Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1477
Title: Об'єктивно-орієнтоване програмування
Keywords: програмування
комп'ютерний практикум
Issue Date: 2011
Citation: Об'єктивно-орієнтоване програмування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до комп'ютерного практикуму для студентів напрямів підготовки 6.040303 «Системний аналіз», 6.040302 «Інформатика», 6.050101 «Комп'ютерні науки» / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. В. Назарчук. - Електронні текстові дані (1 файл: 358 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1477
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ММСА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-550.pdf
  Restricted Access
358.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.