Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11653
Title: Програмування 3. Системне програмування
Authors: Катін, Павло Юрійович
Keywords: лабораторні роботи
програма Асемблер
програмування
системне програмування
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Програмування 3. Системне програмування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів кафедри Автоматики та управління у технічних системах заочної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. П. Ю. Катін. – 2-ге вид., випр. і доп. – Електронні текстові дані (1 файл: 432 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 73 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11653
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SP_LABS_PART1_ZAO_2015_05(2).pdf
  Restricted Access
432.96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.