Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16233
Title: Методичні вказівки для виконання домашніх контрольних і курсових робіт з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 131 «Прикладна механіка». Частина 1
Keywords: контрольні роботи
курсові роботи
опір матеріалів
згин прямих стержнів
кручення
розтяг стержнів
стиск стержнів
геометричні характеристики плоских перерізів
Issue Date: Jun-2016
Citation: Методичні вказівки для виконання домашніх контрольних і курсових робіт з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 131 «Прикладна механіка». Частина 1 [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. П. Заховайко, А. Є. Бабенко, М. С. Шидловський [та ін.] ; відп. ред. М. І. Бобир. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,55 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 49 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16233
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ДМОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OM_metodichka_zaochn.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.