Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/12553
Title: Програмування – 1. Алгоритмічне програмування. Ч. 2
Authors: Дорогий, Ярослав Юрійович
Дорога-Іванюк, Олена Олександрівна
Keywords: алгоритмічне програмування
файли даних в С++
програмування
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Програмування – 1. Алгоритмічне програмування. Ч. 2 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» кафедри автоматики та управління в технічних системах заочної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад.: Я. Ю. Дорогий, О. О. Дорога-Іванюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,00 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 108 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/12553
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Methods_AP_LABS_II.pdf
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.