Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1503
Title: Прикладні питання механіки рідини і газу
Authors: Коваль, Олексій Дмитрович
Яхно, Олег Михайлович
Keywords: рівняння Нав'є-Стокса
рівняння Бернуллі
Issue Date: 2011
Citation: Коваль, О. Д. Прикладні питання механіки рідини і газу [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. Д. Коваль, О. М. Яхно ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,50 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: У посібнику викладені основні положення гідродинаміки рідин і газів, що пов'язані з балансом енергії в потоках в'язких та аномальнов'язких рідин. Посібник призначений для студентів технічних вищих навчальних закладів, які вивчають прикладну гідромеханіку, для самопідготовки при виконанні курсових та розрахунково-графічних робіт, а також для підготовки до практичних занять.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1503
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ПГМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-215-1.pdf
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.