Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11535
Title: Технологія машинобудування 2
Keywords: налагодження верстатів
сумарні похибки оброблення деталей
аналіз точності деталей
синтез технологічного обладнання
технічні характеристики обладнання
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Технологія машинобудування 2 [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за напрямом підготовки бакалаврів 6.050502 «Інженерна механіка» подальшої спеціальності 7.05050201/8.05050201 «Технологія машинобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. В. Петраков, В. К. Фролов. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,40 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 65 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11535
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MU_TM2_lab_2015.pdf
  Restricted Access
4.51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.