Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021

Постійне посилання на фонд

ISBN 978-966-999-117-1 Збірник містить наукові статті Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021» за такими основними напрямками: комп'ютерне моделювання та прогнозування розвитку складних систем різної природи, автоматизація та комп’ютерна підтримка виробничих процесів, комп'ютерне моделювання технологічних процесів і систем, комп’ютерне моделювання в хімії та комп’ютерні методи синтезу нових речовин, інтелектуальні методи в сучасних технологічних процесах, комп’ютерне моделювання природоохоронних процесів, комп’ютерно-інформаційні технології в багаторівневій вищій освіті. Доповіді рецензовані і редаговані Програмним комітетом конференції КМКТТ-2021.

Переглянути

© Автори наукових статей, 2021 © КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021