Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/17182
Title: Виявлення стеганограм з даними, вбудованими в областi перетворення цифрових зображень, з використанням моделей просторової кореляції
Authors: Дорошенко, А. В.
Прогонов, Д. О.
Кущ, С. М.
Keywords: пасивний стегоаналiз
моделi просторової кореляцiї
область перетворення контейнера
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Дорошенко, А. В. Виявлення стеганограм з даними, вбудованими в областi перетворення цифрових зображень, з використанням моделей просторової кореляції / А. В. Дорошенко, Д. О. Прогонов, С. М. Кущ // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», м. Київ, 21-23 травня 2015. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2015. – С. 157-159. – Бібліогр.: 9 назв.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/17182
Appears in Collections:Секція «Теорія та практика технічного захисту інформації»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doroshenko.pdf3.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.