Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1409
Title: Дослідження вікових та адаптивних особливостей параметрів пульсових хвиль та кількісної еритрометрії людини
Advisors: Яценко В.
Keywords: мікрорегуляція
еритрометрія
антропометрія
тонометрія
пульсометрія
розпізнавання образів
нейронні мережі
Issue Date: 2008
Citation: Дослідження вікових та адаптивних особливостей параметрів пульсових хвиль та кількісної еритрометрії людини : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Яценко. - К., 2008. - 166 л. + CD-ROM. - Д/б №2986-ф
Abstract: Об’єкт дослідження – здоров’я людей різних вікових категорій. Метою науково-дослідної роботи є дослідження вікових та адаптивних особливостей параметрів пульсових хвиль та кількісної еритрометрії людини та розробка програмно-апаратного комплексу для визначення вікових та дизадаптаційних змін структурного та функціонального стану системи кровообігу для раннього виявлення порушень та діагностики функціонального стану окремих органів і систем. Проведені дослідження особливостей регуляторних механізмів кровообігу для забезпечення транспортної функції кровоносної системи. Виконане моделювання кровотоку в системі мікроциркуляції та визначити взаємозв’язок коливань тиску з особливостями периферичного кровообігу. Розроблено програмно-апаратний комплекс для визначення вікових та дизадаптаційних змін структурного та функціонального стану системи мікроциркуляції сітки і периферичної системи кровообігу для раннього виявлення порушень кровообігу та діагностики функціонального стану окремих органів і систем на засадах з’йому, реєстрації та розпізнавання даних вимірювань (антропометрія, тонометрія, оксиметрія, пульсометрія). Створений лабораторний комплекс для оцінки морфо-функціональних порушень еритроцитів крові та їх вплив на дифузійні процеси в капілярах та на коливання тиску у периферичних судинах різного діаметру.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1409
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2986-ф.doc
  Restricted Access
5.32 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.