Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1363
Title: Структура та фазові перетворення у наноструктурах на поверхні жароміцних сплавів на основі Ni-Cr при високоенергетичних та фрикційному впливах
Advisors: Сидоренко, С.
Keywords: жароміцний сплав
мікроплазмове напилення
макронапруження
електроннопроменева поверхнева обробка
фрикційна обробка
відновлювально-захисні покриття
макронапруження
Issue Date: 2008
Citation: Структура та фазові перетворення у наноструктурах на поверхні жароміцних сплавів на основі Ni-Cr при високоенергетичних та фрикційному впливах : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. С. Сидоренко. - К., 2008. - 119 л. + анот. звіт + CD-ROM. - Д/б №2901-ф
Abstract: Об’єктом дослідження є зразки складнолегованих захисно відновлювальних покриттів на сплаві ЧС-70л отримані методом мікро плазмового напилення з наступною високо енергетичною або фрикційної обробкою. Мета роботи – отримання загальних закономірностей формування поверхневих багатокомпонентних шарів в умовах високоенергетичного або фрикційного впливу на жароміцних сплавах та дослідження їх фізико -технологічних властивостей. Встановлення теоретичних засад для створення технології відновлення та захисту виробів із жароміцних сплавів на основі нікелю та хрому. Методи дослідження - скануюча електронна мікроскопія, трансмісійна електронна мікроскопія, оптична металографія, рентгеноструктурний аналіз, мікрорентгеноспектральний аналіз, мікродюрометричний аналіз, рентгенографічний аналіз макронапружень. Встановлено механізми формування шаруватих покриттів з квазікристалічною структурою на жароміцних сплавах в умовах їх мікролегування різними елементами та електронно-променевого переплавлення або фрикційної обробки методом НТП. Досліджено закономірності фазо- та структуроутворення, проаналізовано залишкові макронапруження та тонку структуру в поверхневих квазікристалічних покриттях на жароміцних сплавах типу ЧС70Л, ЖС6 та ін. Вдосконалено технологію мікроплазмового напилення, фрикційної, термічної та електроннопроменевої обробки виробів із жароміцних сплавів з поверхневим зносостійким покриттям. Апробовано технологію отримання металічних порошків методом центробіжного розпилення оплавленої заготовки. Встановлено оптимальний хімічний та гранулометричний склад матеріалу для створення даного типу відновлювально-захисних покриттів. Експериментально підтверджено наявність демпфуючої зони в створених покриттях при використанні оптимального напилюваного складу, що призводить до покращення експлуатаційних характеристик реальних виробів. Розроблено наукові принципи підвищення зносостійкості, корозійної стійкості, твердості, термічної стабільності (до 1300 К) жароміцних сплавів в екстремальних умовах експлуатації за рахунок контрольованого регулювання мікродисперсності структури поверхні у процесі модифікації її з використанням висококонцентрованих джерел енергії або фрикційної обробки. Отримані наукові результати і встановлені фізичні закономірності мають практичний інтерес для керування структурою поверхневих шарів жароміцних сплавів, для підвищення характеристик міцності, зносостійкості, довговічності, термічної стабільності деталей машин та виробів, що працюють в екстремальних умовах. Результати роботи можуть бути використані для реалізації оптимальних режимів мікроплазмового легування, фрикційної обробки та електронно-променевого переплаву на підприємствах транспортного та енергетичного машинобудування.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1363
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2901-ф.pdf
  Restricted Access
5.74 MBAdobe PDFView/Open
anot_zvit.XLS
  Restricted Access
65.5 kBMicrosoft ExcelView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.