Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/17538
Title: Способи зменшення криптографiчної стiйкостi шифру шляхом замiни його окремих компонент пiд видом збiльшення стiйкостi
Authors: Галiй, О. Ю.
Keywords: диференцiальний криптоаналiз
диференцiальна iмовiрнiсть
симетрична криптографiя
покомпонентне додавання
модульне додавання
блочний шифр
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ» РТФ
Citation: Галiй ,О. Ю. Способи зменшення криптографiчної стiйкостi шифру шляхом замiни його окремих компонент пiд видом збiльшення стiйкостi / О. Ю. Галiй // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», м. Київ, 21-23 травня 2015. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2015. – С. 112-113. – Бібліогр.: 6 назв.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/17538
Appears in Collections:Секція «Теоретичнi та прикладнi проблеми криптографiчного захисту iнформацiї»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Galiy.pdf345.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.