Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/12530
Title: Спеціальні розділи математики – 2. Чисельні методи
Authors: Дорошенко, Анатолій Юхимович
Дорогий, Ярослав Юрійович
Keywords: чисельні методи
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Спеціальні розділи математики – 2. Чисельні методи [Електронний ресурс] : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів (СРС) для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад.: А. Ю. Дорошенко, Я. Ю. Дорогий. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,65 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 206 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/12530
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_SRM2_SRS.pdf
  Restricted Access
3.74 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.