Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1414
Title: Наукові основи формування наплавлених шарів з мінімальним тепловнесенням
Advisors: Фомічов С.
Keywords: наплавлення
електромагнітні дії
формування поверхонь
елктромагнітні системи
перерозподіл енергії
Issue Date: 2008
Citation: Наукові основи формування наплавлених шарів з мінімальним тепловнесенням : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. С. Фомічов. - К., 2008. - 134 л. + CD-ROM. - Д/б №2993
Abstract: Об’єкт досліджень - процеси формування наплавлених швів при дуговому наплавленні неплавким електродом з використанням комбінованих електромагнітних дій. Мета роботи - створення наукових основ процесів дугового наплавлення з комбінованими електромагнітними діями і принципів конструювання спеціалізованого обладнання для їх реалізації на основі досліджень закономірностей впливу векторних, амплітудних і частотних характеристик зовнішніх керуючих магнітних полів на формування наплавлених шарів і їх взаємозв’язків з конструктивними і енергетичними параметрами електромагнітних систем. Методи досліджень. Методичну і теоретичну основу досліджень скла-дають основні положення теорії зварювальних процесів. Експериментальні дослідження проведено у лабораторних умовах на установках зі стабілізованими параметрами режимів зварювання. Вивчення процесів формування наплавлених шарів проведено методами оптичної металографії. Визначення місць положення дуги та її швидкості переміщення здійснювалось цифровим кінозніманням. В процесі обробки експериментальних даних і при математичному моделюванні використовували сучасне прикладне програмне забезпечення. Математичні моделі розподілу індукції керуючого магнітного поля у робочій зоні ґрунтуються на методі вторинних джерел. В технологіях відновлення деталей машин та конструкцій одним із основних процесів є наплавлення. Для отримання якісного наплавленого шару необхідними умовами є стабільність процесу розплавлення металу та енергії, яка вводиться у виріб. Недотримання цих умов призводить до виникнення дефектів формування швів і деформування виробу. Створено наукові основи дугового широкошарового наплавлення з комбінованими електромагнітними діями, які забезпечують комплексне поліпшення показників якості швів. Сформульовано принципи керування переміщеннями електричної дуги як теплового джерела в умовах контрольованих електромагнітних дій з використанням керуючих магнітних полів різних просторових конфігурацій. Запропоновано новий метод перерозподілу теплової потужності дуги, при якому її незначна часина витрачується на нагрівання і активацію поверхні основного матеріалу, а решта – на нагрівання і плавлення матеріалу шару, що наплавляється. Визначені основні вимоги і принципи створення апаратних засобів для зварювання і наплавлення з електромагнітними діями. Запропоновано методику визначення оптимальних параметрів електромагнітних дій з урахуванням рекомендованих режимів наплавлення, теплофізичних властивостей матеріалів з’єднань, що забезпечує максимальну ефективність запропонованих технологічних рішень при їх практичній реалізації.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1414
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2993.doc
  Restricted Access
6.82 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.