Актуальні питання енергозбереження як вимога безпеки життєдіяльності (1 ; 2018 ; Київ)

Постійне посилання на фонд

ISBN 978-966-699-935-4 Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання енергозбереження як вимога безпеки життєдіяльності», яку провели Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну та громадська організація «Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності» 7-8 червня 2018 року у м. Києві. Розглянуто актуальні питання з проблем енергозбереження та безпеки життєдіяльності людини, в тому числі, теоретичні основи та стратегічні напрями реалізації безпеки життєдіяльності населення в сучасних умовах, промислова безпека та охорона праці, безпека технологічних процесів, методологічні основи керування безпекою праці на транспорті, будівництві та гірництві, новітні енергоефективні і безпечні технології, питання підготовки фахівців з безпеки людини у вищих навчальних закладах в Україні. Збірник розраховано на наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами енергозбереження, безпеки життєдіяльності, промислової безпеки та охорони праці.

Переглянути