Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (2013)

Постійне посилання на фонд

До збірнику матеріалів конференції включено тези представлених доповідей, в яких наведені результати досліджень в радіотехнічній та суміжних галузях, за тематикою напрямків роботи секцій: Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці. Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка. Теорія та практика радіовимірювань. Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка. Телекомунікація, радіолокація, навігація. Радіоелектроніка біомедичних технологій. Мікроелектронна техніка. Функціональна та наноелектроніка. Захист інформації. Збірник призначений для науковців та спеціалістів, працюючих в галузі теоретичних досліджень та практичного використання методів і засобів радіотехніки. Збірник буде корисним викладачам, аспірантам та студентам радіотехнічних, телекомунікаційних, радіоелектронних, радіофізичних факультетів вищих навчальних закладів.

Переглянути