Skip navigation

Information Technology and Security: Ukrainian research papers collection : [204] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

ISSN 2518-1033 (Online), ISSN 2411-1031 (Print)
Періодичність: 2 рази на рік
Рік заснування: 2012
Тематика: публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем сучасних інформаційних технологій, інформаційної безпеки, інформаційного протиборства, протидії використанню соціальної інженерії, кібербезпеки та захисту критичних інфраструктур, математичного та комп'ютерного моделювання, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та мережах (в тому числі з питань захисту персональних даних), менеджменту інформаційної безпеки і ризиків безпеки інформації тощо
Офіційний сайт: http://its.iszzi.kpi.ua/

Перегляд

Підфонди цього фонду

2012 [25]

2013 [4]

2015 [20]

2016 [31]

2017 [27]

2018 [20]

2019 [20]

2020 [20]

2021 [11]

2022 [15]

2023 [11]