Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11652
Title: Програмування 3. Системне програмування. Частина 1
Authors: Катін, Павло Юрійович
Keywords: програмування
операційна система
лабораторні роботи
персональний комп’ютер
програмне забезпечення
оперативна пам'ять
системне програмування
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Програмування 3. Системне програмування. Частина 1 [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів кафедри Автоматики та управління у технічних системах денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. П. Ю. Катін. – 2-ге вид., випр. і доп. – Електронні текстові дані (1 файл: 836 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 83 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11652
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SP_LABS_PART1_2015_05(2).pdf
  Restricted Access
836.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.