Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11639
Title: Методичні рекомендації до підготовки та захисту атестаційних робіт для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» спеціальностей 7.05100302, 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки» та 7.05100306, 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні»
Keywords: захист атестаційних робіт
дипломне проектування
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні рекомендації до підготовки та захисту атестаційних робіт для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» спеціальностей 7.05100302, 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки» та 7.05100306, 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. К. Нікітін, В. М. Зайцев. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,37 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 227 c. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11639
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_atect _roboty.pdf
  Restricted Access
3.46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.