Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16623
Title: Порiвняльний аналiз двох схем плівкового охолодження з подачею охолоджувача в однорядну систему трикутних та цилiндричних заглиблень
Authors: Петляк, О. О.
Халатов, А. А.
Сєвєрiн, С. Д.
Keywords: плiвкове охолодження
адiабатна ефективнiсть плiвкового охолодження
трикутнi поверхневi заглиблення
цилiндричнi поверхневi заглиблення
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Петляк, О. О. Порiвняльний аналiз двох схем плівкового охолодження з подачею охолоджувача в однорядну систему трикутних та цилiндричних заглиблень / О. О. Петляк, А. А. Халатов, С. Д. Сєвєрiн // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Секція «Фiзика енергетичних систем», м. Київ, 26-28 травня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – C. 118-121. – Бібліогр.: 3 назви.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16623
Appears in Collections:Секція «Фiзика енергетичних систем»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Петляк.pdf4.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.