Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/12663
Title: Створення багатоцільових токарних і багатокоординатних свердлильно фрезерних верстатів нового покоління з механізмами паралельної структури
Advisors: Кузнєцов, Ю.
Keywords: технічна система
верстат
МПС
токарний багатоцільовий верстат з МПС
багатокоординатний свердлильно-фрезерний верстат каркасної компоновки
генетичний підхід
породжувальна система
симетрія
генетичні оператори
багаторівневий морфологічний синтез
компонування
структурно-кінематичний аналіз
динамічний аналіз
прогнозування
структурно-схемний синтез
силові(енергетичні) потоки
силові контури
перетворювачі переміщень
речовин
сил і енергії
Issue Date: 2014
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Створення багатоцільових токарних і багатокоординатних свердлильно фрезерних верстатів нового покоління з механізмами паралельної структури : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Ю. Кузнєцов. - К., 2014. - 482 л. + CD-ROM. - Д/б №2652-п
Abstract: 488 сторінок, 333 рисунків, 51 таблиць, 472 джерел інформації Реалізована запропонована концепція створення верстатів нового покоління, їх механізмів і вузлів з використанням генетико-морфологічного підходу. Це підтверджено розробкою технічної документації і виготовленням дослідних зразків наступних верстатів: - багатоцільового токарного верстата з супортною системою типу гексаглайд і багатопозиційною револьверною головкою; - багатокоординатного свердлильно-фрезерного верстата пірамідального компонування з механізмом паралельної структури (МПС); - серії малогабаритних верстатів з комп’ютерним керуванням і каркасною несучою системою, в яких використаний модуль лінійних переміщень. Виконані теоретичні і експериментальні дослідження нових верстатів, затискних механізмів і шпиндельних вузлів для них, що дозволило розробити конструкторські, технологічні і експлуатаційні рекомендації по їх подальшому удосконаленню. Малогабаритні верстати використовуються в навчальному процесі при виконанні лабораторних робіт з дисципліни « Технологічне обладнання з паралельною кінематикою». Сформульовані напрямки подальших досліджень, зокрема нових шпиндельних вузлів і затискних механізмів для високошвидкісної і прецизійної обробки деталей на токарних і фрезерних верстатах з ЧПК, в тому числі з МПС.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/12663
Gov't Doc #: 0106U007223
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2652-п.pdf
  Restricted Access
26.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.