Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1675
Title: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни (кредитного модуля) «Державне регулювання в сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії»
Keywords: інтелектуальна власність
інноваційна діяльність
Issue Date: 2012
Citation: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни (кредитного модуля) «Державне регулювання в сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Ю. Бєляєва. – Електронні текстові дані (1 файл: 446 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1675
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КВМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belyaeva_A_sam_robota.pdf
  Restricted Access
446.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.