Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11660
Title: Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи з кредитного модуля «Візуальне програмування прикладних програм» курсу «Прикладне програмне забезпечення – 2» для студентів напрямку підготовки «6.050202-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Keywords: кредитний модуль
контрольні роботи
самостійні роботи
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи з кредитного модуля «Візуальне програмування прикладних програм» курсу «Прикладне програмне забезпечення – 2» для студентів напрямку підготовки «6.050202-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Ковалевський. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,47 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 105 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11660
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ТПЗА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mvk-mkr-2_ppz2.pdf
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.