середовища на здоров’я населення, застосування методів математичного моделювання та прогнозування у промисловій екології, а також управлінським, соціально-економічним та правовим аспектам раціонального природокористування та екологічної безпеки. Для студентів, аспірантів, науковців і всіх, хто цікавиться проблемами захисту навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Друк видання здійснено за фінансової підтримки Porsche (Ukraine). Сайт конференції: http://www.ecoconference.kiev.ua/

Переглянути

Зібрання у цьому підфонді

Зараз показуємо 1 - 4 з 4