Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/15042
Title: Особливості інформаційного права
Keywords: інформаційне право
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Особливості інформаційного права [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів ОКР «магістр» спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. А. Баранов, В. М. Фурашев. – Електронні текстові дані (1 файл: 369 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 53 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/15042
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КІППІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Osoblyvosti_IP_denna.doc369 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.