Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11950
Title: Електрохімічні процеси поряд з нами
Keywords: електрохімічні процеси
електродний потенціал
класифікація електродів
електрохімічної корозії металів
основи електролізу
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Електрохімічні процеси поряд з нами [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Урбоекологія» (на допомогу до першого змістового модуля) для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Кофанова, А. П. Помиткін, Н. А. Гуц. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,67 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 56 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11950
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ІЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elektroximizni _protsesy.doc
  Restricted Access
4.78 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.