Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1189
Title: Розробка оптичних методів і засобів багатопараметричного технологічного контролю основних параметрів стрічкових матеріалів
Advisors: Воронов С.
Keywords: вимірювання параметрів
блиск
товщина
вологість
вимірювальна оптична система
точність
похибка
відбиття
абсорбція
пропускання світла
джерело
фотоприймач
технологічний неруйнівний контроль
Issue Date: 2010
Citation: Розробка оптичних методів і засобів багатопараметричного технологічного контролю основних параметрів стрічкових матеріалів : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. С. Воронов. - К., 2010. - 103 л. + CD-ROM. - Д/б №2277-п
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1189
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2277-п.pdf
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.