Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11723
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Опір матеріалів» за розділом «Геометричні характеристики плоских перерізів» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.050503 «Машинобудування»
Keywords: опір матеріалів
самостійні роботи
геометричні характеристики складних перерізів
радіуси інерції фігури
головні осі інерції фігури
моменти інерції плоских фігур
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Опір матеріалів» за розділом «Геометричні характеристики плоских перерізів» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.050503 «Машинобудування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. П. Заховайко, В. А. Колодежний, А. М. Бабак. – Електронні текстові дані (1 файл: 547 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 44 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11723
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ДМОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OM_Geom_harakt_Samost_robota_stud_copy.pdf
  Restricted Access
547.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.