Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16751
Title: Аналiз залежностi якостi прогнозу врожайностi озимої пшеницi вiд його завчасностi
Authors: Колотiй, А. В.
Keywords: врожайнiсть
супутниковi данi
MODIS
моделювання
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Колотiй, А. В. Аналiз залежностi якостi прогнозу врожайностi озимої пшеницi вiд його завчасностi / А. В. Колотiй // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Секція «Моделi та технологiї обробки даних спостереження Землi», м. Київ, 26-28 травня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – C. 163-165. – Бібліогр.: 12 назв.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16751
Appears in Collections:Секція «Моделi та технологiї обробки даних спостереження Землi»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Колотій 2.pdf2.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.