Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1016
Title: Бухгалтерський облік
Keywords: бухгалтерський облік
фінансова звітність підприємства
бухгалтерський баланс
типи господарських операцій
бухгалтерські рахунки
синтетичний облік
аналітичний облік
податок на додану вартість
бухгалтерські помилки
рух грошових коштів
власний капітал
Issue Date: 2011
Citation: Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. П. Мельохіна, Т. П. Лободзинська, Т. В. Левицька. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,41 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: Навчальний посібник призначений для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» у частині виконання практичних занять з теорії бухгалтерського обліку і техніки складання та аналізу фінансової звітності для галузі знань 0305 «Економіка підприємства» напрямів підготовки 6.030507 «Маркетинг», 6.030504 «Економіка підприємства»; для галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1016
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ТПЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-391.doc
  Restricted Access
1.45 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.