Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/17029
Title: Отримання двовимiрних перiодичних структур на нанокомпозитах методом голографiчної літографії
Authors: Гринь, В. О.
Єжов, П. В.
Смiрнова, Т. М.
Keywords: голографiчна лiтографiя
нанокомпозити полiмер-наночастинки
двовимiрнi перiодичнi структури
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Гринь, В. О. Отримання двовимiрних перiодичних структур на нанокомпозитах методом голографiчної літографії / В. О. Гринь, П. В. Єжов, Т. М. Смiрнова // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», м. Київ, 21-23 травня 2015. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2015. – С. 39-42. – Бібліогр.: 27 назв.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/17029
Appears in Collections:Секція «Актуальнi питання сучасної фiзики»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gryn.pdf862.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.